BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mierzyńska Dorota (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Zróżnicowanie poziomu dobrobytu społeczno-ekonomicznego w Polsce - model miękki
Spatial Differentiation in the Level of Socioeconomic Well-Being in Poland - Soft Model
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 176, s. 359-371, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Dobrobyt, Wielowymiarowa analiza porównawcza, Dobrobyt społeczny, Gospodarka, Modelowanie miękkie
Prosperity, Multi-dimensional comparative analysis, Social welfare, Economy, Soft modelling
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dobrobyt społeczno-ekonomiczny to zjawisko złożone (wielowymiarowe), które nie jest bezpośrednio obserwowalne. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie modelowania miękkiego do badania przestrzennego zróżnicowania dobrobytu społeczno-ekonomicznego w województwach w Polsce. Modelowanie miękkie pozwala na badanie powiązań między zmiennymi nieobserwowalnymi (ukrytymi), czyli zmiennymi niemającymi jednoznacznych odpowiedników wśród zmiennych obserwowalnych (mierzalnych). W wyniku estymacji modelu otrzymuje się oszacowania wartości zmiennej ukrytej, które można traktować jako miarę syntetyczną i wykorzystać do analizy porównawczej. (abstrakt oryginalny)

In the article soft modelling has been used for the measurement of socioeconomic well-being in the voivodships of Poland. The method allows the relational analysis of latent variables that are not the explicit equivalents of measurable variables. On the basis of a theoretical description, a model is built that describes the dependency between the studied latent variable, its indicators, and the other latent variables. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anand, S., Sen, A., 2000, The income component of the human development index, Journal of Human Development No. 1.
 2. Berbeka, J., 2006, Poziom życia ludności a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 3. Berenger, V., Verdier-Chouchane, A., 2007, Multidimensional measure of well-being: standard of living and quality of live across countries, World Development vol. 35, No. 7.
 4. Borys, T., Rogala, P., 2008, Jakość życia na poziomie lokalnym - ujęcie wskaźnikowe, UNDP, Warszawa.
 5. Daly, H.E., Cobb, J.B. Jr., 1989, For the Common Good. Redirecting the Economy Toward Community, the Environment and Sustainable Future, Beacon Press, Boston.
 6. GUS, 2007, Warunki życia ludności Polski w latach 2004-2005, Departament Statystyki Społecznej, Warszawa.
 7. GUS, 2008, Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2006 r.) [online] http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_Dochody_warynki_zycia_ludnosci_polski.pdf [dostęp: luty 2010].
 8. GUS, 2010, Bank Danych Regionalnych [online] http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks [dostęp: marzec 2010].
 9. Joreskog, K.G., Wold, H. (red.), 1982, Systems Under Indirect Observation. Causality-Structure-Prediction, North Holland, Amsterdam-New York-Oxford.
 10. Kuznets, S., 1955, Economic growth and income inequality, American Economic Review No. 45.
 11. Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress [online] www.stiglitz-sen-fitoussi.fr [dostęp: marzec 2010].
 12. Rogowski, J., 1990, Modele miękkie. Teoria i zastosowanie w badaniach ekonomicznych, Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku, Białystok.
 13. Talberth, J., Cobb, C., Slattery, N., 2007, The Genuine Progress Indicator 2006: A Tool for Sustainable Development [online], Redefining Progress, http://www.environmental-expert.com/Files%5C24200%5Carticles%5C12128%5CGPI202006.pdf [dostęp: marzec 2010].
 14. The Economist Intelligence Units quality-of-life index, 2010 [online] http://www.ecommist.com/media/pdf/QUALITY_OF_LIFE.pdf [dostęp: marzec 2010].
 15. UNDP (2009), Human Development Report 2009 [online] http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2009/chapters/ [dostęp: kwiecień 2010].
 16. Zeliaś, A. (red.), 2004, Poziom życia w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu