BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grudzewski Wiesław Maria (Polish Academy of Sciences), Hejduk Irena Krystyna (Warsaw School of Economics, Poland), Sankowska Anna (Warsaw School of Economics, Poland)
Tytuł
Trust Management - The New Way in The Information Society
Źródło
Journal of Economics and Organization of Future Enterprise, 2008, vol. 2, nr 2, s. 2-8, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Zaufanie, Społeczeństwo informacyjne, Zaufanie organizacyjne
Trust, Information society, Organizational trust
Uwagi
summ.
Abstrakt
This article provides insights into the new management concept - trust management. Although trust is inextricably intertwined with management, there is very little systematic investigation of how this construct impacts on business practices. The objective of this article is threefold. Firstly, there are presented reasons behind development of a new theory of trust management. Secondly, there is elucidated its notion and the central role that it plays in management discipline. Thirdly, some directives for trust building in an enterprise are given. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Aldridge, (2006). Rynek (The Market). Warsaw
 2. K. Arrow, (1974). The limits of Organization. New York: Oxford University Press.
 3. M. Bratnicki, (2000). Kompetencje przedsiębiorstwa: od określenia kompetencji do zbudowania strategii (Enterprise competences: from competences defining to strategy creation). Warsaw: Placet.
 4. S. R. Covey & R. R. Merrill, (2006). The speed of trust: The one thing that changes everything. New York: Free Press.
 5. W. M. Grudzewski, I. K. Hejduk, A. Sankowska & M. Wańtuchowicz, (2008a). Normalizacja korupcji jako zagrożenie dla zarządzania zaufaniem (Normalization of corruption as a risk to trust management).Organzacja i kierowanie, 131(1), 7-20.
 6. W. M. Grudzewski, I. K. Hejduk, A. Sankowska & M. Wańtuchowicz, (2008b). Trust Management in Virtual Work Environments: A Human Factors Perspective. New York: CRC.
 7. W. M. Grudzewski, I. K. Hejduk, A. Sankowska & M. Wańtuchowicz (2007). Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych (Trust management in virtual organizations). Warsaw 2007: Difin.
 8. W. M. Grudzewski, A. Sankowska & M. Wańtuchowicz (2006). Trust Management in Virtual Organisations of Small and Medium - Sized Enterprises Ekonomika i Organizacja Przedsiębi orstwa (Economics and Organization of Enterprise) 1(672), 3-9.
 9. N. Nohria & T. A. Stewart, (2006). Risk, Uncertainty, and Doubt. Harvard Business Review, 84(2), 39-40.
 10. B. Nooteboom, (2002). Trust: Forms, Foundations, Functions, Failures and Figures. Northampton: Edaward Elegar.
 11. K. O'Hara, (2004). Trust: from Socrates to Spin. Cambridge: Icon Books Ltd.
 12. K. Ricci, (2006). Management by Trust. Canada: Citation Books.
 13. D. Tapscott & A. D. Williams (2008). Wikinomics: how mass collaboration changes everything. New York: Penguin Group.
 14. T. Zaleśkiewicz (2006). Zaufanie ponad zyskiem (Trust over a profit). Charaktery, 9.
Cytowane przez
Pokaż
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu