BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śnieżek Ewa (Uniwersytet Łódzki), Wiatr Michał (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Kreatywna czy oszukańcza sprawozdawczość finansowa? : sygnały, symptomy, diagnoza
Źródło
Przegląd Organizacji, 2011, nr 11, s. 36-39, tab.
Słowa kluczowe
Sprawozdawczość finansowa, Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie, Rachunkowość kreatywna, Finanse przedsiębiorstwa, Wizerunek przedsiębiorstwa
Financial reporting, Reporting in enterprises, Creative accounting, Enterprise finance, Company image
Uwagi
summ.
Abstrakt
Potrzeba przedstawienia przedsiębiorstwa w jak najkorzystniejszym świetle doprowadziła stopniowo do wypracowania wielu metod "fryzowania" elementów sprawozdania finansowego. Upiększanie sprawozdań polega przede wszystkim na zastosowaniu powszechnie znanych, dopuszczonych przez prawo, alternatywnych rozwiązań, ale również na wykorzystywaniu luk w regulacjach prawnych czy wreszcie na działaniach na granicy prawa, bądź niezgodnych z prawem. Skandale, związane z negatywnymi skutkami "kreatywnej" (agresywnej, oszukańczej) rachunkowości, oszustwami zarządów i nieetycznym postępowaniem niektórych audytorów zachwiały społecznym zaufaniem do rzetelności i wiarygodności sprawozdań finansowych. Prawdziwa kreatywna rachunkowość, stosowana w sposób niekolidujący z przepisami prawa, może służyć np. do zmniejszenia lub przesunięcia w czasie zobowiązań podatkowych, poprawy zdolności kredytowej firmy czy też do maksymalizacji nadwyżki finansowej. W artykule poddano analizie wpływ wykorzystania metod rachunkowości kreatywnej i agresywnej na finansowy wizerunek sytuacji przedsiębiorstwa. Starano się również wskazać newralgiczne obszary manipulacji księgowych oraz sytuacje, które mogą prowadzić do tendencyjnego kształtowania wizerunku finansowego przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The article addresses the issue of creative and aggressive accounting in the global business environment of XXI century. The authors consider the impact of creative and aggressive accounting chosen methods and techniques on the corporate image of the entity. They also identify the most popular methods of revenues and expenditures manipulation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. M. BREWSTER, Unaccountable. How the Accounting Profession Forfeited a Public Trust, Wiley, Hoboken, New Jersey 2003, s. 72-74.
  2. M. GMYTRASIEWICZ, Dylematy współczesnej rachunkowości. Artykuł dyskusyjny, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 32 (88), SKwP, Warszawa 2006, s. 89.
  3. M. HULICKA, Oszukańcza sprawozdawczość finansowa - wpływ rzetelnej rewizji finansowej na efektywność nadzoru korporacyjnego i ograniczenie asymetrii informacji na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 62-65.
  4. H. LITWIŃCZUK, Prawo bilansowe i podatkowe podmiotów gospodarczych, KiK, Warszawa 1993, s. 131.
  5. E. MĄCZYŃSKA, To zwykła defraudacja, "Rzeczpospolita", 9 sierpnia 2002 r.
  6. L. MICHALCZYK, Współczesne nurty rachunkowości w aspekcie realizacji celów ekonomicznych przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" nr 2/2011, s. 34-38.
  7. C.W. MULFORD, E.E. COMISKEY, The Financial Number Game. Detecting Creative Accounting Practices, Wiley, New York 2002, s. 28-30.
  8. E. ŚNIEŻEK, Sprawozdawczość przepływów pieniężnych: krytyczna ocena i propozycja modelu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 43-60.
  9. G.K. ŚWIDERSKA, Audit - konsekwencja rozszerzenia zakresu informacji prezentowanych w sprawozdaniach finansowych, referat na I Doroczną Konferencję Auditingu, Warszawa 23-24 listopada 2000, s. 4.
  10. W. WĄSOWSKI, Kreatywna rachunkowość. Fałszowanie sprawozdań finansowych, wyd. 2. rozsz., Difin, Warszawa 2010, s. 25-30.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu