BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogoziński Bartosz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu)
Tytuł
Walidacja metod badawczych PCR i real-time PCR na przykładzie oznaczania genetycznie zmodyfikowanych organizmów (GMO) w żywności
Validation of PCR and Real-Time Analytical Methods for Genetically Modified Organisms (GMO) Food Testing Example
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 183, s. 79-99, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Walidacja, Metody badawcze, Bezpieczeństwo produktów, Jakość produktów żywnościowych, Bezpieczeństwo żywnościowe, Normy jakościowe
Validation, Research methods, Safety of products, Food quality, Food security, Quality standards
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Powstałe w ostatniej dekadzie europejskie regulacje prawne i normalizacyjne z zakresu kontroli bezpieczeństwa i jakości produktów na rynku żywności i pasz dotyczą także metod badawczych wykorzystujących techniki PCR i real-time PCR do oznaczania genetycznie zmodyfikowanych organizmów. Określono w nich wymagania i warunki stosowania takich metod w badaniach, a wśród nich proces walidacji jako etap formalnie konieczny do oceny przydatności metod i jednocześnie jedno z ważniejszych narzędzi kształtowania wysokiej jakości uzyskiwanych wyników. Artykuł poświęcono omówieniu tego zagadnienia. (abstrakt oryginalny)

European legislative and standardization acts from recent decades regarding safety and quality products on the food and feed market, have also been concerned with PCR and Real-Time PCR analytical methods for genetically modified organisms testing. Requirements and terms for using this methods in official inspections have been defined in those documents, and also validation process has been shown as a formal step for necessary evaluation of analytical procedures and as one of the main Instruments for high quality of laboratory results assurance. The article is devoted to elaboration of this issue. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bahrdt, C., Krech, A., Wurz, A., Wulff, D., 2010, Validation of Newely Developer Hexaplex Real-time PCR Assai for Screening for Presence of GMO in Food, Feed, Seed, Analytical and Bioanalytical Chemistry, vol. 396, s. 2103-2112.
 2. Bustin, S., Benes, V., Nolan, T., Pfaffi, M., 2005, Quantitative Real-time RT-PCR - a Perspective, Journal of Molecular Endocrinology, vol. 34, s. 597-601.
 3. Codex Alimentarius Commission, 2005, Consideration of the Methods for the Detection and Identification of Foods Derived from Biotechnology.
 4. Codex Alimentarius Commission, 2008, Consideration of the Methods for the Detection and Identification of Foods Derived from Biotechnology.
 5. ENGL, 2005, Definition of Minimum Performance Requirements for Analytical Methods of GMO Testing, CRL.
 6. ENGL, 2008, Definition of Minimum Performance Requirements for Analytical Methods of GMO Testing, CRL.
 7. Isacsson, J., Cao, H., Ohlsson, L., Nordgren, S., Svanvik, N., Westman, G., Kubista, M., Sjoback, R., Sehlstedt, U., 2000, Rapid and Specific Detection of PCR Products Using Light-up Probes, Molecular and Cellular Probes, vol. 14, s. 321-328.
 8. Holst-Jensen, A., 2009, Testing for Genetically Modified Organisms (GMOs): Past, Present and Future Perspectives, Biotechnology Advances, vol. 27, s. 1071-82.
 9. Keer, J.T., Birch, L., 2008, Essentials of Nucleic Acid Analysis; a Robust Approach, RSC Publishing, Cambridge.
 10. Krause, M., Josefsen, M., Lund, M., Jacobsen, N., Brorsen, L., Moos, M., Stockmarr, A., Hoorfar, J., 2006, Comparative, Collaborative, and on-site Validation of a TaqMan PCR Method as a Tool for Certified Production of Fresh, Campylobacter - Free Chickens, Applied Environmental Microbiology, vol. 72, s. 5463-5468.
 11. Lipp, M., Bluth, A., Eyquem, F., Kruse, L., Schimmel, H., Van den Eede, Anklam, E., 2001, Validation of a Method Based on Polymerase Chain Reaction for the Detection of Genetically Modified Organisms in Various Processed Foodstuffs, European Food Research and Tchnology, vol. 212, s. 497-504
 12. Maleszka, A., 2010, Akredytacja. Potwierdzanie zgodności dla wyrobów na rynku Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 13. Marmoli, N., Maestri, E., Gulli, M., Macevschi, A., Peano, C., Bordoni, R., De Bellis, G., 2008, Methods for Detection of GMOs in Food and Feed, Analytical and Bioanalytical Chemistry, vol. 392, s. 369-384.
 14. Michelini, E., Simoni, P., Cevenini, L., Mezzanotte, L., Roda, A., 2008, New Trends in Bioanalytical to Ols for the Detection of Genetically Modidied Organisms: an Update, Analytical and Bioanalytical Chemistry, vol. 392, s. 355-367.
 15. Peirson, S., Butler, J., Foster, R., 2003, Experimental Validation of Novel and Conventional Approaches to Quantitative Real-time PCR Data Analysis, Nucleic Acids Research, vol. 31, s. 1-7.
 16. PN-EN ISO 24276:2007 Artykuły żywnościowe. Metody wykrywania organizmów zmodyfikowanych genetycznie i produktów pochodnych. Wymagania ogólne i definicje.
 17. PN-EN ISO/IEC 17025:2005/Apl Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
 18. Rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy.
 19. Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywości oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności.
 20. Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt.
 21. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1981/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustalające szczegółowe zasady wykonania przepisów art. 32 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Wspólnotowego Laboratorium Referencyjnego dla organizmów zmodyfikowanych genetycznie.
 22. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 641/2004 z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącego się do wniosków o zatwierdzenie nowego typu żywności i paszy genetycznie zmodyfikowanej, powiadomienia o istniejących produktach oraz przypadkowym lub technicznie nieuniknionym występowaniu materiału genetycznie zmodyfikowanego, który pomyślnie przeszedł ocenę ryzyka.
 23. Scholtens, I., Kok, E., Hougs, L., Molenaar, B., Thissen, J., van der Voet, H., 2010, Increased Efficacy for In-house Validation of Real-time PCR GMO Detection Methods, Analytical and Bioanalytical Chemistry, vol. 396, s. 2213-2227.
 24. Technical Notes, no. 10/update 2003, Roche Applied Science, https://www.roche-applied-science.com/sis/rtpcr/lightcycler_does/technical_notes/lc_10_updated.pdf [dostęp: grudzień 2010].
 25. Twardowski, T., Kwapich, E., 2003, Biotechnologia a prawo; zbiór przepisów, Agencja Edytor, Poznań.
 26. Twardowski, T., 2007, Opinia publiczna a GMO, Biotechnologia, nr 3, s. 32-47.
 27. Valasek, M., Repa, J., 2005, The Power of Real-time PCR, Advan Physiol Educ., vol. 29, s. 151-159.
 28. Wilhelm, J., Pingoud, A., 2003, Real-time Polymerase Chain Reaction, ChemBioChem, vol. 4, s. 1120-1128.
 29. Zalecenie Komisji z dnia 4 października 2004 r. w sprawie wytycznych technicznych w zakresie próbek i wykrywania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz materiałów produkowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie lub w składzie produktów w kontekście rozporządzenia 1830/2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu