BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Filipiak Marian (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Biosensory - nowoczesne narzędzie analityczne
Biosensors - Modern Analytical Instruments
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 183, s. 9-26, bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe
Biotechnologia, Analiza sensoryczna, Biologia, Rozwój technologiczny, Macierze
Biotechnology, Sensory analysis, Biology, Technological development, Matrix
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dynamiczny rozwój technologii, oczekiwania konsumentów, wymagania prawne, systemy zapewnienia jakości, bezpieczeństwa zdrowotnego stwarzają potrzebę opracowywania nowych, wysoce selektywnych i jednocześnie prostych metod analitycznych. Rozwój biotechnologii umożliwił zastosowanie do celów analitycznych cząsteczek biologicznych, takich jak enzymy, kwasy nukleinowe czy przeciwciała. Biosensor to urządzenie przekształcające sygnał biologiczny powstający w wyniku reakcji cząsteczki biologicznej z oznaczanym związkiem w mierzalny sygnał analityczny. W pracy omówione zostały dwie podstawowe grupy biosensorów: biosensory enzymatyczne i biosensory DNA. Szczególną uwagę zwrócono na biosensory, które zostały już wprowadzone na rynek. Przedstawiono także najnowsze rozwiązania w dziedzinie wykorzystania kwasów nukleinowych do celów analitycznych, tj. mikromacierze i kropki kwantowe. (abstrakt oryginalny)

Dynamic development of technology, consumer demand, law regulations, quality assurance and food safety systems require new, highly selective and simultaneously simple analytical methods. Progress in biotechnology has given rise to the analytical application of biological molecules like enzymes, nucleic acids and antibodies. Biosensor is a device that transducers a biological response of biomolecules interacting with a target analyte into a measurable signal. Two main groups of biosensors - enzymatic and DNA biosensors are presented in this paper. Particular attention was focused on commercial biosensors already established on the market. Latest developments in the field of analytical applications of nucleic acids - microarrays and quantum dots are also presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abramowitz, S., 2007, Quantum Dots: Their Use in Biomedical Research and Clinical Diagnosis, w: Marks, R.S., Cullen, D.C., Karube, I., Lowe, C.R., Weetall, H.H. (eds.), Handbook of Biosensors and Biochips, John Wiley & Sons Ltd., Chichester, s. 41-58.
 2. Brabec, V., 1981, Nucleic acid Analysis by Voltammetry at Carbon Electrodes, Bioelectrochemistry and Bioenergetics, vol. 8, s. 437-449.
 3. D'Souza, S.F., 2001, Microbial Biosensors, Biosensors and Bioelectronics, vol. 16, s. 337-353.
 4. Eggins, B.R., 2002, Chemical Sensors and Biosensors, John Wiley & Sons Ltd., Chichester.
 5. Ellis, D.L., Goodacre, R., 2001, Rapid and Quantitative Detection of the Microbial Spoilage of Muscle Foods: Current Status and Future Trends, Trends in Food Science and Technology, vol. 12, s. 414-424.
 6. EPIMELD 2010, Meldunki o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach w Polsce [online] http://www.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.html 1#01 [dostęp: 30 grudnia 2010].
 7. Davies, G., Green, M.J., Hill, H.A.O., 1986, Detection of ATP and Creatine Kinase Using an Enzyme Electrode, Enzyme and Microbial Technology, vol. 8, s. 349-352.
 8. Fojta, M., 2002, Electrochemical Sensors for DNA Interactions and Damage, Electroanalysis, vol. 14, s. 1449-1463.
 9. Jasnowska, J., Ligaj, M., Stupnicka, B., Filipiak, M., 2004, DNA Sensor for o-dianisidine, Bioelectrochemistry, vol. 64, s. 85-90.
 10. Jasnowska-Małecka, J., Filipiak, M., 2011, Biosensor DNA do oznaczania heterocyklicznych amin aromatycznych w żywności, w: Filipiak, M. (red.), Metody biologiczne w ocenie jakości, Zeszyty Naukowe, nr 183, Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 11. Labuda, J., Oliveira-Brett, A.M., Evtugyn, G., Fojta, M., Mascini, M., Ozsoz, M., Palchetti, I., Palecek, E., Wang, J., 2010, Electrochemical Nucleic Acid-based Biosensors: Concepts, Terms, and Methodology (IUPAC Technical Report), Pure and Applied Chemistry, vol. 82, s. 1161-1187.
 12. Lam, J.C.F., Aguirre, S., Li, Y., 2010, Nucleic Acid as Detection Tool, w: Mayer, G. (ed.), The Chemical Biology of Nucleic Acids, John Wiley & Sons, Ltd., Publication, Chichester, s. 401-432.
 13. Leman, J., 2001, Biotechnologiczne metody analizy żywności. Biosensory, w: Bednarski, W., Reps, A. (red.), Biotechnologia żywności, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, s. 436-452.
 14. Ligaj, M., Tichoniuk, M., Filipiak, M., 2008, Detection of Bar Gene Encoding Phosphinothricin Herbicide Resistance in Plants by Electrochemical Biosensor, Bioelectrochemistry, vol. 74, s. 32-37.
 15. Ligaj, M., 2010, Bioczujniki do wykrywania GMO, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 16. Ligaj, M., Sacharowski, S., 2011, Wykrywanie bakterii Aeromonas hydrophila z zastosowaniem techniki multipleks PCR, w: Filipiak, M. (red.), Metody biologiczne w ocenie jakości, Zeszyty Naukowe 183, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 17. Ligaj, M., Tichoniuk, M., Filipiak, M., 2007, Biosensor DNA i sposób wykrywania specyficznych fragmentów kwasów nukleinowych oraz zastosowanie biosensora DNA, Zgłoszenie patentowe nr P-382226.
 18. Lucarelli, F., Kicela, A., Palchetti, I., Marrazza, G., Mascini, M., 2002, Electrochemical DNA Biosensor for Analysis of Wastewater Samples, Bioelectrochemistry, vol. 58, s. 113-118.
 19. Kuncewicz, A., Panfil-Kuncewicz, H., 1997, Enzymatyczne i biosensorowi układy pomiarowe w analizie żywności, Przemysł Spożywczy, nr 7, s. 15-18.
 20. Mascini, M. (ed), 1992, Report on Biosensor Technology in Europe, University of Florence, Florencja.
 21. Newman, J.D., Turner, A.P.F., 2007, Historical Perspective of Biosensor and Biochip Development, w: Marks R.S., Cullen D.C., Karube I., Lowe C.R., Weetall H.H. (eds.), Handbook of Biosensors and Biochips, John Wiley & Sons Ltd., Chichester, s. 41-58.
 22. Oczkowski, T., Filipiak, M., 2009, Startery, elektrochemiczny biosensor DNA oraz sposób wykrywania mikroorganizmu Listeria monocytogenes, zwłaszcza w żywności, Patent P-200797.
 23. Palecek, E., 1958, Oszillograpphische Polarographie der Nucleinsauren und ihre Bestandteile, Naturwissenschaften, 4 vol. 5, 186-187.
 24. Palecek, E., 1960, Oscillographic polarography of highly polymerized deoxyribonucleic acid, Nature, vol. 188, 656-657.
 25. Palecek, E., Fojta, M., 2005, Electrochemical DNA Sensors, w: Willner, I., Katz, E. (eds.) Bioelectronics. From Theory to Applications, Wiley VCH, Weinheim, 127-192.
 26. Patel, P.D., 2000, Biosensors for Measurement of Analytes Implicated in Food Safety. a Review, Trends in Analytical Chemistry, vol. 21, 96-116.
 27. Purvis, D.R., Pollard-Knight, D., Lowe, P.A., 1998, Biosensors Based on Evanescent Waves, w: Ramsay, G. (ed.), Commercial Biosensors, John Wiley & Sons, Inc., Chichester, s. 165-224.
 28. Radecki, J., Radecka, H., Cieśla, J., Tudek, B., 2006, Sensory chemiczne i biosensory w kontroli żywności zmodyfikowanej genetycznie, Biotechnologia, nr 3(74), s. 67-78.
 29. Renneberg, R., Pfeiffer, D., Lisdat, F., Wilson, G., Wollenberger, U., Ligler, F., Turner, A.P.F., 2008, Frieder Scheller and the Short History of Biosensors, Advances in Biochemical Engineering/Biotechnology, vol. 109, s. 1-18.
 30. Rippeth, J.J., Ho, W.O., 2007, Design of Data Algorithms for Blood Glucose Biosensors w: Marks, R.S, Cullen, D.C., Karube, I., Lowe, C.R., Weetall, H.H. (eds.), Handbook of Biosensors and Biochips, John Wiley & Sons Ltd., Chichester, s. 981-994.
 31. Stempkowska, I., Ligaj, M., Jasnowska, J., Langer, J., Filipiak, M., 2007, Electrochemical Response of oligOnucleotides on Carbon Paste Electrode, Bioelectrochemistry, vol. 70, s. 488-494.
 32. Szpakowska, I., 2005, Elektrochemiczne bioczujniki w badaniach oddziaływań związków toksycznych i potencjalnych nowych leków z DNA, praca doktorska, Uniwersytet Warszawski,. Warszawa
 33. Tichoniuk, M., Ligaj, M., Filipiak, M., 2008, Application of DNA Hybridization Biosensor as a Screening Method for the Detection of Genetically Modified Food Components, Sensors, vol. 8, s. 2118-2135.
 34. Tichoniuk, M., Filipiak, M., 2008, Wykorzystanie samoorganizujących się monowarstw organotiolowych w badaniach struktur biologicznych i biodetekcji, w: Koroniak, H., Barciszewski, J. (red.), Na pograniczu chemii i biologii, t. XX, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 561-579.
 35. Tichoniuk, M., 2011, Elektrochemiczny biosensor DNA do wykrywania bakterii chorobotwórczych w żywności, w: Filipiak, M. (red.), Metody biologiczne w ocenie jakości, Zeszyty Naukowe, nr 183, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 36. Volpe, G., Mascini, M., 1996, Enzyme Sensor for Determination of Fish Freshness, Talanta, vol. 43, s. 283-289.
 37. Wang, J., 2002, Electrochemical DNA Biosensors, w: Braiter-Toth, A., Chambers, J.Q. (eds.), Electroanalytical Methods for Biological Materials, Marcel Dekker Inc., New York-Basel, s. 27-42.
 38. Warsinke, A., Pfeiffer, D., Scheller, F., 2001, Commercial Devices Based on Biosensors, w: Kress-Rogers, E., Brimelow, C.J.B., Instrumentations and Sensors for the Food Industry, Woodhead Publishing Ltd., Cambridge, s. 740-759.
 39. WHO. The World Health Report 2008.
 40. Wollenberger, U., Loeffer, U., Gruss, R., Goepel, W., Scheller, F.W., 1992, Biosensors for Choline, Choline Esters and Inhibitors of Choline Esterase, w: Scheller, F.W., Schmid, F.D. (eds.), Biosensors: Fundamentals, Technologies and Applications, VCH Weinheim, s. 35-42.
 41. Żmieńko, A., Handschuh, L., Góralski, M., Figlerowicz, M., 2008, Zastosowanie mikromacierzy DNA w genomie strukturalnej i funkcjonalnej, Biotechnologia, nr 4(83), s. 39-53.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu