BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majowska Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Próba identyfikacji wytycznych do praktyk ZZL w organizacjach sieciowych
An Attempt at Identifying HRM Practice Guidelines in a Network Organization
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2012, nr 1, s. 11-28, tab., bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Decyzje strategiczne, Organizacje sieciowe
Human Resources Management (HRM), Strategic decisions, Network organisations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z kluczowych wyzwań zarządzania stojących obecnie przed organizacjami jest kreowanie sieci wzajemnych relacji, które tworzą warunki do dynamicznego rozwoju, ponadprzeciętnej efektywności, dają dostęp do strategicznych zasobów. W konsekwencji także polityki i praktyki ZZL powinny być analizowane w kontekście wyzwań jakie stawiają przed nim rozwijające się formy organizacji sieciowych. Celem niniejszego artykułu jest wypracowanie ogólnych wytycznych zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach sieciowych. Cel zrealizowany zostanie dzięki prowadzonym studiom i analizom literatury przedmiotu. Otrzymane wnioski wskazują na pewną odmienność wytycznych ZZL w sieciach w stosunku do tradycyjnego zarządzania zasobami ludzkimi. (abstrakt oryginalny)

A key management challenge facing organizations today is the creation of mutual interorganizational relations in the form of a network. Research indicates that increasing an organization's effectiveness and achieving competitive advantage through appropriate HRM policies and practices can be understood only in the context of the characteristics of network relations. Thus, this paper is aimed at developing a basis for HRM that reflects the requirements of interorganizational cooperation. This goal can be accomplished through studies as well as literature analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barczak B., Bartusik K., Kozina A. (2009), Modele strukturalne organizacji uczącej się, [w:] A. Stabryła (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 2. Barney J. (1991), Firm resources and sustained competitive advantage, "Journal of Management", nr 17.
 3. Becker B., Gerhart B. (1996), The impact of human resource management on organizational performance: Progress and prospect, "Academy of Management Journal", nr 39.
 4. Bessen J. (1993), Riding the marketing information wave, "Harvard Business Review", nr 9/10, s. 150-160.
 5. Bowen D.E., Lawler E.E. (1992), The empowerment of service workers: what, why, how, and when, "Sloan Management Review", vol. 33, nr 3.
 6. Broderick B., Boudreau J.W. (1992), Human resource management, information technology, and the competitive advantage, "Academy of Management Executive", nr 6.
 7. Castells M. (1996), The rise of the network society, Blackwell, Oxford.
 8. Cygler J. (2002), Organizacje sieciowe jako forma współdziałania przedsiębiorstw, [w:] M. Romanowska i M. Trocki (red.), Przedsiębiorstwo partnerskie, Difin, Warszawa.
 9. Czakon W. (2007), Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 10. Davidow W.H., Malone M.S. (1992), The Virtual Corporation, HarperCollins, New York.
 11. Dyer J.H., Nobeoka K. (2000), Creating and managing a high-performance knowledge-sharing network: The Toyota case, "Strategic Management Journal", nr 21.
 12. Fryczyńska M. (2010), Towards the network development of employees, "Human Resource Management", nr 6.
 13. Gabriel Y. (2008), Organizing words, Oxford University Press, Oxford.
 14. Galbraith J.R., Kazanjian R.K. (1986), Organizing to implement strategies of diversity and globalization: The role of matrix designs, "Human Resource Management", vol. 25, nr 1.
 15. Gargiulo M., Benassi M. (2000), Trapped in your own net? Network cohesion, structural holes, and the adaptation of social capital, "Organization Science", vol. 11, s. 2.
 16. Gomes-Casseres B. (1994), Group versus group: How alliance networks compete, "Harvard Business Review", nr 4.
 17. Goold M., Campbell A. (2002), Designing effective organizations. How to create structured networks, Jossey-Bass, A Wiley Company, San Francisco.
 18. Greenwood R., Hinings B.C.R. (2006), Radical organizational change, [w:] W. Nord (red.), The handbook of organization studies, Sage, London.
 19. Gulati R., Nohria N., Zaheer A. (2000), Strategic Networks, "Strategic Management Journal", nr 21, s. 203-215.
 20. Hatch M.J. (2002), Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 21. Hendlund G. (1994), A model of knowledge management and the N-form corporation, "Strategic Management Journal", nr 15.
 22. Inkpen A.C., Tsang E.W. (2005), Social capital networks and knowledge transfer, "Academy of Management Review", vol. 30, nr 1.
 23. Jarvenpaa S.L., Ives B. (1994), The global network organization of the future: Information management opportunities and challenges, "Journal of Management Information Systems", vol. 10, nr 4.
 24. Kinnie N.J., Swart J., Purcell J. (2005), Influences on the choice of HR system: the network organization perspective, "International Journal of Human Resource Management", vol. 16, nr 6.
 25. Kogut B. (2000), The network as knowledge: Generative rules and the emergence of structure, "Strategic Management Journal", nr 21/3.
 26. Koźmiński A.K. (1995), Globalizacja rynku a internacjonalizacja studiów menedżerskich. Internacjonalizacja studiów zarządzania - doświadczenia, dylematy i perspektywy, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź.
 27. Koźmiński A.K, Latusek-Jurczak D. (2011), Rozwój teorii organizacji, Wolters Kluwer, Warszawa.
 28. Kraatz M., Moore J. (2002), Executive migration and institutional change, "Academy of Management Journal", vol. 45, nr 1.
 29. Łobos K. (2000), Organizacja sieciowa, [w:] K. Perechuda (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, Placet, Warszawa.
 30. Miles R., Snow C. (1992), Causes of failure in network organizations, "California Management Review", vol. 34, nr 4.
 31. Obłój K. (2002), Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa.
 32. Oliver A.L., Ebers M. (1998), Networking network studies: An analysis of conceptual configurations in the study of inter-organizational relationships, "Organization Studies", vol. 19, nr 4.
 33. Park S.H. (1996), Managing an inter-organizational network: A framework of the institutional mechanism for network control, "Organization Studies", vol. 17, nr 5.
 34. Perrow Ch. (1986), Complex organizations: A critical essay, Random Mouse, New York.
 35. Powell W. (1990), Neither market nor hierarchy: Network forms of organization, "Research in Organizational Behavior", nr 12.
 36. Sins R.R. (2002), Organizational success through effective human resource management, Quorum Books, Westport.
 37. Smith-Doerr L., Powell W. (2005), Networks and economic life, [w:] N. Smelser, R. Swedberg (red.), The handbook of economic sociology, Russell Sage Foundation-Princeton University Press, New York.
 38. Snell S.A. (1992), Control theory in strategic human resource management: the mediating effect of administrative information, "Academy of Management Journal", vol. 35, nr 2.
 39. Strużyna J., Ingram T. (2010), Zarządzanie ludźmi w sieci. Wstęp do Network Based View, [w:] T. Listwan, S.A. Witkowski (red.), Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu