BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pyka Anna (Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej), Żabka Adam (Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej)
Tytuł
Uwarunkowania sposobów finansowania przedsiębiorstw z uwzględnieniem faktoringu
Conditions of Methods of Company's Financing Considering Factoring
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2009, t. 4, s. 213-222, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne przedsiębiorstwo : zasobowe czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu
Słowa kluczowe
Finansowanie przedsiębiorstwa, Źródła finansowania, Faktoring
Financing enterprises, Source of financing, Factoring
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Do warunków stawianych poszczególnym źródłom finansowania przedsiębiorstwa zalicza się warunek nadwyżki ekonomicznej (czyli przewagę korzyści nad kosztami finansowania) oraz warunki dodatkowe. Do warunków dodatkowych zalicza się warunki wewnętrzne i warunki zewnętrzne. Wymogi wewnętrzne to te, które stawia sobie samo przedsiębiorstwo, natomiast warunki zewnętrzne to te, które stawia przedsiębiorstwu otoczenie, w szczególności kapitałodawcy. O ile uwarunkowania wewnętrzne są podobne w każdym przedsiębiorstwie i dotyczą płynności, wypłacalności oraz spełnienia reguł finansowania, o tyle uwarunkowania zewnętrzne są odmienne dla poszczególnych źródeł finansowania i dotyczą zasobów, przyszłego dochodu oraz procedur finansowania. Celem artykułu jest zdefiniowanie rodzajów uwarunkowań, które towarzyszą każdemu ze źródeł finansowania oraz ukazanie uwarunkowań zewnętrznych, które towarzyszą faktoringowi. (abstrakt oryginalny)

Financial conditions to each kind of financing sources are different. The basic condition is to reach economic surpluce by company, it is mean that benefits of using capital must be higher than cost of capital. There are also others kinds of conditions. The first group of conditions is connected with current ratio, cash ratio, financial rules and we can call them as inside conditions. Inside conditions are formed by company to its own economic protects. The second group of conditions is connected with surrounding reguirements and we can call them as outside conditions. It means reguires connected with assets, earning and procedurres. All of these conditions have to protect donors of capital. The main aim of this article is to show all kind of outside financial conditions and also show these conditions by taking faktoring into consideration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski L. (2007), Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 2. Dąbrowski J. (2007), Pieniądze powinny pracować, a nie leżeć zamrożone w fakturach, "Gazeta prawna", nr 70/2007.
 3. Dudycz T., Wrzosek S. (2000), Analiza finansowa. Problemy metodyczne w ujęciu praktycznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław.
 4. Dębski W. (2005), Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 5. Karnaszewski P. (2003), Dodatkowy zastrzyk gotówki, "Forbes", nr 12/2003.
 6. Michalski G.(2005), Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, PWN, Warszawa.
 7. Oblój K. (2001), Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 8. Otte В. (2006), Rynek kapitałowy a strategie finansowania rozwoju przedsiębiorstwa, w: Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce, tom II, red. Znaniecka K., Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
 9. Sierpińska M., Wędzki D. (2005), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 10. Tempes K.(2003), Walczący ze stereotypami, "Forbes", nr 12/2003.
 11. Wypych M. (1998), Ocena sytuacji majątkowej i funduszy przedsiębiorstwa, w: Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy, red. Wypych M., Absolwent, Łódź.
 12. Zarzecki J. (red.) (2003), Finanse, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 13. Znaniecka K. (2001), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 14. Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. zmieniająca Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 74, poz. 857).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu