BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kliber Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Kluby konwergencji w rozwoju gospodarczym regionów Polski
Convergence Clubs in the Economic Growth of Poland's Regions
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 176, s. 241-256, rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Konwergencja regionalna, Wzrost gospodarczy, Estymacja nieparametryczna
Regional convergence, Economic growth, Nonparametric estimation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zajmujemy się odpowiedzią na pytanie, czy w ścieżce rozwoju regionów Polski można zauważyć występowanie tzw. klubów konwergencji, czyli grup regionów rozwijających się podobnie. Badamy dwie hipotezy. Pierwsza z nich mówi, że istnieje różnica w rozwoju między wschodnimi a zachodnimi regionami Polski. Druga hipoteza głosi, że czynnikiem istotnym dla rozwoju jest lokalizacja dużego miasta (metropolii) na terenie regionu. W zawiązku z drugą hipotezą badamy także wpływ urbanizacji regionu na jego rozwój. Otrzymane wyniki potwierdzają obie te hipotezy, przy czym bardziej istotne dla rozwoju wydaje się istnienie metropolii. (abstrakt oryginalny)

In the paper we consider the question if one can notice convergence clubs (i.e. groups of regions such that all the regions in a group exhibit a similar pattern of growth) in the regional growth in Poland. We consider two hypotheses. The first one states that there is a significant difference in the growth pattern between the western and eastern part of Poland. The second one states that the presence of big cities (metropolises) in the region is a significant factor for growth. We also check the influence of urbanization of the regions on their growth. The results support both hypotheses, but the existence of metropolises seems more crucial to growth. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barro, R.J., Sala-i-Martin, X., 1998, Economic Growth, MIT Press.
 2. Baumol, W.J., Wolff, E.N., 1986, Productivity growth, convergence, and welfare: What the long-run data show, American Economic Review 76, s. 1072-1085.
 3. Di Liberto, A., Mura, R., Pigliaru, F., 2003, A panel technique for the analysis of technology convergence: The case of the Italian regions, working paper.
 4. Domański, C., Pruska K., 2000, Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa.
 5. Dowrick, S., Nguyen, D.T., 1989, OECD comparative economic growth 1950-85: Catch-up convergence, American Economic Review 79, s. 1010-1030.
 6. Hayfield, T., Racine, J.S., 2008, np: Nonparametric kernel smoothing methods for mixed datatypes. R package version 0.14-2.
 7. Hurvich, C.M., Simonoff, J.S., Tsai, C.L., 1998, Smoothing parameter selection in nonparametric regression using an improved Akaike information criteria, Journal of Royal Statistical Society, Series B, vol. 60, s. 271-293.
 8. Kliber, P., 2007, Ekonometryczna analiza konwergencji regionów Polski metodami panelowymi, Studia Regionalne i Lokalne nr 1, s. 74-87.
 9. Kliber, P., Malaga, K., 2007, Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce w świetle neoklasycznych modeli wzrostu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznaniu.
 10. Kowalewski, A., 2005, Przez metropolie do dobrobytu? Studia Regionalne i Lokalne nr 1, s. 15-34.
 11. Jałowiecki, B., 2005, Polskie miasta w procesie metropolizacji, Studia Regionalne i Lokalne nr 1, s. 5-14.
 12. Próchniak, M., 2004, Analiza zbieżności wzrostu gospodarczego województw w latach 1995-2000, Gospodarka Narodowa, marzec.
 13. Li, Q., Racine, J.S., 2007, Nonparametric Econometrics, Princeton University Press.
 14. Maasoumi, E., Racine, J.S., Stengos, T., 2007, Growth and convergence: A profile of distribution dynamics and mobility, Journal of Econometrics vol. 136, s. 547-567.
 15. Mankiw, N.G., Romer, D., Weil, D.N., 1992, A contribution to the empirics of economic growth, Quarterly Journal of Economics vol. 107, s. 407^437.
 16. Romer, D., 2000, Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Solow, R.M., 1956, A contribution to the theory of economic growth, Quarterly Journal of Economics vol. 70, s. 65-94.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu