BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozłowski Wojciech (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Cena jako instrument konkurowania w handlu detalicznym
Price as a Tool of Competition in the Retail Trade
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 177, s. 126-137, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Handel detaliczny, Cena produktu, Zakup, Konkurencja cenowa
Retail trade, Product price, Purchasing, Price competition
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono rezultaty badań nad kształtowaniem się cen produktów spożywczych oraz wartością pieniężną koszyków produktów nabywanych w olsztyńskiej sieci handlu detalicznego. Rejestracji cen wytypowanych do badań 15 marek produktowych i ich bliskich substytutów przeprowadzono w listopadzie roku 2008 na reprezentatywnej próbie 169 podmiotów handlowych, realizujących handel nowoczesny i tradycyjny. Przeprowadzone analizy potwierdziły istniejący związek między poziomem i zróżnicowaniem cen produktów a kategoriami podmiotów handlowych. Wyniki badań porównawczych w obszarze oszacowanych wartości koszyków zakupów wskazały również na atrakcyjność cenową hipermarketów i sklepów dyskontowych dla nabywców, przy czym dyskonty posiadają przewagę konkurencyjną nad hipermarketami. Przejawia się ona w tym, że w przypadku tej kategorii sklepów nabywcy najwięcej oszczędzają dokonując zakupu zarówno najtańszego, jak i najdroższego koszyka substytutów marek produktów badanych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents results of research on the level of prices and the value of the basket of products in the food market of retail trade network in Olsztyn. The subject of identification and appropriate comparison was the price of selected 15 branded goods and their close substitutes. The price registration was made in 169 trading firms, representing modern and traditional retailers, in November 2008. The analyses indicate that there is a direct relation between the retail channels and the level and differentiation of prices offered. The results of comparative research show that as regards the value of the basket of products, hypermarkets and discounts are most attractive for customers. Discounts have a competitive advantage over hypermarkets because their customers save money when buying both the cheapest and the most expensive basket of the substitutes of branded products. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Budżety gospodarstw domowych w 2008 roku, www.stat.gov.pl.
  2. Kozłowski W., 2010, Konkurencyjność w handlu detalicznym produktami spożywczymi - wyniki badań, Handel Wewnętrzny, nr 4-5 (w druku).
  3. Kozłowski W., 2008, Konkurencja cenowa w handlu detalicznym artykułami spożywczymi, Roczniki Naukowe SERiA, tom X, zeszyt 4.
  4. Kozłowski W., 2006, Zróżnicowanie cen detalicznych produktów spożywczych w zależności od kanału dystrybucji, w: Sławińska M. (red.), Handel we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  5. Kozłowski W., 2005, Strategie pozycjonowania cenowego detalistów na rynku produktów spożywczych, Przemysł Spożywczy, nr 11.
  6. Popyt na żywność - stan i perspektywy, 2009, IERiGŻ, ARR, MRIRW.
  7. Szumilak J., 2003, Zróżnicowanie cen detalicznych w kanałach dystrybucji towarów powszechnego spożycia (na przykładzie krakowskiego handlu towarami FMCG). Handel Wewnętrzny, nr 1.
  8. Szumilak K., 2004, Poziom i zróżnicowanie cen w powszechnej sieci miejskiego handlu detalicznego (na przykładzie sklepów krakowskich), maszynopis.
  9. Volpe R. J., Lavoie N., 2005, The effect of Wal-Mart supercenters on grocery prices in New England, AAEA, Annual Meeting, Providence, http://agecon.lib.umn.edu/cgi-bin/view.pl.
  10. Z rynku zniknęło 5500 małych sklepów, 2010, Wiadomości Handlowe, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu