BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borusiak Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Pomiar poziomu internacjonalizacji przedsiębiorstw handlu detalicznego
Measuring the Level of Retailers' Internationalization
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 175, s. 93-101, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Handel detaliczny, Przedsiębiorstwo handlowe, Handel międzynarodowy, Entropia
Retail trade, Commercial enterprises, International trade, Entropy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto problem pomiaru poziomu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw handlu detalicznego. Wobec narastającej skali zjawiska internacjonalizacji istnieje potrzeba zdefiniowania miar przydatnych do jego oceny. Liczne miary już zostały zdefiniowane. Są to zarówno wskaźniki analityczne, odnoszące się do poszczególnych aspektów internacjonalizacji, jak i syntetyczne - agregujące wybrane aspekty. Nie wszystkie te miary mogą mieć zastosowanie w sektorze handlu detalicznego. W szczególności dotyczy to tzw. miar strukturalnych oraz wszelkich wskaźników syntetycznych na nich bazujących. Celem artykułu jest określenie możliwości wykorzystania do oceny poziomu internacjonalizacji wskaźnika entropii. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses the problem of measuring the level of retailers' internationalization. As the phenomenon has a rapidly growing tendency, there is a need to define appropriate measures. Many measures have been already defined: both analytical indicators reflecting particular aspects of internationalization (such as the number of countries, company's structure, dispersion of resources, revenue and profit) and synthetic indicators which combine the chosen aspects. Many of these measures cannot be applied in the retail sector, especially the structural ones are not particularly valuable. The aim of the paper is to discuss the possibility of using the entropy index for retailers' internationalization level measurement. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alexander, N., Doherty, A.M., 2009, International Retailing, Oxford University Press.
 2. Borusiak, B., 2008, Modele wzrostu przedsiębiorstw handlu detalicznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 3. Domański, T., 2010, Strategie internacjonalizacji dużych sieci handlowych na polskim rynku. Nowe wyzwania dla marketingu międzynarodowego, w: J.W. Wiktor, A. Żbikowska (red.), Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania i kierunki rozwoju, PWE, Warszawa.
 4. Hollander, S.C., 1970, Multinational Retailing, Michigan State University.
 5. Johanson, J., Vahlne, J.E., 1977, The internationalization process of the firm: a model of knowledge development and increasing foreign market commitments, Journal of International Business Studies, vol. 8, no. 1.
 6. Kim, W.C., Hwang, P., Burgers, W.P., 1989, Global diversification strategy and corporate profit performance, Strategic Management Journal, vol. 10, issue 1.
 7. Limański, A., Drabik, I., 2010, Marketing międzynarodowy, Difin, Warszawa.
 8. Nguyen, T.H., Cosset, J.C., 1995, The measurement of the degree of foreign involvement, Applied Economics, vol. 27, issue 4.
 9. Olszanowska, K., 2004, Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa w teorii handlu międzynarodowego, w: T. Rynarzewski (red.), Teoria handlu międzynarodowego a współczesna gospodarka światowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 10. Ronen, S., Shenkar, O., 1985, Clustering countries on attitudinal dimensions: a review and synthesis, Academy of Management Review, vol. 10, no. 3.
 11. Rymarczyk, J., 2004, Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 12. Sullivan, D., 1994, Measuring the degree of internationalization of a firm, Journal of International Business Studies, vol. 25, issue 2.
 13. Wiktor, J.W., Oczkowska, R., Żbikowska, A., 2008, Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki, PWE, Warszawa.
 14. www.tescoplc.com [dostęp: 6.01.2011].
 15. www.jeronimomartins.com [dostęp: 6.01.2011].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu