BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuśmierek Monika (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Marak Janusz (Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu)
Tytuł
Preferencje nabywców jako determinanta strategii asortymentowych przedsiębiorstw na rynku produktów mleczarskich
Buyers' Preferences: Conditions of the Assortment Strategy of Dairy Product Industry
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 177, s. 106-115, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Preferencje konsumenta, Opakowania, Sprzedaż, Rynek mleka
Consumer preferences, Packaging, Sale, Milk market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest syntetyczne przedstawienie wyników badań nad zachowaniami i preferencjami nabywców produktów mleczarskich. W artykule przedstawiono takie zagadnienia, jak: częstotliwość i kryteria zakupu produktów mleczarskich, rola opakowania w procesie wyboru produktu mlecznego, preferowane miejsca zakupu produktów mleczarskich. (abstrakt oryginalny)

The primary goal of the article is a synthetic presentation of the results of research into behavior and preferences of dairy products buyers. The following questions are mainly addressed in the article: frequency and criteria of dairy product purchase, role of packaging in dairy product choice, and preferred dairy product purchase places. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cox R., Brittain P., 2000, Zarządzanie sprzedażą detaliczną, PWE, Warszawa.
  2. Daszkiewicz A., Dobiegała-Korona B., 1998, Opakowanie: instrument marketingu, CIM, Warszawa.
  3. Łukasik P., 2008, Marketing w handlu detalicznym produktami spożywczymi, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
  4. Marak J., 2000, Ekonomika handlu, Wydawnictwo Continuo, Wrocław.
  5. Mazurek-Łopacińska K., 2003, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa.
  6. Ratkowska B., 2009, Znakowanie produktów mlecznych jako źródło informacji o ich składzie i wartości odżywczej, Przegląd Mleczarski, nr 3.
  7. Rudnicki L., 2004, Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
  8. Sullivan M., Adcock D., 2003, Marketing w handlu detalicznym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  9. Szulce H., 1998, Struktury i strategie w handlu, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu