BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietraszewski Piotr (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Stabilność stanu stacjonarnego w modelu Ramseya-Cassa-Koopmansa z kapitałem rzeczowym i ludzkim
Stability of the Steady State in the Ramsey-Cass-Koopmans Model with the Real and Human Capital
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 176, s. 400-419, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Teoria wzrostu gospodarczego, Kapitał ludzki, Modele matematyczne
Economic growth theory, Human capital, Mathematical models
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono analizę zbieżności do stanu stacjonarnego w makroekonomicznym modelu optymalnego wzrostu gospodarczego typu Ramseya-Cassa-Koopmansa, w którym oprócz akumulacji kapitału rzeczowego uwzględniono także inwestycje w kapitał ludzki. Zbieżność do stanu stacjonarnego jest kwestią zasadniczą dla wniosków ekonomicznych sformułowanych na bazie tego modelu i jego dalszych rozszerzeń we wcześniejszych publikacjach autora. Celem artykułu jest zatem uzupełnienie podstaw matematycznych tamtejszych analiz. Po zaprezentowaniu struktury modelu podano autorskie dowody twierdzeń o istnieniu, jednoznaczności i globalnej asymptotycznej stabilności stanu stacjonarnego. W uwagach końcowych wskazano możliwości wykorzystania uzyskanych rezultatów analitycznych w dalszych badaniach. (abstrakt oryginalny)

The subject of the paper is the analysis of convergence to the steady state in the macroeconomic optimal economic growth model of Ramsey-Koopmans-Cass type, in which (besides the accumulation of the real capital) investments in the human capital were taken into consideration. The convergence of the economy to the steady state is crucial for the economic conclusions formulated by the author in his former publications on the basis of this model and its derivatives. Therefore, supplementing a mathematical basis of the previous analyses is the purpose of this paper. After presenting the structure of the model, proofs of the statements about the existence, uniqueness and global asymptotic stability of the steady state were given. In the closing remarks, the ways in which the analytical results achieved in this paper could be used in further research have been pointed out. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Aghion, R, Howitt, P., 1998, Endogenous Growth Theory, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England.
  2. Barro, R.J., Sala-i-Martin, X., 1995, Economic Growth, McGraw - Hill Inc., New York.
  3. Blanchard, O.J., Fisher, S., 1990, Lectures on Macroeconomics, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England.
  4. Chiang, A.C., 2002, Elementy dynamicznej optymalizacji, tłum. H. Hałaburda, P. Kuszewski, A. Sławski, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
  5. Novales, A., Fernandez, E., Ruiz, J., 2009, Economic Growth, Theory and Numerical Solution Methods, Springer - Verlag, Berlin, Heidelberg.
  6. Pietraszewski, P., 2009, A mechanics of long-term economic growth - generalized neoclassical approach, w: E. Panek (red.), Mathematics in Economics, Zeszyty Naukowe nr 112, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 180-204.
  7. Pietraszewski, P., 2009a, Analiza możliwości oddziaływania państwa na wzrost gospodarczy w kontekście zagadnienia maksymalizacji dobrobytu, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny R. LXXI, z. 4, Poznań, s. 173-194.
  8. Pietraszewski, P., 2009b, Uwagi o "złotej regule" akumulacji kapitału rzeczowego i ludzkiego w kontekście zagadnienia maksymalizacji dobrobytu, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny R. LXXI, z. 1, Poznań, s. 105-122.
  9. Rychłowska-Musiał, E., 2003, Optymalne strategie rozwoju firmy w świetle teorii sterowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu