BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cieszyńska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Wiśniewski Maciej (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Wpływ kwasu solnego i chlorku sodu na wydajność ekstrakcji palladu(II) reagentami fosfoniowymi
Effect of Hydrochloric Acid and Sodium Chloride on Efficiency of Palladium(II) Extraction with Phosphonium Reagents
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 178, s. 106-119, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Metale szlachetne, Przemysł metalowy, Związki chemiczne, Przemysł motoryzacyjny, Rozwój technologiczny
Precious metals, Metallurgical industry, Chemical compounds, Automotive industry, Technological development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Badano proces ekstrakcyjno-reekstrakcyjny palladu(II) z roztworów kwasu solnego o różnym stężeniu oraz z 0,1 M roztworu kwasu solnego z dodatkiem chlorku sodu za pomocą chlorku triheksylo(tetradecylo)fosfoniowego (Cyphos IL 101) oraz bis(2,4,4-trimetylopentylo)-fosfinianu triheksylo(tetradecylo)fosfoniowego (Cyphos IL 104) w obecności toluenu. Przeprowadzono również reekstrakcję naładowanych metalem faz organicznych 0,5 M roztworem amoniaku. Obecność 0,5 M chlorku sodu w układzie ekstrakcyjnym pogarsza zdolności ekstrakcyjne obu ekstrahentów o około 15%, a wzrost stężenia kwasu solnego w roztworze wyjściowym do 5 M powoduje zmniejszenie efektywności ekstrakcji palladu(II) o około 45%. Reekstrakcja palladu(II) z naładowanych faz organicznych jest najskuteczniejsza, gdy jako roztwór reekstrahujący zastosuje się 0,5 M wodny roztwór amoniaku. Reekstrakcja palladu(II) roztworem amoniaku zachodzi bardzo szybko, a stan równowagi tego procesu ustala się w okresie od 5 do 10 minut. (abstrakt oryginalny)

Extraction/stripping process of palladium(II) from hydrochloric acid solutions of various concentrations and 0.1 M hydrochloric acid solution with various sodium chloride contents using trihexsyl(tetradecyl)phosphonium chloride (Cyphos®IL101) and trihexyl(tetradecyl)phosphonium bis-2,4,4-trimethylpentylphosphinate (Cyphos*IL104) in the presence of toluene was investigated. Stripping of palladium(II) from loaded organic phases with 0.5 M ammonia solution was also examined. The presence of 0.5 M sodium chloride makes extraction capability worse by about 15%, whereas the increase in hydrochloric acid concentration to 5 M causes deterioration of palladium(II) extraction efficiency by about 45%. The most effective stripping of palladium(II) from the loaded organic phases was achieved with 0.5 M ammonia solution. Palladium(II) stripping with ammonia solution is very fast and the equilibrium is achieved after 5-10 minutes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Belova, V.V., Khol'kin, A.I., Zhidkova, T.I., 2007, Extraction of platinum-group metals from chloride solutions by salts of quaternary ammonium bases and binary extractants, Theor. Found. Chem. Eng., 41, 743-751.
 2. Cherkasov, R.A., Garifzyanov, A.R., Zakharov, S.V., Vinokurov, A.V., Galkin, V.I., 2006, Liquid extraction of noble metal ions with bis(α-aminophosphonates), Russ. J. Gen. Chem., 76, 417-420.
 3. Cieszyńska, A., Wiśniewski, M., 2010, Extraction of palladium(II) from chloride solutions with Cyphos®IL 101/toluene mixtures as novel extractant, Sep. Purif. Technol., 73, 202-207.
 4. Conradie, A., 2007, Platinum-group metal mines in South Africa 2007, Directory D6, 1-26.
 5. Cote, B., Demopoulos, G.P., 1994, New 8-hydroxyquinoline derivative extractants for platinum group metals separation, part 2: Pd(II) extraction equilibria and stripping, Solvent Extr. Ion Exch., 12, 393-421.
 6. Giridhar, P., Venkatesan, K.A., Srinivasan, T.G., Vasudewa Rao, P.R., 2005, Extraction of uranium(VI) from nitric acid medium by 1.1 M tri-n-butylphosphate in ionic liquiddiluent, J. Nucl. Radiochem. Sci., 265, 31-38.
 7. Guibal, E., Gavilan, K., Campos, P., Bunio, T., Vincent, A., Trochimczuk, 2008, Cyphos IL 101 (tetradecyl(trihexyl)phosphonium chloride) immobilized in biopolymer capsules for Hg(II) recovery from HCl solutions, Sep. Sci. Technol., 43, 2406-2433.
 8. Lee, J.Y., Kumar, J.R., Kim, J.S., Park, H.K., Yoon, Y.S., 2009, Liquid-liquid extraction/separation of platinum(IV) and rhodium(RI) from acidic chloride solutions using tri-iso-octylamine, J. Hazard. Mater., 168, 424-429.
 9. Martak, J., Schlosser, S., 2006, Phosphonium ionic liquids as new, reactive extractants of lactic acid, Chem. Pap., 60, 395-398.
 10. Matthey, J., 2008, Platinum 2008, Johnson Matthey Public Limited Company, England, 1-60.
 11. Men'shikov, V.I., Voronova, I.Yu., Proidakova, O.A., Malysheva, S.F., Ivanova, N.I., Belogorlova, N.A., Gusarova, N.K., Trofimov, B.A., 2009, Preconcentration of gold, silver, palladium, platinum, and ruthenium with organophosphorus extractants, Russ. J. Appl. Chem., 82, 183-189.
 12. Pan, L., Gu, G.B., Wang, F.W., Wei, Y.J., 2008, Dibutyl sulfide: synthesis, Pd, Pt extraction and separation studies, Chinese J. Inorg. Chem., 24, 520-526.
 13. Paulo, A., B. Strzelska-Smakowska, 2000, Rudy metali nieżelaznych i szlachetnych, AGH, Kraków.
 14. Preston, J.S., Preez, A.C. du, 2002, Solvent extraction of platinum-group metals from hydrochloric acid solutions by dialkyl sulphoxides, Solvent Extr. Ion Exch., 20, 359-374.
 15. Rane, M.V., Venugopal, V., 2006, Study on the extraction of palladium(II) and platinum(IV) using LIX 84I, Hydrometallurgy, 84, 54-59.
 16. Regel-Rosocka, M., 2009, Extractive removal of zinc(II) from chloride liquors with phosphonium ionic liquids/toluene mixtures as novel extractants, Sep. Purif. Technol., 66, 19-24.
 17. Regel-Rosocka, M., Wiśniewski, M., Borowiak-Restema, A., Cieszyńska, A., Satre, A.M., 2007, Selective extraction of palladium(II) from hydrochloric acid solutions with pyridinecarboxamides and ACORGA®CLX50, Sep. Purif. Techn., 53, 337-341.
 18. Shen, Y.F., Xue, W.Y., 2007, Recovery palladium, gold and platinum from hydrochloric acid solution using 2-hydroxy-4-sec-octanol diphenyl-ketoxime, Sep. Purif. Technol, 56, 278-283.
 19. Shimojo, K., Goto, M., 2004, Solvent extraction and stripping of silver ions in room-temperature ionic liquids containing calixarenes, Anal. Chem., 76, 5039-5044.
 20. Szczepanska, I., Borowiak-Resterna, A., Wisniewski, M., 2003, New pyridinecarboxamides for rapid extraction of palladium from acidic chloride media, Hydrometallurgy, 68, 159-170.
 21. Turanov, A.N., Karndashev, V.K., Baulin, V.E., 2008, Effect of ionic liquids on the extraction of rare-earth elements by bidentate neutral organophosphorus compounds from chloride solutions, Russ. J. Inorg. Chem., 53, 970-975.
 22. Wisniewski, M., Szymanowski, J., 1996, Industrial applications of noble metals' extraction, Polish J. Appl. Chem., 40, 17-26.
 23. Young, P., Rowson, N.A., Farr, J.P.G., Harris, I.R., Macaskie, L.E., 2003, A novel electrobiotechnology for the recovery of precious metals from spent automotive catalysts, Environ. Technol., 24, 289-297.
 24. Zhang, A., Wanyan, G., Kumagai, M., 2004, Association behavior of 4-acylpyrazolone derivative and tertiary amine of high molecular weight in antagonistic synergistic extraction of palladium, J. Solut. Chem., 33, 1017-1028.
 25. Zhidkova, T.I., Belova, V.V., Brenno, Yu.Yu., Zhidkov, L.L., Khol'kin, A.I., 2009, Palladium extraction by a Cyanex 301-based binary extractant from chloride solutions, Russ. J. Inorg. Chem., 54, 1502-1506.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu