BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazurek Grzegorz (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Produkty informacyjne i metaprodukty w handlu elektronicznym
Information and Meta Product in E-Commerce
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 175, s. 232-239, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Informacja, Produkt, Handel elektroniczny, Strategia konkurencji, Konkurencja handlowa
Information, Product, e-commerce, Competition strategy, Trade competition
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Koncepcja metaproduktu, coraz częściej wykorzystywana jako strategia konkurowania w handlu internetowym, przyczynia się do powstania istotnych przeobrażeń na e-rynku - modyfikacji ulegają relacje i więzi zachodzące pomiędzy przedsiębiorstwami funkcjonującymi w ramach danego sektora, intensywnie rozwija się konwergencja branż egzemplifikowana ścisłą współpracą i tworzeniem wspólnej oferty w e-handlu, redefiniowana jest rola klienta, który staje się współtwórcą produktu, oraz jego sprzedawcy poprzez działania afiliacyjne. Celem artykułu jest, poza sprecyzowaniem pojęcia produktu informacyjnego oraz metaproduktu, wskazanie ich znaczenia jako strategii konkurowania przedsiębiorstw w e-handlu, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia organizacji sieciowych. Opisany zostanie potencjał sieci afiliacyjnych, których rozwój potwierdza w praktyce konieczność redefiniowania roli i znaczenia klienta funkcjonującego on-line. Główna teza artykułu jest następująca: "koncepcja metaproduktu występującego w e-handlu wpływa na obraz e-rynku, determinując kształt i zakres sieci powiązań pomiędzy przedsiębiorstwem, jego dostawcami, partnerami biznesowymi oraz klientami". (abstrakt oryginalny)

The concepts of Information and meta products are increasingly used as strategies to compete in Internet commerce. They give rise to significant transformation in the e-market: i.e. modify the relations between companies operating in a given sector, increase convergence of industries exemplified by a close cooperation and the creation of joint offers, last but not least, they redefine the role of a client who has assumed the position of product co-developer and seller via affiliate programs. The aim of this paper is, apart from clarifying the concepts of information and meta products, to indicate their importance as a strategy for companies to compete in e-commerce, with particular emphasis on the creation of network organizations. The article describes the potential of affiliate networks which redefine the role and importance of clients on-line. The fundamental thesis of the paper states that the concept of meta product affects the e-market, determines the network links between the company, its suppliers, business partners and customers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dai, Q., Kauffman, R., 2002, Business models for Internet-based B2B electronic markets, International Journal of Electronic Commerce, vol. 6, no. 4.
  2. Freiden, J., Goldsmith, R., Takacs, S., Hofacker, C., 1998, Information as product: not foods, not services, Marketing Intelligence & Planning, vol. 16, no. 3.
  3. Grudzewski, W., Hejduk, I., 2002, Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa.
  4. Kaplan, S., Sawhney, M., 2000, E-hubs: the new B2B marketplaces, Harvard Business Review, vol. 78, May-June.
  5. Parolini, C., 1999, The Value Net. A Tool for Competitive Strategy, John Wiley and Sons, Chichister.
  6. Rayport, J.F., Sviokla, J.J., 1994, Managing in the narket space, Harvard Business Review, vol. 72, no. 6.
  7. Scholz, Ch., 1996, Virtuelle Unternehmen - organisatorische Revolution im strategischer Implikation, Management & Computer, Nr. 2.
  8. Webster, F.E., 1993, Market-Driven Management: Using the New Marketing Concept to Create a Customer-Oriented Company, Wiley, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu