BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pavlik Martin (National Muranska Planina, Slovakia A.S.)
Tytuł
Forecasting of the Income Tax in the Slovak Republic
Prognozowanie podatku dochodowego w Republice Słowackiej
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria (31), 2011, nr 194, s. 125-131, tab., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Econometrics
Słowa kluczowe
Podatek dochodowy, Prognozowanie
Income tax, Forecasting
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Słowacja
Slovak Republic
Abstrakt
Autor koncentruje się na prognozowaniu podatku dochodowego w przypadku szeregów czasowych. Używa metodologii, która została opisana w jego poprzednich pracach dla prognoz na okresy miesięczne. Stosuje metodologię wyznaczania prognoz kwartalnych na podstawie danych rocznych. (abstrakt oryginalny)

The author focuses on forecasting income tax in cases where the time series is short. He uses the methodology which was described in his previous papers and applied on the monthly basis. He applies the methodology on an annual quarterly basis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arlt J., Arltová M., Finanční časové řady, Grada, Praha 2003.
 2. Arlt J., Arltová M., Ekonomické časové řady, Grada, Praha 2006.
 3. Davidson R., Mackinnon J.G., Estimation and Inference in Econometrics, Oxford University Press, New York 1993.
 4. Granger C.W.J., Forecasting in Business and Economics, Academic Press, San Diego 1989.
 5. Hamilton J.D., Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton 1994.
 6. Hatrák M., Ekonometrické metódy I, Ekonóm, Bratislava 1995.
 7. Hatrák M., Ekonometrické metódy II, Ekonóm, Bratislava 1995.
 8. Hayashi F., Econometrics, Princeton University Press, Princeton 2000.
 9. Králová J., Novysedlák V., Prognóza daňových príjmov verejnej správy na roky 2010–2013 (jún 2010), www.finance.gov.sk.
 10. Lukáčiková A., Lukáčik M., Ekonometrické modelovanie s aplikáciami, Ekonóm, Bratislava 2008.
 11. Pavlík M., The usage of dummy variable for VAT forecasting of the tax administration in the Slovak Republic, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego No. 6 (1206), Ekonometria 21, UE, Wrocław 2008, pp. 40–54.
 12. Surmanová K., Ekonometrické prognózovanie vývoja miezd vo vybraných krajinách EÚ, Medzinárod¬ný seminár mladých vedeckých pracovníkov Katedry ekonometrie FIS VŠE v Praze a Katedry operačného výskumu a ekonometrie FHI EU v Bratislave zborník: Praha 29.-30. november 2007., Ekonóm, Bratislava 2008.
 13. Vogelvang B., Econometrics Theory and Applications with Eviews, Financial Times, Prentice Hall, 2005.
 14. www.mpavlik.net.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3866
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu