BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lechman Ewa (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Pozycja gospodarki polski wobec krajów Europy : analiza statystyczna
Poland's Economic Development vs. European Economies : Statistical Analysis
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 176, s. 300-328, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy, Rozwój społeczny, Taksonomia, Statystyczna analiza porównawcza
Economic development, Social development, Taxonomy, Statistical comparison analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Polska w większości międzynarodowych statystyk jest klasyfikowana jako kraj o wysokim poziomie rozwoju społeczno-ekonomicznego. Jak jednak wiadomo, również dokonując analizy statystycznej danych gospodarek grupy krajów najwyżej rozwiniętych (klasyfikowanych według wartości HDI - Wskaźnika Rozwoju Społecznego, czy też wartości produktu krajowego liczonego według parytetu siły nabywczej), można zauważyć znaczne nierówności w poziomie rozwoju. Jest to wynik zarówno pewnych szczególnych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, jak i tempa z jakim rozwija się dana gospodarka. Gospodarka Polska jest - pod wieloma względami - nadal "w tyle" w stosunku do najwyżej rozwiniętych krajów świata. Z ogólnych analiz wynika, że potrzeba około 50-60 lat, aby dogonić najbogatszych pod względem poziomu PKB per capita - przy założeniu, że tempo wzrostu wartości produkcji finalnej wyniesie około 5% rocznie. Zasadniczym celem artykułu jest ocena stopnia zacofania społeczno-gospodarczego Polski w stosunku do najwyżej rozwiniętych krajów OECD. Analizie zostaną poddane najważniejsze wskaźniki wskazujące na poziom rozwoju ekonomicznego i społecznego. Oceniony zostanie stopień wdrożenia i aplikacji narzędzi technologii informacyjnych i komunikacyjnych w poszczególnych dziedzinach życia. Wykorzystane zostaną zarówno wartości indeksowe, jak i wskaźniki szczegółowe. Wszystkie dane użyte w analizie zostaną poddane standaryzacji w celu sprowadzenia wartości zmiennych do porównywalności. Do oceny stopnia zacofania oraz rozmiarów tak zwanej luki rozwojowej oraz luki technologicznej, wykorzystano metodykę zaczerpniętą z taksonomii numerycznej. Stosując podstawowe miary odległości metrycznych w przestrzeni wielowymiarowej (odległości Manhattan, Czebysheva, Euklidesowe), oszacowano stopień "oddalenia" Polski od najbardziej rozwiniętych gospodarek OECD. Stosowano metodę wiązań pojedynczych. Stopień nierówności rozwojowych oceniono w 1996 roku (lub późniejszym według dostępności danych) dla wybranych krajów OECD oraz Polski, a następnie dla tych samych zmiennych oceniono nierówności rozwojowe w 2008 lub 2009 roku (według dostępności zmiennych). Przez pojęcie nierówności rozwojowych autor rozumie stopień oddalenia gospodarki Polski od krajów wybranych do analizy (każdego oddzielnie), biorąc pod uwagę wybrane zmienne charakteryzujące gospodarkę. W treści artykułu wyróżniono pojęcie luki w rozwoju ekonomicznym, luki w rozwoju społecznym oraz tak zwanej luki cyfrowej (związanej z wykorzystaniem i zastosowaniem najnowszych technologii informacyjnych i komunikacyjnych). (abstrakt oryginalny)

Poland's economy performance is constantly improving. However - from the long-run perspective, it is crucial to learn whether our national economy is catching up with the high income European countries. Real GDP growth rate of the Polish economy is at the level which would enable us to catch up with rest of Europe. However, in terms of any social indicators Poland's performance is relatively poor. The main aim of the paper is to assess Poland's economy position in relation to other European countries. The author develops an index measure to estimate the absolute position (distance) of Poland and carries out a deep analysis of Poland's relative position. To complete the second part of the study, the author uses taxonomy methods. All data applied in the study are drawn from EUROSTAT databases. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Berkowitz, D., 1997, Regional income and secession: Center-periphery relations in emerging markets economies, Regional Science and Urban Economics 27.
 2. Copus, A., 1997, A new peripherality index for European regions, Report prepared for the H&I European partnership, Aberdeen, September.
 3. Copus, A., 1999, Peripherality and peripherality indicators, North, No. 1.
 4. Coronado, D., Acosta, M.M., Fernandez, A., 2008, Attitudes to innovation in peripheral economic regions, Research Policy 37.
 5. Gren, J., 2003, Reaching the peripheral regional growth centres, centre-periphery convergence through the Structural Funds' transport infrastructure actions and the evolution of the centre-periphery paradigm, European Journal of Spatial Development, No. 3.
 6. Hill, H., 2000, Intra-country regional disparities, Second Asian Development Forum, Singapore, June 6-8.
 7. Keeble, D., Offord, J., Walker, S., 1988, Core periphery disparities in a Community of twelve Member States, report for the CEC.
 8. Kolenda, M., 2006, Numeric Taxonomy, Economic Academy Office, Wrocław.
 9. Koop, G., 2009, Analysis of Economic Data, Wiley, West Sussex.
 10. Krugman, P.R., 1991, Increasing returns and economic geography, Journal of Political Economy 99, s. 483-499.
 11. Krugman, P., Obstfeld, M., 1995, Economia internacional. Teoria y politica, 3a Edicion, McGraw-Hill, Madrid.
 12. Maurseth, P.B., 2001, Convergence, geography and technology, Structural Change and Economic Dynamics No. 12.
 13. Meier, G.M., Rauch, J.E., 2006, Leading Issues in Economic Development, Oxford University Press.
 14. Milne, D., 1997, Placeless power: Constitutionalism confronts peripherality, North No. 8, s. 32-38.
 15. Naustdalslid, J., Sewel, J., 1983, Centre-Periphery Theory: Theory and Practice.
 16. OECD, 2009, OECD Economic Outlook 2009.
 17. OECD Observer, 2008, OECD in Figures.
 18. Peripheral Regions in the Knowledge Economy. Trends and Challenges, 2009, www.inrs-ucs.uquebec.ca/A/inc/regionsduS/Chapter1.pdf [dostęp 15 września 2009].
 19. Portnov, B.A., 2004, Long-term growth of small towns in Israeli: Does location matter? The Annals of Regional Science, 38, s. 627-653.
 20. Redding, S., Schott, P.K., 2003, Distance, skill deepening and development: Will peripheral countries ever get rich? Journal of Development Economics No. 72, s. 515-541.
 21. Sinitsina, I. i in., 2008, The Development Gap between the CIS and EU, CASE Network Reports No. 81.
 22. Spiekermann, K., Neubauer, J., 2009, European Accessibility and Peripherality: Concepts, Models and Indicators, Nordregio - the Nordic Centre for Spatial Development, Nordregio Working Paper.
 23. Spiekermann, K., Wegener, M., 1996, TEN and unequal accessibility in Europe, EUREG.
 24. Terlow, K., 1992, Semi-peripheral developments: From World-Systems to Regions, Urban and Regional research Centre Utrecht, http://area.geog.uu.nl [dostęp 10 września 2009].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu