BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gwizdała Jerzy (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Programy operacyjne UE w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Operational Programs of the European Union in Financing SME in Poland
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2009, t. 4, s. 247-259, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne przedsiębiorstwo : zasobowe czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu
Słowa kluczowe
Programy operacyjne, Fundusze strukturalne, Fundusze unijne, Finansowanie przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Operational programmes, Structural funds, EU funds, Financing enterprises, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej wytworzyła się nowa sytuacja, w jakiej znalazły się wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą. W szczególnie dobrej sytuacji znalazły się MSP, dla których UE wypracowała politykę w zakresie dotacji funduszy strukturalnych. Proces skutecznego wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce jest gwarantem sukcesu gospodarczego. Stał się podstawą do tworzenia korzystnych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego. MSP są beneficjentami szeregu inicjatyw unijnych. O znaczeniu tego sektora gospodarki dla UE świadczy ilość celów stawianych do realizacji w ramach polityki strukturalnego finansowania oraz ilość środków przeznaczonych na ich realizację. Można stwierdzić, że przyjęta polityka wobec MSP zakończyła się w pierwszym okresie członkostwa Polski w UE sukcesem. (abstrakt oryginalny)

Along with Poland joining the European Union the new situation was created, in which all business entities find themselves. In especially good situation are SME for which the European Union elaborated the policy in the area of structural funds grants. The process of effective structural funds implementation in Poland is guarantee of economic success. It became the basis for creating favorable conditions of socio-economic growth. SME are the beneficiaries of various Union initiatives. Importance of this sector for the European Union economy is evidenced by the number of aims in the field of structural financing policy and by the amount of means assigned to their accomplishment. It can be stated that policy applied toward SME in the first period of Polish membership in the European Union succeeded. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baka M., Kulawczuk P. (1999), Dostosowanie małych i średnich przedsiębiorstw do funkcjonowania w Unii Europejskiej, Twigger, Warszawa.
 2. Kaliszuk A., Tarnowa A. (2004), Programy wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, Fundusz Współpracy, Warszawa.
 3. Kawecka-Wyrzykowska E., Synowiec E. (2004), Polityka w Unii Europejskiej, SGH, Warszawa
 4. Rogut A. (2005), Małe i średnie przedsiębiorstwa w integracji ekonomicznej. Doświadczenia dla Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 5. Skarbek M. (2005), Przepływy finansowe funduszy strukturalnych, "Bank i Rolnictwo", nr 12.
 6. Szlachta J. (2000), Polityka regionalna i fundusze strukturalne, SGH, Warszawa.
 7. www.europa.eu.int
 8. www.f.pl/dotacje-UE
 9. www.funduszestrukturalne.com.pl
 10. www.funduszestrukturalne.gov.pl
 11. www.konkurencyjnosc.gov.pl
 12. www.mf.gov.pl
 13. www.parp.gov.pl
 14. www.samorzad.pap.com.pl
 15. www.zporr.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu