BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gawrońska Anna (Poznan University of Life Sciences, Poland), Paszkowski Stanisław (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Tytuł
The Distribution of Social Security Payments Among Regions of Poland : Comparative Analysis
Rozkład świadczeń emerytalno-rentowych w układzie regionalnym kraju : analiza porównawcza
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2011, R. 10, nr 1, s. 5-19, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Świadczenia emerytalno-rentowe, Ubezpieczenia rolnicze, Ubezpieczenia społeczne, Analiza statystyczna
Pension benefits, Agriculture insurance, Social insurance, Statistical analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
Agricultural Social Insurance Fund, Social Insurance Institution
Abstrakt
Celem opracowania było określenie i porównanie poziomu świadczeń emerytalno-rentowych dla rolniczego i pracowniczego systemu ubezpieczeń społecznych w układzie województw w 2008 roku. Materiał badawczy stanowiły dane Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz źródła ogólnodostępnej statystyki krajowej. W opracowaniu zastosowano podstawowe miary statystyki opisowej. W rolniczym systemie ubezpieczeń społecznych występuje zachwianie relacji między liczbą ubezpieczonych a liczbą świadczeniobiorców. Sytuacja taka wskazuje na konieczność dotowania tego systemu w przyszłości. Rolnicze świadczenia emerytalno-rentowe były wypłacane w najniższej wysokości w znacznej części województw. Przeciętna miesięczna emerytura i renta wypłacana przez KRUS w 2008 roku była prawie o połowę mniejsza niż emerytura pracownicza. Wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe, rolnicze i pracownicze były niższe od przeciętnego wynagrodzenia w poszczególnych województwach. (abstrakt oryginalny)

The paper presents description and comparison of old-age pensions, disability pensions in case of inability to work and survivor's pensions for agricultural and employees' social insurance systems. Research was conducted among regions of Poland in 2008. In the study data of the Agricultural Social Insurance Fund and the Social Insurance Institution, as well as sources of widely available domestic statistics were used. The study employed basic measures of descriptive statistics. In the agricultural social security system there is a serious imbalance of the relationship between the insured and the beneficiaries. This situation indicates the need to subsidize the system in the future. The agricultural pensions are paid at the lowest amount in a substantial part of provinces. Average monthly pensions paid by ASIF in 2008 was almost a half lower than the employee pension. All pensions, both for employee's and farmer's, were lower than the average wage in provinces. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bobola A. M.: Czy możliwa jest konkurencja na rynku ubezpieczeń społecznych dla rolników? Uwarunkowanie społeczno-ekonomiczne. Rocz. Nauk. SERiA, Tom X, Zeszyt 4, Lublin 2008, 26-30.
 2. Fedyszak-Radziejowska B.: Jak kułak dusił lud. Rzeczpospolita, stycznia z dnia 2010, A12-A13.
 3. Informacja o świadczeniach pieniężnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych świadczeniach z ubezpieczenia społecznego. ZUS, Warszawa 2009.
 4. Kwartalna informacja statystyczna. IV kwartał 2008 r. KRUS, Warszawa 2009.
 5. Łuczka-Bakuła W., Jabłońska-Porzuczek L., 2008. Świadczenia emerytalno-rentowe ludności wiejskiej. Rocz. Nauk. SERiA, Tom X, Zeszyt 1, Lublin, 249-253.
 6. Podstawka M. 2008. Income effect of the social insurance system in Poland - evaluation. Acta Sei. Pol.-Oeconomia 7 (1)2008, 103-110.
 7. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w latach 1950-2009. GUS (www.stat.gov.pl/gus/5840_1630_PLK_HTML.htm, Available on 10.03.2010).
 8. Rocznik Statystyczny Województw. GUS, Warszawa 2008, 43.
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2008 roku. (Dz.U. 2007 r. Nr 171, poz. 1209).
 10. Sytuacja gospodarstw domowych w 2008 roku w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych, GUS, Warszawa 2009, 17.
 11. Wasilewski M., Charemski K. 2006. Świadczenia emerytalno-rentowe w rolnictwie indywidualnym. Rocz. Nauk. SERiA, Tom VIII, Zeszyt 4, Poznań. 356-360.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu