BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fojutowski Łukasz (Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu)
Tytuł
Corporate social responsibility jako element budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa handlowego
Corporate Social Responsibility as an Element of Competitive Advantage of Trade Company
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 175, s. 105-114, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Przedsiębiorstwo handlowe, Przewaga konkurencyjna
Corporate Social Responsibility (CSR), Commercial enterprises, Competitive advantage
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Koncepcja corporate social responsibility stała się w ostatnich latach przedmiotem dyskusji wielu badaczy, jednak wciąż nieliczne są prace wskazujące na efekty wdrożenia CSR w strategii przedsiębiorstwa z punktu widzenia budowania jego pozycji konkurencyjnej. W niniejszym artykule autor, na podstawie studium przypadków, podejmuje próbę wskazania kluczowych elementów CSR implementowanych przez międzynarodowe przedsiębiorstwa handlowe i wynikających z nich korzyści. Przedmiotem szczególnego zainteresowania są takie kwestie, jak możliwości pozyskania wysoko wykwalifikowanych pracowników, zwiększenie lojalności klientów poprzez zbudowanie wizerunku firmy zaangażowanej społecznie, zacieśnienie relacji z kooperantami oraz otoczeniem lokalnym. Autor wskazuje, że pojedyncze inicjatywy CSR nie stanowią remedium na poprawę relacji z interesariuszami - konieczne jest spełnienie pewnych warunków, które umożliwią zbudowanie trwałej przewagi konkurencyjnej przy wykorzystaniu tej koncepcji. (abstrakt oryginalny)

Corporate social responsibility became the issue of academic debate in the last few years, but still there are very few studies concerning the impact of CSR on the competitive position. This article explores the key elements of CSR-based strategies and their advantages to retailers: increased staff commitment and involvement, customer loyalty, enhanced reputation and brand value, closer links with business partners and local communities. Using the case study method, the author argues that single CSR initiatives do not automatically ameliorate the relations with stakeholders. Certain requirements need to be satisfied to achieve sustained competitive advantage based on CSR. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. CSR Europe, 2000, The First Ever European Survey of Consumers' Attitudes Towards Corporate Social Responsibility, Brussels.
 2. Deloitte, 2006,2006 Global powers of retailing, http://www.deloitte.com/assets/DcomGlobal/Local%20Assets/Documents/dtt_ConsumerBusiness_GlobalPowers_021006%281%29.pdf [dostęp: 15.12.2010].
 3. Ernst & Young, 2010, The Ernst & Young business risk report 2010. The Top 10 Risks for Business, http://www.ey.com/businessrisk2010 [dostęp: 20.12.2010].
 4. Fitch, H.G., 1976, Achieving corporate social responsibility, The Academy of Management Review, January.
 5. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2010, CSR w Polsce. Menedżerowie/menedżerki 500, lider/liderka CSR, Goodbrand, Warszawa.
 6. Frańczak, H., 2010, Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw, Deloitte, Warszawa.
 7. Fundacja Komunikacji Społecznej, 2003, Pierwsze w Polsce kompleksowe badania na temat postaw konsumentów oraz liderów opinii wobec idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Komunikowanie na rzecz CSR, www.csrinfo.org/images/stories/publikacje-do2008/2003_Raport_badania_FKS.pdf [dostęp: 15.12.2010].
 8. Girod, S., 2003, Branding in European Retailing: A Corporate Social Responsibility Perspective, European Retail Digest, issue 38.
 9. Holme, R., Watts, Ph., 2000, Corporate Social Responsibility: Making Good Business Sense, World Business Council for Sustainable Development, Genewa.
 10. IPSOS, 2003, Postawy wobec społecznej odpowiedzialności biznesu, Warszawa.
 11. Jones, P., Wynn, M., Comfort, D., Hillier, D., 2007, Corporate social responsibility and UK retailers, Issues in Social and Environmental Accounting, vol. 1, no. 2.
 12. Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, 2010, Raport dobrych praktyk CSR, Warszawa.
 13. Porter, M.E., Kramer, M.R., 2002, The competitive advantage of corporate philantropy, Harvard Business Review, December.
 14. Porter, M.E., Kramer, M.R., 2006, Strategy & scociety, Harvard Business Review, December.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu