BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Knecht-Tarczewska Maria (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Centrum handlowe jako nowoczesny produkt handlowo-usługowy
Shopping Center as a Modern Retail-Service Product
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 175, s. 293-303, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Centra handlowe, Rynek usług, Produkt, Oferta handlowa, Oferta usługowa, Konkurencyjność
Shopping centres, Services market, Product, Trade offer, Services offer, Competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dynamiczny rozwój centrów handlowych powoduje wzrost zainteresowania zagadnieniami związanymi z kreowaniem przewagi konkurencyjnej na coraz bardziej nasyconym rynku nowoczesnej powierzchni handlowej. W niniejszym artykule przedstawiono centrum handlowe jako produkt handlowo-usługowy oraz wyróżniono poziomy owego produktu, podkreślając jednocześnie ich istotność w kreowaniu konkurencyjnej oferty rynkowej. Zaproponowane ujęcie pozwala na kompleksowe podejście do problematyki projektowania oraz zarządzania centrami handlowymi, stanowiąc przyczynek do dalszych badań. (abstrakt oryginalny)

Dynamic development of shopping centers causes growing interest in the possibilities of gaining competitive advantage on the saturated market of modern retail space. The author presents the shopping center as a retail-service product, distinguishes dimensions of this product, emphasizing its influence on competitive offer creation. The article suggests a complex approach to shopping center management issues and is a contribution to further research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Domański, T., 2005, Strategie rozwoju handlu, PWE, Warszawa.
 2. Gilbert, D., 1999, Retail Marketing Management, Pearson Education Limited, Great Britain.
 3. International Council of Shopping Centers, 2001, Shopping Center Marketing, ICSC, USA.
 4. Knecht, M., 2008, Centrum handlowe jako forma handlu - dynamika zmian, praca magisterska, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Handlowym, Wydział Zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 5. Laskus, J., 2006, Czy centrum handlowe potrzebuje marki?, Shopping Center Poland, BROG Media, nr 4.
 6. Mikołajczyk, J., 2006, Reorientacja strategiczna tworzeniu i zarządzaniu centrum handlowym, w: M. Sławińska (red.), Handel we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 7. Mruk, H., Pilarczyk, B., Szulce, H., 2005, Marketing, uwarunkowania i instrumenty, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 8. Otto, P., 2007, Zatrzymać klienta, Shopping Center Poland, BROG Media, nr 1.
 9. Plichta, G., Plichta, J., 2007, Pomiar użyteczności usługi handlowej jako przesłanka kształtowania wartości dla klienta, w: J. Szumilak (red.), Rola handlu w procesie tworzenia wartości dla nabywcy, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 10. Solomon, M., Bamossy, G., Askegaard, S., Hogg, M.K., 2006, Consumer Behavior European Perspective, Madrid.
 11. Szymura-Tyc, M., 2007, Handel w procesie tworzenia wartości dla klienta, w: J. Szumilak (red.), Rola handlu w procesie tworzenia wartości dla nabywcy, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 12. Śmigielska, G., 2007, Produkt przedsiębiorstwa handlu detalicznego, w: J. Szumilak (red.), Handel detaliczny, funkcjonowanie i kierunki rozwoju, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu