BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stola Emilia (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Płeć a wybór strategii inwetowania oszczędności
Sex vs. Choice of Savung Investment Strategy
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2010, nr 140, s. 349-356, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Oszczędności, Inwestowanie, Bankowość prywatna, Banki komercyjne, Badania ankietowe
Savings, Investing, Private banking, Commercial banks, Questionnaire survey
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest określenie zależności pomiędzy rodzajem wybieranej strategii inwestycji oszczędności płcią. Ponadto w opracowaniu poddano analizie relacje pomiędzy trzema rodzajami strategii lokowania oszczędności przez kobiety i mężczyzn w tej populacji, dodatkowo wykorzystując inne cechy, takie jak wiek, wykształcenie, wykonywany zawód oraz poziom i rodzaj zadłużenia, jak również samodzielność w podejmowaniu decyzji. Realizując cel, przeprowadzono ankietę na klientach indywidualnych z segmentu private banking, posiadających miesięczny dochód powiżej 40 tys. PLN. Badania zostały przeprowadzone w 2009 roku w jednym z warszawskich oddziałów banku komercyjnego, działającego w formie spółki akcyjnej. Grupa badawcza liczyła 120 osób, z przedziału wiekowego powiżej 18 lat. Udział kobiet i mężczyzn w ogólnej populacji był równy. (fragment tekstu)

Filed of behavior finance knowledge assume that all financial decisions are predefined by individual features, e.g. sex, connected with choice of savings investment strategy. In turn, foundation of classic economy models are based on rationality of decision, without their features of personalities. Research in this range have confirmed that sex, level of incomes, education and age, a profession and number of family members have a relevant effect on risk at choice of savings investment strategy. The main aim of elaborations was follow up of dependence among kind of chosen savings strategy and sex. This relations was researched on base of questionnaire, which were carried on group of clients from one of Warsaw's bank. For estimate of classification charter of chosen variables adopted qualitative regression. Results from analyses of regressions and variances have confirmed that sex statically effects on level of indebtedness. This results confirmed research from this range also. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cordell D.M. (2001), How to Evaluate Risk Tolerance, Journal of Financial Planning vol. 14, no. 7.
 2. Dziawgo L. (2005), Private banking. Istota - koncepcja -funkcjonowanie, UMK, Toruń
 3. . Hallahan T.A., Faff R.W., McKenzie M.D. (2005) An Empirical Investigation of Personal Financial Risk Tolerance, Financial Services Review vol. 13.
 4. Hill T., Lewicki T. (2006), Statistics. Methods and Applications, StatSoft, Tulsa, The United States of America.
 5. Hyde J.S., Fennema E., Ryan M., Frost L.A., Hopp C. (2006), Gender Comparison of Mathematics Attitudes and Affect, Psychology of Women Quarterly vol. 14, no. 3.
 6. Kicia M. (2008), Pleć a tolerancja ryzyka w inwestycjach rynkowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1200, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 7. Khandker S., Khalily B., Kahan Z. (1995), Grameen Bank - Performance and Sustainability, World Bank Discussion Paper vol. 306, Washington.
 8. Lipiec-Zajchowska M., red. (2003), Wspomaganie procesów decyzyjnych, t, 2: Ekonometria, C.H. Beck, Warszawa.
 9. PompianM.M., Longo J.M. (2QQ5),Incorporating Behavioral Finance Into Your Practice, Journal of Financial Planning vol. 3.
 10. Stola E. (2009), Płeć a skłonność do korzystania z kredytów bankowych, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 78, Warszawa.
 11. Sung J., Hanna S., (1996), Factors Related to Risk Tolerance, Financial Counseling and Planning vol. 7.
 12. Szyszka A. (2009), Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu