BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kucharska Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Uwarunkowania innowacji w handlu detalicznym
Determinants of the Retail Trade Innovations
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 175, s. 11-20, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Handel detaliczny, Innowacje w handlu, Uwarunkowania transformacji gospodarki
Retail trade, Innovations in trade, Determinant of economic transformation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Do innowacji w handlu detalicznym zaliczyć można zarówno te rozwiązania, które przedsiębiorstwo handlowe opracowało jako pierwsze lub które po raz pierwszy pojawiły się w handlu, oraz te, które zostały przyswojone od innych przedsiębiorstw/ podmiotów lub przejęte od innych sektorów. Ze względu na znaczenie handlu detalicznego dla gospodarki istotne jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, co wpływa na innowacje w handlu detalicznym. Obok uwarunkowań makroekonomicznych, takich jak ekonomiczne, społeczne i technologiczne, najważniejsze są oczekiwania i preferencje klientów, poziom innowacyjności oraz intensywność konkurencji i jej sposoby działania na rynku. (abstrakt oryginalny)

Retail trade innovations are connected with such solutions which trade enterprises prepare for the first time or the solutions which appear for the first time in retail trade. These solutions could be adopted from other enterprises or from different sectors. Taking into account the importance of retail trade in the economy, it is necessary to recognize the determinants of innovations in retail trade. Besides the macroeconomic determinants, such as economic, social and technological factors, the most important are: clients, intensity of competition and forms of their activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruk, J., 2009, Istota innowacyjności. Podatność społeczeństw na innowacje, Marketing i Rynek, nr 3.
 2. Bogdanienko, J., Haffer, M., Popławski, W., 2004, Innowacyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Toruń.
 3. Borkowski, T., Marcinkowski, A., 2004, Społeczno-psychologiczne uwarunkowania wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwie, w: E. Okoń-Horodyńska (red.), Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, PWE, Warszawa.
 4. Brdulak, H., Gołębiowski, T., 2003, Rola innowacyjności w budowaniu przewagi konkurencyjnej, w: H. Brdulak, T. Gołębiowski (red.), Wspólna Europa. Innowacyjność w działaniach przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 5. Chwałek, J., 1989, Uwarunkowania procesów innowacyjnych w handlu, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa.
 6. Dolińska, M., 2010, Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa.
 7. Goffin, K., Mitchell, R., 2010, Innovation Management, Macmillan, Palgrave.
 8. Grudzewski, W.M., Hejduk, I., 2000, Wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw, Organizacja i Kierowanie, nr 3.
 9. Jasiński, A.H., 2003, Czy innowacje mają wpływ na dynamikę gospodarki? Polskie doświadczenie w okresie transformacji, w: H. Brdulak, T. Gołębiowski (red.), Wspólna Europa. Innowacyjność w działaniach przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 10. Knee, C., 2002, Learning from experience: five challenges for retailers, International Journal of Retail & Distribution Management, no. 11.
 11. Kowalik, J., 2009, Zewnętrzne determinanty innowacyjności przedsiębiorstw w wybranych krajach Unii Europejskiej - analiza taksonomiczna, w: J. Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Kreatywność i innowacyjność w unowocześnianiu przemysłu i usług, TNOiK, Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 12. Menes, J., 2010, Ustawowe mechanizmy wspierania innowacyjności w Polsce, MBA, 1.
 13. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. OECD i EUROSTAT, 2006, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Warszawa.
 14. Poznańska, K., 2003, Instrumenty innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw, w: H. Brdulak, T. Gołębiowski (red.), Wspólna Europa. Innowacyjność w działaniach przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 15. Prahalad, C.K., Krishnan M.S., 2010, Nowa era innowacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Saaksjarvi, M., 2003, Consumer adoption of technological innovations, European Journal of Innovation Management, no. 2.
 17. Sławińska, M., 2006, Dynamika zmian w handlu detalicznym - nowe wyzwania strategiczne, w: M. Sławińska (red.), Handel we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 18. Sławińska, M. (red.), 2010, Modele biznesu w handlu detalicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 19. Włodarczyk, J., 2007, Działalność innowacyjna i jej ograniczenia w polskiej gospodarce, w: E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz (red.), Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu