BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stefańska Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Tożsamość a wizerunek w handlu detalicznym - implikacje dla skuteczności realizowanej strategii pozycjonowania
Identity and Image of the Store - Implication for the Effectiveness of the Positioning Strategy
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 177, s. 171-181, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Tożsamość, Wizerunek przedsiębiorstwa, Handel detaliczny, Pozycjonowanie
Identity, Company image, Retail trade, Positioning
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przewaga konkurencyjna sklepów detalicznych związana jest m.in. ze skutecznością realizowanej strategii wyróżniania sklepu. Lepsze rozpoznanie potrzeb klientów i w rezultacie trafniejsze dopasowanie instrumentów marketingowych znajduje swoje odzwierciedlenie w ocenie wizerunku sklepów. W artykule przyjęto założenie, że zgodność tożsamości sklepu z wizerunkiem odbieranym przez klientów lub ich rozbieżność determinują lojalność nabywców. W tym celu zdefiniowano tożsamość, czyli realizowaną przez sklepy strategię pozycjonowania (określaną czasami jako wizerunek własny), następnie skonfrontowano go z wizerunkiem w oczach nabywców, czyli rzeczywistym. W artykule wykorzystano wyniki badań ankietowych. (abstrakt oryginalny)

Competitive advantage is linked to retail stores' effectiveness of their current strategy of highlighting the store. Better identification of customer needs and, consequently, more accurate matching of marketing instruments is reflected in the assessment of store image. This article assumes that the identity of your own store's compliance with the image perceived by customers or noncompliance with this image determine loyalty. For this purpose it is necessary to define the stores' own image and the implemented positioning strategy and to confront it with the image in the eyes of buyers, i.e. the real image. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn J., 2005, Wizerunek firmy, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
 2. Bradley D.B., Spice A., Kubach M.J., 2006, Confronting the Big Boxes, competitive strategies for small businesses, The Enterpeneurial Executive, vol. 11.
 3. Conant J.S., Smart D.T., Solano-Mendez R., 1993, Generic retailing types, distinctive marketing competencies and competitive advantage, vol. 68, no. 3.
 4. Devlin D., Birtwistle G., Macedo N., 2003, Food retail positioning strategy: a means-end chain analysis, British Food Journal, vol. 105, nr 9.
 5. Dillon R., Madden T.J., Firtle N.H., 1994, Marketing Research and Marketing Environment, IRWIN.
 6. Dowling G. R., 1988, Measuring corporate images: a review of alternative approaches, Journal of Business Research, vol. 17, no. 1.
 7. Hooley G., Piercy N.F., Nicoulaud B., 2008, Marketing Strategy and Competitive Positioning, Prentice Hall, Harlow.
 8. Kotler Ph., 2005, Marketing, Rebis, Poznań.
 9. Lindquist J., 1974-1975, Meaning of image, Journal of Retailing 50 (zima).
 10. Sławińska M. (red.), 2005, Strategie konkurencji w handlu detalicznym w warunkach globalizacji rynku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 11. Steenkamp J.B.E.M., Wedel M., 1991, Segmenting retail markets on store image using a consumer based methodology, Journal of Retailing, vol. 67, no. 3.
 12. Stefańska M., Determinants of positioning strategy of retail micro-enterprises, tekst zgłoszony na konferencję EAERCD 2011 w Parmie.
 13. Sullivan M., Adcock D., 2003, Marketing w handlu detalicznym, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 14. Wieczorkowska G., Wierzbiński J., 2005, Badania sondażowe i eksperymentalne, Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 15. Zimmer M.R., Golden L.I., 1988, Impressions of retail stores: a content analysis of consumer image, Journal of Retailing, vol. 64, no. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu