BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Liszek Joanna (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw w warunkach kryzysu
Sources of Financing of Enterprises in Terms Crisis
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2009, t. 4, s. 199-211, rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne przedsiębiorstwo : zasobowe czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu
Słowa kluczowe
Finansowanie przedsiębiorstwa, Źródła finansowania, Wskaźniki rentowności
Financing enterprises, Source of financing, Profitability index
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obecnie przedsiębiorstwa stają przed wyzwaniem z jakich źródeł finansować swoją działalność. Poza bieżącą działalnością - zakup materiałów i surowców oraz wypłata pensji dla pracowników - muszą również dbać o swój majątek trwały - remontować go lub inwestować w nowy. W warunkach kryzysu, przedsiębiorstwa muszą rozważyć, który z kapitałów jest dla nich najbardziej korzystny. Wybór źródeł finansowania powinien zależeć od sytuacji, w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo - rentowności lub deficytowości. Im więcej zysku zgromadzi przedsiębiorstwo tym jego sytuacja jest lepsza, gdyż uniezależnia się od obcych źródeł finansowania swojej działalności i może się rozwijać. Sytuacją niekorzystną jest natomiast deficytowość, która powoduje ograniczenia w finansowaniu działalności, zaś kryzys na rynku może dodatkowo utrudniać w pozyskiwaniu nowych źródeł finansowania działalności. (abstrakt oryginalny)

Today, companies face the challenge of what sources to fund their activities. In addition to ongoing activities - purchases of materials and raw materials and payment of salaries to employees - they must also protect your assets - overhaul or invest in a new one. Under the conditions of crisis, companies have to consider that the capital is the most beneficial for them. The choice of sources of funding should depend on the situation of the company - profitability or losses. The more profit the company will bring together the situation is better, because it makes from foreign sources of financing its activities and can be developed. While the situation is unfavorable for the loss, which results in restrictions on financing activities, and the crisis in the market could further impede the mobilization of new sources of financing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gabrusewicz W. (2005), Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa.
  2. Gajdka J., Walińska E. (1998), Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa, tom 1 i 2.
  3. Jerzemowska M. (red.) (2004), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
  4. Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A. (2001), Analiza ekonomiczno-finansową firmy, Difin, Warszawa.
  5. Olzacka В., Pałczyńska-Gościniak R. (1998), Leksykon zarządzania finansami, ODDK, Gdańsk.
  6. Sierpińska M., Jachna T. (2000), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  7. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (UOR), Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591) z późniejszymi zmianami.
  8. Żurek J. (red.) (2003), Ekonomika i kierowanie rozwojem przedsiębiorstwa (2003), Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
  9. http://www.nbportal.pl
  10. http://media.netpr.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu