BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malaczewski Maciej (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zasoby naturalne, postęp techniczny a długookresowy wzrost gospodarczy
Natural Resources, Technological Progress and Long-Run Growth
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 176, s. 329-344, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Zasoby naturalne, Postęp techniczny, Modele wzrostu
Economic growth, Natural resources, Technical progress, Growth model
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Badania empiryczne pokazują niejednoznaczny kierunek wpływu bogactwa zasobów naturalnych na stopę wzrostu produkcji per capita. Z uzasadnień teoretycznych takich rezultatów wynika, że spowolniony rozwój technologiczny sektora wydobywczego stanowi główne źródło obniżenia tempa wzrostu gospodarczego. Jest to bardziej widoczne w gospodarkach, w których wydobycie zasobów naturalnych stanowi dużą część łącznej produkcji. Celem niniejszego artykułu jest dostarczenie uzasadnienia, poprzez konstrukcję teoretycznego modelu wzrostu, wyników badań empirycznych związanych z zależnością pomiędzy wielkością zasobów naturalnych a tempem wzrostu gospodarczego. Stworzony model zostanie zanalizowany teoretycznie, po czym zostaną dokonane jego symulacje celem przetestowania, czy w istocie spełnia on wymagane własności. (abstrakt oryginalny)

Empirical studies show ambiguous direction of causality between natural resources abundance and production per capita growth rate. Theoretical justifications for such results lead to the conclusion that a lower level of technological progress in the mining sector is responsible for reduction of the long-run growth rate of the whole economy. This fact is even more evident in economies where natural resources extraction delivers a large part of total production. The aim of this paper is to provide a theoretical explanation, through economic growth model, for empirical findings related to the relationship between natural resources abundance and growth. The constructed model is analyzed and simulations are made to test if it actually meets the required properties. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ding, N., Field, B.C., 2005, Natural resource abundance and economic growth, Land Economics vol. 81, s. 496-502.
  2. Gylfason, T., 2001, Natural resources, education and economic development, European Economic Review vol. 45, s. 847-859.
  3. Mauro, P., 1995, Corruption and growth, Quarterly Journal of Economics vol. 110, s. 681-712.
  4. Romer, D., 2000, Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  5. Sachs, J., Warner, A., 1995, Natural resource Abundance and Economic Growth, NBER, Working Paper No. 5398.
  6. Sachs, J., Warner, A., 1997, Sources of slow growth in African economies, Journal of African Economies vol. 6, No. 3, s. 335-376.
  7. Sachs, J., Warner, A., 2001, Natural resources and economic development: the curse of natural resources, European Economic Review vol. 45, s. 827-838.
  8. Sala-i-Martin, X., 1997, I just ran two million regressions, American Economic Review vol. 87, s. 178-183.
  9. Stijns, J.P.C., 2005, Natural resource abundance and economic growth revisited, Resources Policy vol. 30, s. 107-130.
  10. Stijns, J.P.C., 2006, Natural resource abundance and human capital accumulation, World Development vol. 34, s. 1060-1083.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu