BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Perkowski Robert
Tytuł
Life Cycle and the Efficiency of Virtual Enterprises Based on Research
Źródło
Economics and Organization of Enterprise, 2009, vol. 4, nr 2, s. 52-64, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo wirtualne, Cykl życia organizacji
Virtual enterprise, Organisational life cycle
Uwagi
summ.
Abstrakt
Since Poland accessed European Union, Polish enterprises found themselves in new reality, among more competitive, efficient and innovative companies. It seems that good way of solving Polish businessmen's problem would be putting into practice the virtual enterprises. This method would allow to compete efficiently with not only similar-size companies acting on the EU area, but also with both virtual and traditional companies of greater size. The main goal of this elaboration is to establish on the research basis a formal model of virtual organisation. This model should be described by two groups of factors: elasticity of organisational structure and degree of communicational variety. Such model will be used to measure the influence of virtualisation on general competitiveness of companies from Small and Medium-Sized Enterprises Sector. (fragment of text)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chaffey D., Mayer R., Johnston K., Ellis-Chadwick F., Internet Marketing Strategy, Implementation and Practice, Prentice Hall, London 2003.
 2. Chmielarz W., Handel elektroniczny nie tylko w gospodarce wirtualnej (E-commerce not only in virtual economy), Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warsaw 2001.
 3. Dziuba T., Model i architektury organizacji wirtualnych (Model and architecture of virtual enterprise), [In:] Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu (Reference models in business processes management), [Ed.] Kasprzak T., Difin, Warsaw 2005.
 4. Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Przedsiębiorstwo wirtualne (Virtual Enterprise), Difin Warsaw 2002.
 5. Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych (Trust management in virtual organisations), Difin, Warsaw 2007.
 6. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych (Foreign words dictionary), Wydawnictwo Rytm, Warsaw 2001.
 7. Kotler P., Marketing, Felberg SJA, Warsaw 1999.
 8. Metodologia badań psychologicznych (Methodology of psychological research), [Ed.] Brzeziński J., PWN, Warsaw 2004.
 9. Payne A., Marketing Usług (Merketing of services), PWE, Warsaw 1997.
 10. Perkowski R., Szymanowski W., Wirtualizacja jako metoda poprawy konkurencyjności małych i Średnich przedsiębiorstw w Polsce (Virtualisation as a method of improvement of competitivness of small and medium sized enterprises in Poland), [In:] Informacja w społeczeństwie XXI wieku (Information in society of XXIst century), SGH, Warsaw 2005.
 11. Przedsiębiorstwo przyszłości (Enterprise of the future), [Ed.] Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Difin, Warsaw 2000.
 12. Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna (Enterprise of the future: Strategic vision), [Ed.] Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Difin, Warsaw 2002.
 13. Szymanowski W., Perkowski R., Building a model of virtual enterprise based on research, w: Annals of Warsaw Agricultural University nr 55, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004.
 14. Wirtualizacja działań Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP) (Virtualisation of small and medium-sized enterprises), [Ed.] Cygan Z., Wydawnictwo WSEI, Warsaw 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8328
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.2478/v10061-009-0020-7
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu