BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bombińska Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a bilans płatniczy kraju goszczącego - przypadek Polski
Foreign Direct Investment and Balance of Payments of the Host Country - Example of Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 179, s. 33-44, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Bilans płatniczy, Inwestycje zagraniczne, Kapitał zagraniczny, Obrót towarowy, Dochód narodowy
Balance of payments, Foreign investment, Foreign capital, Commodity turnover, National income
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł stanowi próbę analizy skutków napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla bilansu płatniczego kraju goszczącego na przykładzie Polski. W części teoretycznej zaprezentowano koncepcję Roote'a, systematyzującą efekty płatnicze napływu BIZ w krótkim i długim okresie. Część empiryczna artykułu, obejmująca lata 2004-2009, zawiera analizę znaczenia napływu kapitału zagranicznego w formie BIZ dla kształtowania się obrotów bieżących bilansu płatniczego Polski, w tym zwłaszcza salda obrotów towarowych, usługowych i dochodów oraz obrotów na rachunku finansowym tego bilansu. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the impact of foreign direct investment on the host country's balance of payments using the example of Poland. The theoretical section of the article presents a formula of payment effects of FDI inflow for the host country described by F.R. Root. Next, empirical section analyses how FDI inflow influenced Poland's balance of payments from 2004 to 2009. The analysis shows that FDI held a significant position in financing the current account balance of payment deficit. At the same time companies with foreign capital influenced negatively the current account balance of Poland, creating a negative balance both on goods and incomes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. GUS, 2005-2009, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym, Warszawa.
  2. GUS, 2005-2010, Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa.
  3. GUS, 2007, Rocznik statystyczny handlu zagranicznego, Warszawa.
  4. IBRKK, 2009-2010, Inwestycje zagraniczne w Polsce, Warszawa.
  5. Meyer, K.E., 2004, Perspectives on Multinational Enterprises in Emerging Economies, Journal of International Business Studies, vol. 35.
  6. NBP, 2011a, Bilans płatniczy - dane roczne, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/bilans_platniczy/bilansplatniczy_r.html [dostęp: 27.03.2011].
  7. NBP, 2011b, Bilans płatniczy Rzeczpospolitej Polskiej za II kwartał 2010, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/bilans_platniczy/bilans_platniczy.html [dostęp: 27.03.2011].
  8. Root, F.R., 1994, International Trade and Investment, College Division Sout-Western Publ., Cincinati, Ohio.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu