BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Targowicz Marta (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Zróżnicowanie kosztów promocji w działalności przedsiębiorstw
Diversification of Promotion Costs In Business Activities
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2009, t. 4, s. 289-300, tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne przedsiębiorstwo : zasobowe czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu
Słowa kluczowe
Promocja, Koszty, Analiza kosztów
Promotion, Costs, Cost analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejsze opracowanie określa przesłanki wyznaczania kosztów promocji, podjęto próbę ich zdefiniowania, a dalej zaproponowano przekroje klasyfikacyjne kosztów promocji dla potrzeb zarządczych, które objęte są systemem ewidencyjnym. Koszty promocji są kategorią o złożonym charakterze, dlatego opierając się na procesowej koncepcji definicji promocji według teorii Laswell'a, szczególną uwagę zwrócono na podział kosztów promocji według procesów i działań. Pozwoli to uzyskać prawidłowe i adekwatne do ponoszonych kosztów informacje o kosztach promocji. Sprzyjałoby to ocenie efektywności przeprowadzanych procesów promocji i ewentualnie ich możliwości optymalizacji. Artykuł uzupełniono o klasyfikację kosztów promocji nieuwzględnianych w ewidencji księgowej, ze względu na to, że nie są wymierne, a które mają ważne znaczenie. (abstrakt oryginalny)

Promotion activity is necessary to exist in the market. Its scale depends on many factories- size and profile of business, objectives in the marketing strategy, production properties and finance of each business units. Nowadays promotion costs in the enterprises are significant and therefore they need classification according to different criteria in the evidence system. This paper presents different ways of classification which the most important, in the view of managing needs, seems to be dividing costs into activities in the promotion process. Thanks to this criterion - activities - is possible to calculate the promotion process ex post and ex ante. This can help to make a decision about potential promotion campaign. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Harry M., Schroeder R. (2001), Six sigma: wykorzystanie programu jakości do poprawy wyników finansowych, ABC Oficyna Ekonomiczna Kraków.
 2. Jączek M., Sawicki K. (1989), Projektowanie systemów informacji ekonomicznej w przedsiębiorstwach handlowych, PWE, Warszawa.
 3. Kolman R.(1996), Jakość usług, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 4. Piechota R. (2005), Klasyfikacja kosztów działalności marketingowej, w: Rachunek kosztów w praktyce, red. E. Nowak, Verlag Dashofer, Warszawa.
 5. Sołtys D. (2005), Rachunek kosztów postulowanych w controllingu przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 6. Świderska G.K.(red.) (2002), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Difin Warszawa.
 7. Wojtasik P. (2003), Koszty reprezentacji i reklamy, INFOR, Warszawa.
 8. Wrzosek W. (2005), Podstawy efektywności marketingu w: Efektywność marketingu, red. W. Wrzosek, PWE, Warszawa.
 9. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (UWTiPA), Dz.U. nr 35, poz. 230 z późniejszymi zmianami.
 10. Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (UPDOF), Dz.U. nr 14/2000, poz. 176 z późniejszymi zmianami.
 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (UPDOP), Dz.U. nr 54/2000, poz. 654 z późniejszymi zmianami.
 12. Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (VAT), Dz.U. nr 54/2004, poz. 535 z późniejszymi zmianami.
 13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UZNK), Dz.U. nr 35, poz. 48 z późniejszymi zmianami.
 14. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (UoDP), Dz.U. nr 14. Poz. 60 z późniejszymi zmianami.
 15. Zalejski J. (2001), Polityka promocji w przedsiębiorstwie, WSZiF w Białymstoku, Białystok.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu