BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grudzewski Wiesław M. (Institute of Organization and Management, in Industry "ORGMASZ"), Hejduk Irena K. (Warsaw School of Economics, Poland), Siudak Dariusz (Warsaw University of Technology, Poland)
Tytuł
Value Migration in the Context of Efficient Market Hypothesis
Źródło
Journal of Economics and Organization of Future Enterprise, 2009, vol. 3, nr 1, s. 49-55, tab., wykr., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Migracja wartości, Rynek kapitałowy, Migracja, Wartość przedsiębiorstwa
Value migration, Capital market, Migration, Enterprise value
Uwagi
summ.
Abstrakt
In this article there is presented the issue of value migration processes on capital market according to its degree of efficiency. The discussion primarily focuses on the existence of the value migration phenomenon both on effective and ineffective capital market, which is based on the valuation of enterprise market value. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk L., Papla D. (2000). Badanie efektywności rynku [Research on market efficiency]. In: Jajuga K. (2000). Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego [Econometric and statistic methods for the capital market analysis]. Wrocław: Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, pp. 24-69.
 2. Aldridge A. (2006). Rynek [The market]. Warsaw: Wydawnictwo SIC.
 3. Bołt T., Miłobęcki P. (1994). Empiryczna analiza procesów zachodzących na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w latach 1991-1993 [The empirical analysis of processes happening in the Warsaw Stock Exchange]. Gdańsk: Gdańska Akademia Bankowa.
 4. Brzeszczyński J., Kelm R. (2002). Ekonometryczne modele rynków finansowych. Modele kursów giełdowych i kursów walutowych [Econometrics models of financial markets. Stock price indexes and currency exchange rate models]. Warsaw: Wig Press.
 5. Buczek S. (2005). Efektywność informacyjna rynków akcji. Teoria a rzeczywistość [Stock market efficiency. Theory and practice]. Warsaw: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza.
 6. Copeland T., Koller T., Murrin J. (1997). Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm [Valuation. Measuring and managing the value of companies]. Warsaw: Wig Press.
 7. Cornell B. (1999). Wycena spółek. Metody i narzędzia efektywnej wyceny [Corporate valuation. Tools for effective appraisal and decision making]. Warsaw: Wydawnictwo K.E. Liber.
 8. Czekaj J., Woś M., Żarnowski J. (2001). Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. [Stock market efficiency in Poland]. Warsaw: PWN.
 9. Gabryś A. (2006). Efektywność rynku kapitałowego [Capital market efficiency]. In: Panfil M., Szablewski A. (eds.): Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora [Methods of market evaluation. A client and investor perspective]. Warsaw: Poltext, pp. 477-507.
 10. Gajdka J., Wolski R., Breszczyński J. (1998). Efektywność rynku kapitałowego w kontekście zarządzania finansowego [Capital market efficiency in context of financial management]. In. (1998). J. Lewandowski (ed.) conference proceedings, vol.I.: Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Zarządzanie organizacjami gospodarczymi [V International Conference on Economic organization management]. Łódź, pp. 117-128.
 11. Gurgul H. (2006). Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych [Event study analysis in the stock markets. An impact of information on stock market prices]. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 12. Haugen R.A. (1999). Nowa nauka o finansach. Przeciw efektywności rynku [The New finance. The case against efficient markets]. Warsaw: Wig Press.
 13. Haugen R.A. (1996). Teoria nowoczesnego inwestowania [Modern investment theory]. Warsaw: Wig Press.
 14. Kulapka P. (2007). Giełdy w gospodarce [Stock markets in the economy]. Warsaw: PWE.
 15. Slywotzky A.J. (1996). Value Migration. How to Think Several Moves Ahead of the Competition. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press.
 16. Szyszka A. (2003). Efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych [Efficiency of the Warsaw Stock Exchange against a background of mature stock markets]. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 17. Tarczyński W. (2002). Fundamentalny portfel papierów wartościowych. Nowa koncepcja analizy portfelowej [A fundamental portfolio of securities. New concept of portfolio analyse]. Warsaw: PWE.
 18. Ziarko-Siwek U. (2005). Efektywność informacyjna rynku finansowego w Polsce [Financial market efficiency in Poland]. Warsaw: CeDeWu.
Cytowane przez
Pokaż
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu