BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pocztowski Aleksy (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej gospodarce
Managing Human Resources in the New Economy
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2003, nr 1, s. 9-23, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Nowa gospodarka, Kapitał intelektualny, Zasoby niematerialne
Human Resources Management (HRM), New economy, Intellectual capital, Intangible assets
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wyłaniająca się tzw. nowa gospodarka, której głównymi wyznacznikami są globalizacja, informatyzacja oraz wiedza wywołuje wiele nowych zjawisk będących wyzwaniami w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Chcąc podołać tym wyzwaniom osoby zajmujące się zarządzaniem zasobami ludzkimi muszą radykalnie redefiniować swoją główną rolę organizacyjną, odchodząc od tradycyjnego administratora, stając się partnerem biznesowym oraz dążyć do bycia liderem w tworzeniu wartości. (abstrakt oryginalny)

The emergence of the New Economy, with its globalization, information technology, and knowledge, is responsible for many new phenomena-new challenges in the field of human resource management. In facing them, human resource management staff must radically redefine its primary role in the organization; traditional administrator roles must be abandoned in favor of that of business partner striving to lead in value creation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowska S. (1998), Główne wyzwania wobec problemów pracy na przełomie wieków, w: Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku, EPiSS. Warszawa.
 2. Bratnicki M., Strużyna J., red. (2001), Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
 3. Connoly T.R., Mardis W., Down J. W. (2002), Transforming Human Resources, http://mworld.mce.be
 4. Drucker P.F. (1999), Knowledge-worker productivity, the biggest challenge, "California Management Review", winter, no 2.
 5. Drucker P.F. (1976), Skuteczne zarządzanie, PWN, Warszawa.
 6. Drucker P.F. (2002), They're Not Employees, They're People, "Harvard Business Review", February.
 7. Edvinsson L., Malone M.S. (2001), Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa.
 8. Elastyczne formy zatrudnienia (2001), IPiSS, Warszawa.
 9. Fitz-Enz J. (2002), I-world meets e-world, http://mworld.mce.be
 10. Hamel G., Prahalad C.K. (1999), Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa.
 11. Harari O. (2002), Value in the new economy, part 1 and 2, http://mworld.mce.be
 12. Jackson S.E., Schuler R.S. (2003), Managing Human Resources Through Strategic Partnership, 8th. Ed., Thomson Learning, Mason, Ohio.
 13. Lipka A. (2002), Ryzyko personalne. Szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa.
 14. Makin P., Cooper C., Cox Ch. (2000), Organizacje a kontrakt psychologiczny, PWN, Warszawa.
 15. Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim (2002), Materiały na konferencję pod red. A. Ludwiczyńskiego, PFPK, Warszawa.
 16. Nonaka I., Takeuchi H. (2000), Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa.
 17. Obłój K. (2002), Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa.
 18. Pfeffer J., Sutton R. (2002), Wiedza a działanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 19. Pocztowski A., red. (2002), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 20. Probst G., Raub S., Romhardt K. (2002), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 21. Robbins S. P. (1997), Managing Today, Prentice-Hall International, Inc., New Jersey.
 22. Romanowska M. (2001), Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny, w: System informacji strategicznej, pod red. R. Borowieckiego i M. Romanowskiej, Difin, Warszawa.
 23. Rosenoer J., Armstrong D., Gates J. R. (2000), Firma w internecie, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa.
 24. Storey J., ed. (2001), Human Resource Management. A critical text, II ed., Thomson Learning, London.
 25. Wawrzyniak B. (1999), Kapitał ludzki a zarządzanie wiedzą - w poszukiwaniu nowej podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, w: Szkolenie i rozwój pracowników, Warszawa, Polska Fundacja Promocji Kadr.
 26. Wojtyna A. (2001), Czy tradycyjna ekonomia pozwala zrozumieć tzw. nową gospodarkę?, w: Czy ekonomia nadąża z wyjaśnianiem rzeczywistości?, pod red. A. Wojtyny, VII Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.
 27. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie (2001), Materiały na konferencję, PFPK, WSzPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu