BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piasny Beata (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)
Tytuł
Clusters - A Strategy of Building Competitiveness of Companies of the Region in the Knowledge-based Economy
Źródło
Economics and Organization of Enterprise, 2009, vol. 4, nr 2, s. 9-17, bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Klastry, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Współpraca regionalna
Business cluster, Enterprise competitiveness, Regional cooperation
Abstrakt
This article presents and justifies the following thesis: competitiveness of businesses depends considerably on the existence of a regional environment. As an example to prove the set thesis, the author shows the Podkarpackie Aviation Valley, the first and the biggest modern cluster in Poland, which successfully linked industry and science. In other words, this work brings up theoretical and practical aspects of cluster operations, based on the available scientific literature and the case study. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamik A., Więzi partnerskie a proces kształtowania nowoczesnej architektury biznesu [Partner relationships and the process of forming modern business architecture], [in.] A. Potocki (ed.), Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach [Mechanisms and areas of transformations in organisations], Difin, Warszawa 2007.
 2. Bojar E., Bojar M., Żminda T., Klastry a bezpośrednie inwestycje zagraniczne [Clusters and direct foreign investments], "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" [Economics and Organization of Enterprise], No. 10, Warszawa 2007.
 3. Budzik G., Stec S., Dolina Lotnicza szansą na rozwó Podkarpacia [Aviation Valley as an opportunity of Podkarpackie Development], a paper for the conference Polska Wschodnia - perspektywy rozwoju [Eastern Poland - prospects for development], Białystok-Goniądz, 8-9 May 2008.
 4. Darecki M., Klastry Doliny Lotniczej [Clusters of the Aviation Halley], "Przegląd Techniczny. Gazeta inżynierska", No. 23-24/2005.
 5. Doeringer P. B., Terkla D. G., Business strategy and cross-industry clusters, "Economic Development Quarterly", 1995.
 6. Drucker P., Społeczeństwo pokapitalistyczne [Post-Capitalist Society], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 7. Enright M. J., Regional Clusters: What we know and what should we know, paper prepared for the Kiel Institute International Competition, Kiel 12-13 Nov. 2001.
 8. Florida R., Toward the Learning Region, "Futures", No 5, Vol. 27, 1995.
 9. Gray M., Golob E., Markusen A., Big firms, Long Arms, wide Shoulders, The Hub - and Spoke Industrial District in the Seattle Region, "Regional Studies" No. 30 (7).
 10. Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Przedsiębiorstwo wirtualne [A virtual enterprise], Difin, Warszawa 2002.
 11. Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach [Knowledge Managment in enterprises], Difin, Warszawa 2004.
 12. Grupa Lizbońska [The Lisbon Group and the Gulbenkian Foundation], Granice konkurencji [Limits of Competitiveness], Poltext, Warszawa 1996.
 13. Karwowski J., Partnerstwo w regionie - modny slogan czy determinanta rozwoju [Partnership in the Region - A fashionable slogan or development determinant], (in.), J. Karwowski (ed.), Partnerstwo w regionie [Partnership in the region], University of Szczecin, Polish Academy of Sciences, Gdańsk Division, Szczecin 2004.
 14. Ministerstwo Gospodarki, Departament Rozwoju Gospodarki [Ministry of Economy, Department of Economic Development], Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013 [Directions for the increase of economic innovativeness for the years 2007-2013], Warszawa 19 August 2006.
 15. Mytelka L., Farinelli F., Local clusters, innovation systems and sustained competitiveness. Paper prepared for the meeting on Local Productive Clusters and Innovation Systems in Brazil: new industrial and technological policies for their development, Rio de Janerio, 2000.
 16. Piasny B., Podkarpacka Dolina Lotnicza - strategia budowania konkurencyjności regionu [Podkarpacka Aviation Valley - strategy of building competitiveness of the region], (in.) J. Konefał (ed.), COP. Przeszłość - Terazniejszość - Przyszłość [Central Industrial Region - Past - Present - Future], Off-Campus Faculty of Social Sciences, The John Paul II University of Lublin, Stalowa Wola 2007.
 17. Piasny B., Innowacyjność jako warunek rozwoju gospodarki opartej na wiedzy [Innovativeness as a condition for Knowledge-Based Economy development], (in.) C. F. Hales (ed.) Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych [Information Socjety. The state and the directions of the development in the light of regional conditions], Rzeszów University Press, Rzeszów 2008.
 18. Piasny B., Zarządzanie wiedzą w organizacjach gospodarczych [Knowledge Management in economic institutions], Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli, Warszawa - Stalowa Wola 2007.
 19. Porter M., Porter o konkurencji [On Competition], PWE, Warszawa 2001.
 20. Porter. M, Clusters and the New Economics of Competition, Harvard Business Review, November-December, 1998.
 21. Operational Programme - Innovative Economy 2007 - 2013, National Cohesion Strategy, Ministry of Regional Development, Warszawa 2006.
 22. Rosenfeld S. A., Bringing Business Clusters into the Mainstream of Economic Development, "European Planning Studies", 1997.
 23. Smith D., Exploring Innovation, McGraw - Hill Education, Berkshire 2006.
 24. Solvell O., Lindqvist G., Ketels Ch., The Cluster Initiative Greenbook, Ivory Tower AB, Stockholm 2003.
 25. "Sprawy nauki" [Matters of Science], Biuletyn Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, interview with M. Darecki, Chairman of the Aviation Valley Association, Head of WSK "PZL-Rzeszów" S. A., No. 1/2006.
 26. Stawasz E., Innowacje, a mała firma [Innovations and a small enterprise], Łódź University Press, Łódź 1999.
 27. Szultka S., Regionalne systemy wsparcia działalności innowacyjnej [Regional systems for innovative activity support] - parts in a discussion, (in.) Innowacyjność polskiej gospodarki [Innovativeness of the Polish economy], Zeszyty Innowacyjne 2, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2004.
 28. Zeitlin J., Industrial Districts and Local Economic Regeneration:Overviev and Comment, [w:] F. Pyke W. Sengenberger (ed), Industrial Districts and Local Economic Regeneration, International Institute for Labour Studies, Geneva 1992.
 29. http://www.ulc.gov.pl
 30. http://www.dolinalotnicza.pl/en/1/1/
 31. http://www.wskrz.com/pl/
 32. http://www.paiz.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8328
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.2478/v10061-009-0015-4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu