BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłusek-Wojciszke Bożena (Uniwersytet Gdański), Łosiewicz Małgorzata (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Wiedza jako specyficzny zasób przedsiębiorstwa
Knowledge as a Specific Organization Asset
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2009, t. 4, s. 133-147, rys., bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne przedsiębiorstwo : zasobowe czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu
Słowa kluczowe
Wiedza, Teoria wiedzy, Zarządzanie wiedzą, Zasoby wiedzy, Wiedza w organizacji
Knowledge, Theory of knowledge, Knowledge management, Knowledge resources, Knowledge in organization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie przedstawia syntetyczne ujęcie zagadnień związanych ze specyfiką wiedzy jako zasobu przedsiębiorstwa. Odmienny charakter wiedzy wśród innych zasobów sprawia, iż organizacje mogą wykorzystywać ją jako potencjał strategiczny, służący do budowy trwałej przewagi konkurencyjnej. Historyczne ujęcie rozwoju wiedzy i jej znaczenia dla społeczeństwa w ciągu ostatnich stuleci rozpoczyna rozważania, uwzględniając przyczyny zmian w zasadach gospodarowania. Dalsza część przedstawia zagadnienia dotyczące interpretacji pojęcia wiedzy oraz omówienie zbioru jej cech. Prezentacja typów wiedzy i zasad zarządzania wiedzą kończy się porównaniem strategii zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie oraz opisem trzech najpopularniejszych koncepcji zarządzania wiedzą: japońskiej, zasobowej i procesowej. (abstrakt oryginalny)

A synthetic review of knowledge as an asset of a firm is presented. The specific character of knowledge as an asset enables using knowledge as a strategic potential in developing a firm's position on the market. The chapter starts from an outline of historic changes in social significance of knowledge. Then various conceptualizations of knowledge and its defining features are presented and compared as well as knowledge types and knowledge management strategies. Finally, three main approaches to knowledge management (Japanese, asset, and process) are described and compared. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brdulak J. (2005), Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, SGH, Warszawa.
 2. Brdulak J. (2003), Zarządzanie wiedzą w procesie innowacyjnym, [w/] Czynnik ludzki w procesie zarządzania innowacjami, (red.) A. Sosnowska, Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, t. LXXXV, SGH, Warszawa.
 3. Chojnicki Z. (2001), Wiedza dla gospodarki w perspektywie OECD, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla Polski XXI wieku, A. Kukliński (red.), KBN, Warszawa.
 4. Drucker P.(1999), Pokapitalistyczne społeczeństwo, PWN, Warszawa.
 5. Edvinson L., Malone M.(2001), Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa.
 6. Francik A., Zasoby wiedzy organizacji - szansa czy niepotrzebny balast, Przegląd Organizacji 1998, nr. 2.
 7. Gonciarski W. (2002), Zarządzanie wiedzą jako wynik poszukiwania nowych paradygmatów zarządzania, [w:] Wiedza w malej i średniej firmie. W. Bańka (red.), Wyd. Szkoła Wyższa im. Włodkowicza w Płocku, Zeszyty Naukowe 2002, vol. 20.
 8. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2004), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa.
 9. Kisielnicki J. (red.) (2003), Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie, Warszawa.
 10. Kowalkiewicz M. (2008), Zarządzanie wiedzą krok po kroku, http://www,gazeta-it.pl/archiwum/gi-tlO/niejedno_imie.html
 11. Nonaka I., Takeuchi H. (2000), Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa.
 12. Mikuła В., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A. (2002), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, Difin, Warszawa.
 13. Nowa encyklopedia powszechna, PWN, Warszawa 1997, t. 6.
 14. OECD 2000a, Knowledge management in the learning society, Paris.
 15. Pisany В., Zarządzanie wiedzą w organizacjach gospodarczych, [w:] Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2001, nr 10.
 16. Sopińska A., Wachowiak P. (2008), Modele zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, http://www.e--mentor.edu.pl/artyku l_v2.php?numer=14&id=275
 17. Stelmach W., Wiedza czy organizacja? Nauka i Przyszłość, maj 2000, Nr 5 (114).
 18. Strojny M., Zarządzanie wiedzą - ogólny zarys koncepcji, Przegląd Organizacji 2000, nr 2.
 19. Strojny M., Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym jako nowe źródło przewagi konkurencyjnej, [w:] Problemy jakości 12/99.
 20. Szaban J. (2003), Miękkie zarządzanie: ze współczesnych problemów zarządzania ludźmi, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 21. Szyjewski Z. (2003), Zarządzanie wiedzą korporacyjną, [w:] Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, J. Kisielnicki (red.), Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie, Warszawa.
 22. Toffler A., Toffler H. (1999), Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Zysk i S-ka, Poznań.
 23. Toffler A.(1985), Trzecia fala, PIW, Warszawa.
 24. Wiedza w malej i średniej firmie, W. Bańka (red.), Wyd. Szkoła Wyższa im. Włodkowicza w Płocku, Zeszyty Naukowe 2002, vol. 20.
 25. Wojtowicz J. (2008), Organizacyjne i technologiczne aspekty zarządzania wiedzą w organizacji, http://www.gazeta-it.pl/zw/git24/organizacyjne_aspekty.htm
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu