BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Henzel Halina (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Śmietana Katarzyna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Zagórska Elżbieta (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Ziora Jerzy (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego), Bolek Tomasz (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Bariery inicjowania procesów rewitalizacji nieruchomości poprzemysłowych w województwie śląskim
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, nr 1/1, s. 17-30, tabl., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Rewitalizacja, Nieruchomości, Bariery rozwojowe
Revitalization, Real estate, Development barriers
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstrakt
Ograniczoność zasobów nieruchomości, jak również potrzeba ochrony terenów zielonych, stwarza konieczność podejmowania działań mających na celu powtórne zagospodarowanie terenów użytkowanych dotychczas przemysłowo. Wyznacznikiem możliwości realizacji tych procesów jest posiadanie kompleksowej informacji o ewentualnym stopniu ich zanieczyszczenia, a więc o zagrożeniach, które powinny być uwzględniane przy podejmowaniu decyzji dotyczących gospodarczego ich wykorzystania. Wiedza o źródle zanieczyszczeń, ich charakterze oraz istotności jest niezbędna dla określenia poziomu stopnia zagrożenia i w efekcie wysokości nakładów dla przeprowadzenia rekultywacji technicznej i/lub chemicznej, pozwalających na powtórne gospodarcze wykorzystanie nieruchomości poprzemysłowych lub przywrócenie ich środowisku bez funkcji gospodarczych. W artykule przedstawiono zidentyfikowane bariery realizacji procesów rewitalizacji nieruchomości poprzemysłowych w województwie śląskim, które uznano jako znaczące. Ustalono, iż przede wszystkim ryzyko środowiskowe, ale również nieuregulowany stan prawny oraz ograniczone możliwości finansowania procesów rewitalizacji terenów poprzemysłowych, stanowią najistotniejszą przeszkodę dla ich inicjowania i przeprowadzania. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. T. Adamski, J. Ziora: Wojewódzki program przekształceń terenów poprzemysłowych jako element budowy systemu rewitalizacji terenów w województwie śląskim. W: Materiały konferencyjne. IV Forum Rewitalizacji Terenów Miejskich i Poprzemysłowych, 17 czerwiec Katowice 2008
 2. T. Adamski, J. Ziora: Metodyka waloryzacji terenów poprzemysłowych w Regionalnym Systemie Informacji Przestrzennej województwa śląskiego. "Problemy Ekologii" 2008, nr 2
 3. A. Belniak, S. Belniak: Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób na finansowanie rewitalizacji miast. "Świat Nieruchomości" 2006, nr 57-58
 4. S. Belniak: Bariery procesu rewitalizacji miasta. "Świat Nieruchomości" 2007, nr 62
 5. M. Bretner, M. Kobus, M. Krakowczyk, Ł. Pawlas, M. Zabijak, A. Zbróg: Aglomeracja górnośląska - ośrodek synergii tradycji poprzemysłowej i nowoczesnej metropolii. W: Nowoczesne zasoby Śląska. Nowoczesne nieruchomości. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Katowice - Zabrze, 22-23.IV.2009
 6. M. Bryx: Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji. Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Warszawa 2003
 7. K. Gasidło, J. Gorgoń: Modelowe przekształcenia terenów poprzemysłowych i zdegradowanych. Program UNDP, UNCHS (Habitat). Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Aglomeracji Katowickiej, Katowice 1999
 8. J. Gorgoń: Przekształcenia terenów poprzemysłowych jako sposób wdrażania zasad rozwoju zrównoważonego. "Problemy Ekologii" 2008, nr 6
 9. J. Gorgoń: Środowiskowe i przestrzenne wyzwania przekształceń obszarów post - industrialnych. Industrialnych. W: Nowoczesne zasoby Śląska. Nowoczesne nieruchomości. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Katowice - Zabrze, 22-23.IV.2009
 10. E. Mączyńska: Rewitalizacja i jej antykryzysowe cechy. "Świat Nieruchomości" 2008, nr 65
 11. W. Siemiński: Finansowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych. "Człowiek i Środowisko" 2004, nr 3-4
 12. M. Turała: Instrumenty finansowe procesu rewitalizacji, www.prorevita.pl
 13. M. Turała: Instrumenty finansowe procesu rewitalizacji miast. "Problemy Zarządzania" 2005, nr 4
 14. J. Ziora: Tereny zdegradowane i poprzemysłowe w województwie śląskim. Materiały źródłowe. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Polityki Gospodarczej, Katowice 2006
 15. J. Ziora: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - niektóre uwarunkowania prawne i ekonomiczne. "Problemy Ekologii" 2008, nr 2
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu