BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzebyk Mariola (Uniwersytet Rzeszowski), Kryński Zdzisław (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Konkurencja i konkurencyjność przedsiębiorstw : ujęcie teoretyczne
Competition and Enterprise Competitiveness : Theoretical Aspects
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2011, z. nr 20, s. 107-117, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencja, Konkurencyjność, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Competition, Competitiveness, Enterprise competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Konkurencja jest podstawową cechą gospodarki rynkowej. Przedsiębiorstwa w niej funkcjonujące muszą odznaczać się konkurencyjnością. Konkurencyjne przedsiębiorstwo to takie, które powinno cechować się zdolnością i elastycznością w adaptacji do zmieniających się warunków działania oraz podejmować takie decyzje, które zapewnią mu uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Stad celem artykułu jest przedstawienie w ujęciu teoretycznym konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

Competition is the most essential component of the market economy. Enterprises must be characterized by competitiveness. The competitive enterprise is characterized by ability and flexibility to adapt to the changing environment. Moreover it should make decisions which enables gaining competitive advantage. The aim of the article is to show theoretical aspects of competition and enterprise competitiveness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackoff R.L., 1993, Zarządzanie w małych dawkach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Begg В., Fischer S., Dornbusch R., 1993, Ekonomia, t. 1, PWE, Warszawa.
 3. Faulkner D., Bowman С., 1996, Strategie konkurencji, Gebethner & Ska, Warszawa.
 4. Filip P., Sowa В., 2008, Konkurencja podatkowa jako efekt globalizacji gospodarki światowej [w:] Najnowsze zmiany polskiego prawa prywatnego i publicznego a funkcjonowanie rynków finansowych, TNOiK O/Rzeszów, Rzeszów.
 5. Forlicz S., 1996, Mikroekonomiczne aspekty przepływu informacji między podmiotami rynkowymi, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań.
 6. Garbarski L., 1997, Wybór rynku docelowego przez przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji [w:] Marketing jako czynnik i instrument konkurencji, PWE, Warszawa.
 7. Godziszewski В., 1997, Umiejętności firmy jako podstawa trwałej przewagi konkurencyjnej [w:] Restrukturyzacja i konkurencyjność przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, AE Kraków, Zakopane.
 8. Gorynia M., 2000, Koncepcja i metodyka badania konkurencyjności przedsiębiorstwa [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, Materiały dodatkowe, SGH, Warszawa Grupa Lizbońska, 1996, Granice konkurencji, Poltext, Warszawa.
 9. Grzebyk M., 2009, Koncepcja klastra a współdziałanie i konkurencyjność przedsiębiorstw [w:] Przedsiębiorstwo i region, nr 1, Konkurencyjność a innowacyjność, Rzeszów.
 10. Jonas A., 2002, Strategie konkurencji na rynku usług bankowych, Biblioteka menedżera i bankowca, Warszawa.
 11. Kisiel M., 2005, Internet a konkurencyjność banków w Polsce, CeDeWu, Warszawa
 12. Kotler P., 1999, Marketing: analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, SJA Wydawnictwo, Warszawa.
 13. Lisiński M., 2005, Koncepcja grona i możliwości jej wykorzystania do restrukturyzacji przedsiębiorstw [w:] Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej. Instrumenty - przebieg - efekty, AE w Krakowie, Warszawa-Kraków.
 14. Lubiński M., Michalski Т., Misala J., 1995, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Pojęcia i sposób mierzenia, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa.
 15. Moszkowicz K., 1997, Konkurencyjność i innowacje - gdzie szukać szansy? [w:] Tożsamość i strategia przedsiębiorstwa - modele i doświadczenie, Oficyna Wydawnicza Politechnika Wrocławska, Wrocław.
 16. Noga A., 1993, Dominacja a efektywna konkurencja, SGH, Warszawa.
 17. Porter M.E., 1994, Strategia konkurencji, PWE, Warszawa.
 18. Rappaport A., 1999, Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG- Press, Warszawa.
 19. Rutkowski I., 1997, Marketing jako źródło przewagi konkurencyjnej na rynku [w:] Marketing jako czynnik i instrument konkurencji, PWE, Warszawa.
 20. Strużycki M., 1998, Konkurencja w zarządzaniu przedsiębiorstwem [w:] Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, red. M. Strużycki, SGH, Warszawa.
 21. Stankiewicz M.J., 2005, Konkurencyjność przedsiębiorstwa [w:] Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń.
 22. Stankiewicz M.J., 2000, Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, "Gospodarka Narodowa", nr 7-8.
 23. Staszewska J., Powiązania sieciowe narzędziem zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw [w:] Rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach globalizacji gospodarki światowej, wyd. Para, Katowice 2007.
 24. The World Competitiveness Report 1994, World Economic Forum, Lausanne 1994.
 25. Wrzosek W, 1997, Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa.
 26. Żabiński L., 2000, Przewaga konkurencyjna, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu