BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wanat Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Stefańska Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Rola familiaryzacji w ocenie strategii pozycjonowania sklepów detalicznych
The Role of Familiarization in Assessing the Positioning of Retail Stores
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 177, s. 182-190, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Zachowania klientów, Instrumenty marketingowe, Marketing handlowy, Pozycjonowanie, Handel detaliczny
Customer behaviour, Marketing instruments, Trade marketing, Positioning, Retail trade
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zasadniczym celem autorów było określenie wpływu stopnia familiaryzacji klienta ze sklepem na ocenę stosowanych przez jednostkę handlową instrumentów marketingowych. Można domniemywać, że wyższy poziom familiaryzacji będzie skutkował bardziej sprecyzowaną oceną (postawy będą miały charakter bardziej spolaryzowany) niż niższy poziom familiaryzacji. Do weryfikacji hipotezy wykorzystano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród klientów wybranych sklepów detalicznych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że osoby o wyższym poziomie familiaryzacji ze sklepem (w porównaniu do osób o niższym poziomie familiaryzacji) lepiej oceniają sklep we wszystkich wyróżnionych w artykule wymiarach postrzegania instrumentów marketingowych. (abstrakt oryginalny)

The objective of the authors was to determine the effect of the degree of customer familiarization with the shop on the assessment of marketing Instruments. It can be presumed that the higher level of the index will result in more explicit evaluation of familiarization (attitudes will be of a more polarized character) than the lower level of familiarization. To verify the hypothesis, the results of surveys conducted among the customers of the selected retail outlets were used. The analysis revealed that people with higher levels of familiarization with the shop (compared to those with lower levels) better evaluate the shop in some dimensions of marketing Instruments highlighted in the article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Arora R., 1982, Consumer involvement in retail store positioning, Journal of the Academy of Marketing Science, Spring, vol. 10, no. 2, s. 109-124.
  2. Hill N., Aleksander J., 2003, Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, Kraków s. 31.
  3. Puccinelli N.M., Goodstein R.C., Grewal D., Price R., Raghubir P., Stewart D., 2009, Customer experience management in retailing: understanding the buying process, Journal of Retailing, nr 85, s. 15-30.
  4. Verhoef P.C., Lemonb K. N., A. Parasuraman, Roggeveen A., Tsiros A. Schlesinger L.A., 2009, Customer experience creation: determinants, dynamics and management strategies, Journal of Retailing 85 (1), s. 31-41.
  5. Wieczorkowska G., Wierzbiński J., 2005, Badania sondażowe i eksperymentalne. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 114-127.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu