BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śmigielska Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Funkcjonowanie wirtualnych sieci dostaw artykułów wybieralnych w świetle teorii kosztów transakcyjnych
Transaction Costs Analysis of Virtual Supply Networks of Apparels
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 175, s. 240-249, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Wirtualne usługi sieciowe, Teoria kosztów transakcyjnych, Łańcuch dostaw, Produkt wirtualny, Sieci dostaw
Virtual Private LAN Service (VPLS), Transaction cost theory, Supply chain, Virtual product, Supply networks
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest funkcjonowanie wirtualnych sieci koordynujących rozproszoną w warunkach globalizacji produkcję artykułów wybieralnych i tworzących łańcuchy dostaw typu pull, elastycznie reagujących na zapotrzebowanie zgłaszane ze strony nabywców. Analiza prowadzona na gruncie teorii kosztów transakcyjnych wskazuje na cechy transakcji uzasadniające przyjęcie właśnie takiej formy ich organizacji oraz na specyfikę funkcjonowania takich sieci. Pośrednik będący koordynatorem sieci posiada istotną dla powodzenia transakcji wiedzę i korzystanie z jego usług umożliwia zamawiającym znaczące obniżenie kosztów informacyjnych. Artykuł wskazuje, że rozwój technologii informacyjnych stanowi zagrożenie dla pośredników w wymianie, ale również szansę na rozwój nowych rodzajów działalności opartych na wiedzy. (abstrakt oryginalny)

The paper deals with the problem of virtual networks, coordinating dispersed production of apparels (characteristics for global competition), and developing the "pull" supply chains which are able to react to changes in consumer demand. This form of transactions' organization is justified by the character of transaction indicated by the transaction cost theory; also the specificity of such networks is discussed. Due to the knowledge possessed by the network integrator, the firms placing orders are able to reduce their information costs. The article shows that the development of information technologies could by a threat for the agents as well as a new opportunity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alstyne, M., 1997, The state of network organization: a survey in three frameworks, Journal of Organizational Computing, no. 7(3).
 2. Bakkeland, G., Berthon, P.R., 1997, The buyer's perspective on transaction costs and relational norms in the distribution channel: prepositions for research, Management Research News, vol. 20, no. 5.
 3. Dyer, J.H., Singh, H., 1998, The relational view: cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage, Academy of Management Review, vol. 23, no. 4.
 4. Ernst, D., 2003, The new mobility of knowledge: digital information systems and global flagship networks, Economics Series, no. 3.
 5. Fung, V.K., Fung, W. K., Wind, K. Y., 2008, Konkurowanie w płaskim świecie. Budowanie przedsiębiorstw przystosowanych do płaskiego świata. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o., Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 6. Gorynia, M., 1998, Pośrednictwo w handlu zagranicznym a teoria kosztów transakcyjnych, Ekonomista, nr 4.
 7. Gulati, R., Nohria, N., Zaheer, A., 2000, Strategic networks, Strategic Management Journal, no. 21.
 8. Hardt, Ł., 2005, Instytucje a koszty transakcyjne w nowej ekonomii instytucjonalnej, Gospodarka Narodowa, nr 1-2.
 9. Kowalska, K., 2005, Kontraktowanie i koszty transakcyjne w nowej ekonomii instytucjonalnej, Gospodarka Narodowa, nr 78.
 10. Kulkami, S.P., Heriot, K.C., 1999, Transaction costs and information costs as a detarminants of the organizational form: a conceptual synthesis, American Business Review, vol. 17, no. 2.
 11. Mesjasz, C., 2008, Ewolucja mechanizmów koordynacji w przedsiębiorstwach międzynarodowych w: M. Trocki (red.), Innowacyjne systemy i metody zarządzania międzynarodowego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 12. Rindfleisch, A., Heide, J.B., 1997, Transaction cost analysis: past, present and future applications, Journal of Marketing, vol. 61, no. 4.
 13. Skawińska, E. (red), 2002, Konkurencyjność przedsiębiorstw. Nowe podejście, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 14. Szumilak, J. 2007, Teoretyczne podstawy analizy instytucjonalnych form handlu, Handel Wewnętrzny, nr 3.
 15. Willimson, O.E., 1985, The Economics Institutions of Capitalism, Firms, Markets, Relational Contracting, The Free Press, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu