BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalita-Białkowska Izabela (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Manipulacje wynikiem finansowym
Fraud in Financial Results
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2009, t. 4, s. 279-287, bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne przedsiębiorstwo : zasobowe czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu
Słowa kluczowe
Sprawozdanie finansowe, Oszustwa w sprawozdaniach finansowych, Wiarygodność sprawozdania finansowego, Manipulacje informacją
Financial statements, Fraud in the financial statements, Reliability of financial report, Manipulation of information
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sprawozdanie finansowe przedstawia sytuację majątkową i finansową przedsiębiorstwa. Nieprawidłowości w klasyfikacji przychodów i kosztów, nie ujawnianie zdarzeń gospodarczych mających wpływ na sumę bilansową i wynik finansowy powodują błędną ocenę sytuacji firmy. Po przeprowadzeniu analizy zatwierdzonego sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa nie można być pewnym, że jest to faktyczny stan finansowy i majątkowy firmy. Przedstawienie niektórych przypadków manipulowania wynikiem finansowym pozwala na stwierdzenie, że kreatywna księgowość może zaistnieć i ma bardzo duży wpływ na informację o sytuacji finansowej firmy. (abstrakt oryginalny)

Yearly reports on financial results show all the assets and financial liabilities of a company. The inconsistencies in income and costs assigning or not showing all the economic events that impact the balance sheet and income statement of a company - may cause misjudge of company's economic situation. After the financial analysis is completed on the approved yearly financial results it is not sure that it is the actual financial situation of the company. Presenting examples of manipulation in income statements allows us to assess that creative accounting may occur and has an impact on the company financial situation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Zamknięcie roku 2008, Redakcja i Wydawca Rachunkowość Sp. z o.o.
  2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.
  3. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654, nr 60 z późn. zm.
  4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu