BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Plichta Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Plichta Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Problem identyfikacji czynników wpływających na zaufanie w relacjach wymiennych na rynkach B2C - ujęcie transakcyjne
Problem Identification of Factors Affecting Trust in Exchange Relations on B2C Markets -Transaction Approach
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 175, s. 124-133, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Marketing relacji, Marketing społecznie zaangażowany, Wartość dla klienta, Marketing ukierunkowany na wartość, Koszty transakcyjne, Business to Consumer (B2C)
Relationship marketing, Cause Related Marketing (CRM), Value to customer, Value orientated marketing, Transaction cost, Business to Consumer (B2C)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zarządzanie relacjami z klientami oraz relacje pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu tworzenia wartości stało się dominującym problemem dla współczesnych organizacji gospodarczych między innymi z tego względu, że wiedza i kapitał społeczny stopniowo zastępują kapitał ekonomiczny, stanowiąc podstawowe źródło tworzenia wartości. W literaturze można dostrzec coraz częściej treści mówiące o kapitale ufności, czyli sumie korzyści ekonomiczno-finansowych uzyskiwanych w związku z faktem, że strony transakcji obdarzają się zaufaniem. W artykule podkreślono wieloaspektowość oraz różnorodność kategorii zaufania, jak również fakt, że zaufanie istnieje w środowisku niepewności i ryzyka, kreuje kapitał społeczny, a stanowiąc czynnik każdej transakcji ekonomicznej, wpływa istotnie na relacje na rynku B2C. W aspekcie czynników wpływających na zaufanie w relacjach handlowych podkreślono problem asymetrii informacji i tym samym niepewność stron transakcji, która implikuje określone konsekwencje pomiędzy stronami wymiany na rynkach B2C. (abstrakt oryginalny)

Managing customer relationships and relationships between all participants in the process of value creation have become a dominant issue for today's business organizations including due to the fact that knowledge and social capital are gradually replacing economic capital, acting as the primary source of value creation. The related literature concentrates more and more on the capital of confidence, i.e., total economic - financial benefits due to the fact that the parties in a transaction trust each other. The article highlights the multi-character aspect and variety of categories of trust, as well as the fact that there exists confidence in the environment of uncertainty and risk. The trust creates social capital and is an element of each transaction, significantly affecting the economic relations on the B2C market. In terms of factors influencing trust in trade relations, the problem of information asymmetry is highlighted and thus the uncertainty of the trading parties, which implies specific consequences for the parties of exchange on B2C markets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Akerlof, G. A., 1970, The market for "Lemons", qualitative uncertainty and the market mechanism, Quarterly Journal of Economics.
  2. Corsten, H., 1998, Ansatzpunkte fur ein integratives Dienstleistungsmanagement, w: M. Bruhn, H. Meffert (red.), Handbuch Dienstleistungmanagement. Von der strategischen Konzeption zur praktischen Umsetzung, Wiesbaden.
  3. Fukuyama, F., 1997, Zaufanie - kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław.
  4. Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K., Sankowska, A., Wańtuchowicz, M., 2007, Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa.
  5. Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K., Sankowska, A., Wańtuchowicz, M., 2009, Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie, koncepcja, narzędzia, zastosowania, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków.
  6. Laske, M., Neunteufel, H., 2005, Vertrauen eine "Conditio sine qua non" fur Kooperationen?, Wismarer Diskussionspapiere, Hochschule Wismar, Fachbereich Wirtschaft, Heft 01.
  7. Spremann, K., 1988, Reputation, Garantie, Information, Zeitschrift fur Betriebswirtschaft, Heft 5-6.
  8. Spremann, K., 1990, Asymmetrische Information, Zeitschrift fur Betriebswirtschaft, Heft 6/7.
  9. Sztompka, P., 2009, Socjologia, Analiza społeczeństwa, Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, Kraków.
  10. Weiber, R., Adler, J., 1995, Der Einsatz von Unsicherheitsreduktionsstrategien im Kaufprozess: Eine Informationsokonomische Analyse, Zeitschrift fur Betriebswirtschaftliche Forschung, Dusseldorf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu