BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Appelt Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Moral hazard jako czynnik destabilizujący współczesną gospodarkę światową
Moral Hazard as a Cause of Financial Crises in World Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 179, s. 7-18, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Pokusa nadużycia, Kryzys finansowy, System bankowy, Kredyt, Rezerwy walutowe, Sektor bankowy
Moral hazard, Financial crisis, Banking system, Credit, Foreign exchange reserves, Banking sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł stanowi głos w dyskusji na temat przyczyn i podłoża kryzysów finansowych. Kryzysy finansowe są bezpośrednio związane z okresowymi fluktuacjami gospodarczymi, czyli z fazami ożywienia i recesji. Autorka artykułu podjęła próbę udowodnienia tezy, że podłożem zjawisk kryzysowych we współczesnej gospodarce światowej są zaburzenia w systemach bankowych. Banki jako instytucje pośrednictwa finansowego nieefektywnie alokują powierzone im zasoby, co niesie ze sobą poważne konsekwencje - okres ożywienia, po którym nieuchronnie następuje recesja, upadłość firm i instytucji finansowych, wzrost niepewności i spadek zaufania, obniżenie cen aktywów, a ostatecznie spowolnienie aktywności gospodarczej. Celem artykułu jest udowodnienie powyższych tez dzięki powołaniu się na osiągnięcia teoretyczne ekonomii, jak i charakterystyce wybranych zjawisk kryzysowych w minionych dekadach. Artykuł składa się z trzech części. W części pierwszej zaprezentowano wagę sektora bankowego w systemie finansowym gospodarki, w drugiej scharakteryzowano teorie zjawisk kryzysowych, w trzeciej przedstawiono podłoże współczesnego kryzysu finansowego w USA. (abstrakt oryginalny)

The author proves that the main factors causing financial crises in the world economy are disturbances in banking sectors. The banking sectors undertake moral hazard and misallocate resources. This process leads to a rapid boom in economy and subsequently to depression. The paper is composed of four parts. In the first one, the author defines the role of the banking sector in the market economy. In the second part theories of financial crises are presented. The third part focuses on the American financial crisis in 2007-2008. In the last part the author confronts the theories of financial crises with the recent banking crises in America. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Huerta de Soto, J., 2009, Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, tłum. G. Łuczkiewicz, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa.
 2. Iwanowicz-Drozdowska, M. (red.), 2002, Kryzysy bankowe, Przyczyny i rozwiązania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 3. Jackson, W.D., 1987, Glass-Steagall Act: Commercial vs. Investment Banking, Government Documents Collection.
 4. Kindleberger, Ch.P., 1999, Historia kryzysów finansowych, tłum. A. Olejniczak, WIG-Press, Warszawa.
 5. Mises, L. von, 2007, Ludzkie działanie, Traktat o ekonomii, tłum. W. Falkowski, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa.
 6. Mishkin, F.S., 1982, Anatomy of a Financial Crisis, Evolutionary Economics.
 7. Mishkin, F.S., 2002, Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, tłum. A. Mincewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Ostalecka, A., 2009, Kryzysy bankowe i metody ich przezwyciężania, Difin.
 9. Pawłowicz, L., 2010, Stabilność jednolitego rynku finansowego w Unii Europejskiej a niedokończona globalizacja, referat wygłoszony na seminarium naukowym Stabilność międzynarodowych rynków finansowych, 8 października.
 10. Rothbard, M.N., 2010, Wielki kryzys w Ameryce, tłum. M. Zieliński i W. Falkowski, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa.
 11. www.federalreserve.gov [dostęp: 28.04.2011].
 12. www.standardandpoors.com/indices/sp-case-shiller-home-price-indice [dostęp: 26.04.2011].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu