BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobczak Karolina (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Kryterium walutowe konwergencji nominalnej w modelach DSGE z heterogenicznymi firmami
Exchange Rate Criterion of Nominal Convergence in DSGE Models with Heterogeneous Firms
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 176, s. 440-463, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Konwergencja gospodarcza, Produktywność przedsiębiorstwa, Inwestycje zagraniczne, Sztywny kurs walutowy, Polityka pieniężna, Model dynamicznej stochastycznej równowagi ogólnej
Economic convergence, Enterprise productivity, Foreign investment, Currency pegs, Monetary policy, Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie narzędzia, które w zamyśle ma służyć do badania wzajemnych powiązań pomiędzy realną a nominalną konwergencją gospodarczą. Przedstawiony model DSGE uwzględnia heterogeniczność w zakresie produktywności przedsiębiorstw, a także znaczenie zmian w reżimie kursu walutowego. W kolejnych punktach artykułu prezentujemy elementy konstrukcji modelu, istotne z punktu widzenia omawianej tematyki. W pierwszej kolejności jest to uwzględnienie istnienia firm heterogenicznych, co pozwala rozpatrywać kanał bezpośrednich inwestycji zagranicznych w oddziaływaniu impulsów pieniężnych. Następną ważną cechą modelu jest jego stochastyczny charakter, podkreślający znaczenie oczekiwań. W dalszej części przedstawiona jest propozycja opisu polityki monetarnej oraz zmian w reżimie walutowym. Na koniec omawiamy postulaty zmian w założeniach modelu, które pozwolą uzyskać w przyszłości odpowiednie narzędzie do rozpatrywania poruszanego problemu badawczego. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to show a tool which in intention could serve a purpose of studying interrelationships between a real and nominal economic convergence. A presented DSGE model takes into account heterogeneity in productivity levels of firms and also the role of changes in currency regime. In the following parts of the article we present components of the model construction, which are important from the point of view of the discussed topic. In the first place this is taking into account existence of heterogeneous firms, which allows for considering a channel of foreign direct investment in propagation of monetary impulses. Another important feature of the model is its stochastic nature which emphasizes the role of expectations. In the next part we present a proposal of describing monetary policy and changes in currency regime. At the end we show postulates of modifications in assumptions of the model which allow for obtaining in the future a better tool to consider this research issue. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Auray, S., Eyquem, A., Poutineau, J.-Ch., 2010, The Welfare Gains of Trade Integration in the European Monetary Union, GREMARS, Macroeconomic Dynamisc vol. 14(5).
 2. Bukowski, M., Dyrda, S., Kowal, P., Przyjęcie euro w świetle modelu DSGE dużej skali, w: M. Bukowski (red.), Wprowadzenie euro a bezrobocie i zatrudnienie w Polsce, t. 1, IBRKK, IBS, Warszawa 2008.
 3. Calvo, G. A., 1983, Staggered prices in a utility-maximizing framework, Journal of Monetary Economics vol. 3(12).
 4. Contessi, S., 2007, International macroeconomics dynamics, endogenous tradability and foreign direct investment with heterogeneous firms, Federal Reserve Bank of St. Louis, February.
 5. Elkhoury, M., Mancini-Griffoli, T., 2006, Monetary Policy with Endogenous Firm Entry, IHEID Working Papers No. 9.
 6. Ghironi, F., Melitz, M.J., 2005, International trade and macroeconomic dynamics with heterogeneous firms, Quarterly Journal of Economics vol. 120(3).
 7. Kydland, F., Prescott, E.C., 1982, Time to Build and Aggregate Fluctuations, Econometrica No. 50.
 8. Liam, G.C., McNelis, P.D., 2008, Computational Macroeconomics for the Open Economy, The MIT Press, Massachusetts.
 9. Lipińska, A., 2008, The Maastricht convergence criteria and optimal monetary policy for the EMU accession countries, EBC Working Paper Series No. 896.
 10. McCandless, G., 2008, The ABCs of RBCs: An Introduction to Dynamic Macroeconomic Models, Harvard University Press, Harvard.
 11. Pappada, F., 2009, Real adjustment of current account imbalances with firm heterogeneity, Documents de travail du Centre d'Economie de la Sorbonne, No. v08096.
 12. Rotemberg, J.J., 1982, Monopolistic price adjustment and aggregate output, Review of Economic Studies No. 49, s. 517-531.
 13. Sbordone, A.M., Tambalotti, A., Rao, K., Walsh, K., 2010, Policy analysis using DSGE models: an introduction, Economic Policy Review vol. 16(2).
 14. Solow, R.M., 1956, A contribution to the theory of economic growth, Quarterly Journal of Economics No. 70.
 15. Taylor, J.B., 1993, Discretion versus policy rules in practice, Carnegie-Rochester Conferences Series on Public Policy, 39, North-Holland, s. 195-214.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu