BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krajka Mirosław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Naśladownictwo podatkowe elementem strategii gospodarki opartej na wiedzy - wpływ procesu na redukcję strat i innowacyjność sektora publicznego
Yardstick Competition as a Strategic Element of Knowledge Based Economy - Influence of the Process on Reduction of Losses and Innovativeness of the Public Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 176, s. 257-269, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Teoria wyboru społecznego, Polityka podatkowa, Podatki, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Sektor publiczny, Innowacyjność, Teoria wyboru publicznego
Social choice theory, Tax policy, Taxes, Knowledge-based economy, Public sector, Innovative character, Public choice theory
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Założeniem gospodarki opartej na wiedzy jest wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych przez sektory prywatny oraz publiczny w celu podniesienia innowacyjności, konkurencyjności, wprowadzenia korzystnych zmian organizacyjnych, osiągnięcia społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich, zmiany modelu życia, zachowań społecznych, struktury i sposobu funkcjonowania gospodarki. Dokonać się to ma między innymi poprzez sprawniejszy przepływ i wykorzystanie szeroko pojętej wiedzy w gospodarce, zniesienie dla wszystkich przedsiębiorstw i obywateli barier czy nierównych szans dostępu do informacji. Zjawisko naśladownictwa podatkowego znacząco ogranicza problem asymetrii informacji między rządzącymi, realizującymi politykę gospodarczą, a wyborcami, którzy otrzymują dodatkową możliwość lepszego poznania jakości tej polityki, a dzięki temu i realny wpływ na nią przy okazji kolejnych wyborów. W świetle teorii wyboru publicznego motywem działania przedstawicieli sektora publicznego jest nie tylko chęć zaspokojenia potrzeb swojego elektoratu, lecz również w znaczącym stopniu swoich własnych. W celu sfinansowania optymalnego poziomu dóbr publicznych podatki są ustalane na wyższym niż koniecznym poziomie. Dzieje się tak, ponieważ znaczenie urzędników publicznych jest pozytywnie skorelowane z rozmiarem zarządzanego przez nich budżetu. W tej sytuacji wszelkie próby ograniczenia nieuzasadnionych podwyżek podatków wydają się więc pozytywne dla dobrobytu. Modele ekonomiczne opisujące zjawisko naśladownictwa podatkowego dowodzą, że zniechęca ono polityków do czerpania własnych korzyści. Co więcej, ze względu na to, że dobra i usługi publiczne zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio są wykorzystywane przez firmy prywatne jako czynniki produkcji, polityka dostarczania tych dóbr ma znaczący wpływ na całkowitą produktywność i wzrost. Polityka rozumiana jest nie tylko w kategoriach efektywności alokacji, często pomijanym problemem jest fakt, że prowadzenie polityki wiąże się z wyborem odpowiedniej technologii produkcji. Również i w tym przypadku badania nad naśladownictwem podatkowym wykazują wzrost prawdopodobieństwa wykorzystywania bardziej innowacyjnych technologii. Celem artykułu jest umiejscowienie i utrwalenie koncepcji naśladownictwa podatkowego w ramach strategii rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, przegląd teorii i przeprowadzonych badań jego wpływu na wzrost gospodarczy poprzez chociażby redukcję nieefektywności czy promocję innowacyjności sektora publicznego, a także dyskusja na temat możliwych jego zastosowań w polskich realiach. (abstrakt oryginalny)

One of the key features of the knowledge based economy is application of information and communication technologies by both public and private sectors in order to improve innovativeness, competitiveness, implementation of favourable organizational changes, bringing closer the concept of information society. In order to achieve this goal it is necessary to enhance flows of widely used knowledge in the economy, reduce any information access limitations. The process of yardstick competition significantly alleviates the problem of asymmetry of information between incumbents in the policies they make and voters, who are now equipped with additional source of data helpful in the assessment of quality of those policies. According to public choice literature political decisions are based mainly on self interests of decision-makers rather then the interests of their voters. In order to be able to provide optimal levels of public goods, tax rates are set to above optimal levels. The reason for it is that government officials' status is positively correlated with the size of their budget. Therefore initiatives to constrain growth of tax burdens tend to improve welfare. This notion is supported by economic models describing yardstick competition as a process of pressuring politicians to reduce rent-seeking behaviour. What is more, since public goods are both directly and indirectly used by private companies as factors of production, the policy of supplying those goods quite significantly affects total productivity and growth. Policy is considered not only through the aspects of allocation effectiveness, but also through the choice of a particular technology of production. In this case yardstick competition enhances the probability of using more innovative technologies. The purpose of this paper is to introduce the concept of yardstick competition within strategies of developing knowledge based economies, a useful survey of theories describing it as well as the research of its influence on economic growth through enhancing efficiency or promoting innovativeness of the public sector and the possible applications in the Polish reality. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allers, M., Elhorst, J., 2005, Tax mimicking and yardstick competition among local governments in the Netherlands, International Tax and Public Finance vol. 12/4.
 2. Besley, T., Case, A., 1995, Incumbent behaviour. Vote-seeking, tax-setting, and yardstick competition, American Economic Review vol. 85.
 3. Bordignon, M., Cerniglia, F., Revelli, F., 2003, In search of yardstick competition: A spatial analysis of Italian municipal property tax setting, Journal of Urban Economics vol. 54/2.
 4. Bosch, N., Sole-Olle, A., 2007, Yardstick competition and the political costs of raising taxes: An empirical analysis of Spanish municipalities, International Tax and Public Finance vol. 14/1.
 5. Brennan, G., Buchanan, J., 1980, The Power to Tax: Analytical Foundations of a Fiscal Constitution, Cambridge University Press, Nowy Jork.
 6. Delgado, F., Mayor-Fernandez, M., 2009, Tax Mimicking Among Local Governments: Some Evidence from Spanish Municipalities, Instituto de Estudios Fiscales, Oviedo.
 7. Downs, A., 1957, An economic theory of political action in democracy, Journal of Political Economy vol. 65/2.
 8. Edmark, K., Agren, H., 2008, Identifying strategic interactions in Swedish local income tax policies, Journal of Urban Economics vol. 63/3.
 9. Ferejohn, J., 1986, Incumbent performance and electoral control, Public Choice vol. 50.
 10. Hirschman, A., 1970, Exit, Voice and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations and States, Harvard University Press, Cambridge.
 11. Jacobs, J., 1969, The Economy of Cities, Random House, Nowy Jork.
 12. Kotsogiannis, C., Schwager, R., 2006, Political uncertainty and policy innovation, Journal of Public Economic Theory vol. 8/5.
 13. Rincke, J., 2009, Yardstick competition and public sector innovation, International Tax and Public Finance vol. 16/3.
 14. Sole-Olle, A., 2003, Electoral accountability and tax mimicking: The effects of electoral margins, coalition government, and ideology, European Journal of Political Economy vol. 19/4.
 15. Tyran, J., Sausgruber, R., 2003, The Diffusion of Policy Innovations. An Experimental Investigation, Discussion Paper no. 2003-14, Universitat St. Gallen.
 16. Vermeir, J., Heyndels, B., 2006, Tax policy and yardstick voting in Flemish municipal elections, Applied Economics vol. 38/19.
 17. Wilson, J., 1999, Theories of tax competition, National Tax Journal vol. 52/2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu