BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fryca Joanna (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Odpływ wiedzy barierą innowacyjności - zachowania organizacyjne przedsiębiorstw na rynku pracy
The Outflow of Knowledge as a Barrier of Innovation - Organizational Behaviour of Enterprises in the Labour Market
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2009, t. 4, s. 149-162, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne przedsiębiorstwo : zasobowe czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu
Słowa kluczowe
Zachowania organizacyjne, Innowacyjność przedsiębiorstw, Wiedza, Transfer wiedzy, Rynek pracy
Organisational behaviour, Enterprise innovation, Knowledge, Knowledge transfer, Labour market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest wskazanie roli wiedzy w kreowaniu innowacji w przedsiębiorstwach. Zdolność do systemowego tworzenia i wdrażania innowacji jest podstawowym warunkiem funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw w dobie globalizacji, rosnącej konkurencji oraz gospodarki opartej na wiedzy. Barierą ograniczającą działalność innowacyjną przedsiębiorstw jest odpływ wiedzy wymagający takich zachowań przedsiębiorstwa na wewnętrznym rynku pracy, które zapobiegać będą temu procesowi. Jednak podmioty gospodarcze w różny sposób poddają się presji innowacyjnej, stąd różnorodność zachowań obserwowanych na rynku pracy. Wszystkie jednak mają na celu: - pozyskiwanie pracowników dysponujących adekwatną do potrzeb organizacji wiedzą, - motywowanie do pozostania w organizacji i pełnego zaangażowania intelektualnego, - zachęcanie do dzielenia się wiedzą, szczególnie tą ukrytą, z innymi pracownikami. (abstrakt oryginalny)

The paper emphasizes a role of knowledge in creating innovation in enterprises. Ability to systematic creation and implementation of innovation is a fundamental condition of functioning contemporary firms in a globalizing world, growing competition and knowledge-based economy. A barrier of innovation in enterprises is the outflow of knowledge that requires appropriate behaviour of firms in the internal labour market preventing such a process. Business organizations, however, react differently on innovation pressure. Hence, there is a variety of behaviour observed in the labour market. All of them are aimed at: - acquisition of employees possessing knowledge required by an organization; - motivating people to stay with a company and full intellectual involvement; - encouraging employees to share knowledge, especially tacit knowledge. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruk J. (2006), Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 2. Bolesta-Kukułka K. (2003), Decyzje menedżerskie, PWE, Warszawa.
 3. Chełpa S. (2001), Kluczowe kwalifikacje kierownicze - modele teoretyczne i empiryczne, [w:] Zarządzanie i marketing, (red.) Przybyła M., "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 886, Wrocław.
 4. Chełpa S. (2004), Wiedza ukryta kierowników - podstawy teoretyczne i diagnoza, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, (red.) Wiśniewski Z. i Pocztowski A., Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 5. Educations and Skills, Centre for Educational Research and Innovation (2000), Knowledge management in the learning society, OECD, Paris.
 6. Fryca J. (2007), Kształtowanie systemów pracy w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 7. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2004), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa.
 8. Johannessen J., Olsen В., Lumpkin G. (2001), Innovation as newness: what is new, how new, and new to whom? "European Journal of Innovation Management", nr 1.
 9. Kobyłko G., Morawski M. (red.) (2006), Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, Difin, Warszawa.
 10. Kornai J. (1977), Anti-Equilibrium. Teoria systemów gospodarczych. Kierunki badań, PWN, Warszawa.
 11. Koźmiński A.K. (1979), Analiza systemowa organizacji, PWE, Warszawa.
 12. Leonard D., Swap W. (2007), Głęboka mądrość to więcej niż wiedza i informacja, "Harvard Business Review Polska", nr 51.
 13. Listwan T., Stępczak S. (2004), Profil kwalifikacyjny euromenedzera, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, (red.) Z. Wiśniewski i A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 14. Mintzberg H. (2007), Czym naprawdę zajmuje się menedżer? Fakty i mity, "Harvard Business Review Polska", nr 51.
 15. Nonaka J., Takeuchi H. (1995), The knowledge - creating company. How Japanese companies create the dynamic innovation, Oxford University Press, New York.
 16. Pasieczny L., Więckowski J. (1981), Ekonomika przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 17. Perechuda K., (red.) (2005), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, WN PWN, Warszawa.
 18. Rutka R., Czerska M. (2002), Uwarunkowania integracji emocjonalnej w organizacjach opartych na wiedzy, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Integracja i dezintegracja, (red.) H. Jagoda, J. Lichtarski, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 928, Wrocław.
 19. Szałucki K. (1999), Przedsiębiorstwa transportowe. Warunki i mechanizmy równowagi, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 20. Wrzosek W. (2002), Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu