BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudek Maciej K. (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wpływ skłonności do konsumpcji na PKB w długim i krótkim okresie
The Impact of Propensity to Consume on GDP in the Long and Short Run
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 176, s. 134-160, rys., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Produkt krajowy brutto (PKB), Cykl koniunkturalny
Consumption, Gross domestic product (GDP), Business cycles
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Teoria ekonomii traktuje zazwyczaj zjawiska wzrostu długookresowego i cyklu koniunkturalnego jako rozłączne. W szczególności rola, jaką teoria przypisuje zmianom w skłonności do konsumpcji, nie jest jednoznaczna. W modelach skupionych na horyzoncie krótkim zazwyczaj uzyskuje się wynik, że wzrost skłonności do konsumpcji może być postrzegany jako czynnik prorozwojowy wpływający pozytywnie na PKB. Z drugiej zaś strony w modelach odnoszących się do zjawisk długookresowych wzrost skłonności do konsumpcji wpływa negatywnie na proces akumulacji kapitału, a przez to na poziom PKB. Celem artykułu jest analiza wpływu zmian w skłonności do konsumpcji na PKB w modelu zunifikowanym obejmującym zarówno procesy krótkookresowe, jak i zjawiska długookresowe. W szczególności pokazano, że pozytywne innowacje w skłonności do konsumpcji mają dodatni wpływ na PKB zarówno w okresie krótkim, jak i długim, a także że stymulowanie konsumpcji nie tylko może służyć jako narzędzie do walki z ujemnymi fazami cyklu koniunkturalnego, ale też może być ważnym instrumentem polityki zorientowanej na stymulację potencjału w okresie długim. (abstrakt oryginalny)

Normally the phenomena of long run growth and short run fluctuations are treated as distinct by the economic theory. In particular, the role assigned to the marginal propensity to consume is ambiguous. In models focused on the short horizon typically it is the case that an increase in the marginal propensity to consume can be perceived as a growth stimulant and impacts GDP positively. On the other hand, in models dealing with long run phenomena increases in the marginal propensity to consume negatively impact the process of physical capital accumulation and leads to a decrease in the level of GDP. The objective of this paper is to analyze the influence of changes in the marginal propensity to consume on GDP in a unified model both in the short and the long run. In particular, we show that positive innovations in the marginal propensity to consume lead to positive changes in the level of GDP both in the short and the long runs. Consequently, we show that consumptions stimuli in addition to being useful in combating short run economic downturns can serve as an important tool allowing for potential buildup in the long run. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Diamond, P.A., 1965, National debt in a neoclassical growth model, American Economic Review 55, s. 1126-1150.
  2. Matsuyama, K., 1999, Growing through cycles, Econometrica 67, s. 335-347.
  3. Shleifer, A., 1986, Implementation cycles, J. Polit. Economy 94, s. 1163-1190.
  4. Smets, F., Wouters, R., 2007, Shocks and Frictions in US Business Cycles: A Bayesian DSGE Approach, American Economic Review 97, s. 586-606.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu