BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Garlińska-Bielawska Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Strefa Wolnego Handlu obu Ameryk (Free Trade Area of the Americas - FTAA) jako alternatywa dla modelu integracji europejskiej
Free Trade Area of the Americas (FTAA) as an Alternative Model to European Integration
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 179, s. 84-95, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Strefy wolnego handlu, Integracja gospodarcza, Integracja regionalna, Strategia integracyjna
Free trade area, Economic integration, Regional integration, Integration strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Realizowany od ponad pół wieku przez Unię Europejską model integracji regionalnej jest współcześnie najbardziej zaawansowanym przykładem ugrupowania integracyjnego w praktyce. Pełni on więc rolę pewnego rodzaju wzoru dla innych ugrupowań integracyjnych. Jednak dotychczas, pomimo podejmowanych prób, żadnemu innemu ugrupowaniu nie udało się osiągnąć podobnego poziomu integracji. Wydaje się więc, że realizacja koncepcji Strefy Wolnego Handlu obu Ameryk (FTAA) może stać się początkiem nowego sposobu podejścia do procesu integracji regionalnej w gospodarce światowej, szczególnie dla krajów słabiej rozwiniętych. (abstrakt oryginalny)

The European Union represents a model of economic integration that has been implemented since more than half a century, and is currently the most advanced example of the integration groupings in practice. It can be considered as a benchmark model for other integration projects in the world. However, in spite of the efforts undertaken to date by other groups of countries, none of them have been able to attain the level of integration similar to Western Europe. It seems that an implementation of the concept of the Free Trade Area of the Americas may become a beginning of a new approach to the process of regional integration in the global economy, especially for the less developed countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barcz, J., Kawecka-Wyrzykowska, E., Michałowska-Gorywoda, K., 2007, Integracja europejska, Wolters Kluwers, Warszawa.
 2. Bijak-Kaszuba, M., 2003, Regionalna liberalizacja handlu międzynarodowego a zmiany strukturalne zagranicznych obrotów towarowych kraju uczestniczącego na przykładzie Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 3. Borkowski, P., 2007, Polityczne teorie integracji międzynarodowej, Difin, Warszawa.
 4. Borowiec, J., Wilk, K., 2005, Integracja Europejska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 5. Bożyk, P., Misala, J., 1998, Integracja ekonomiczna, RWE, Warszawa.
 6. Bożyk, P., Misala, J., 2003, Integracja ekonomiczna, RWE, Warszawa.
 7. Bożyk, P., Misala, J., Puławski, M., 1998, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa.
 8. Budnikowski, A., Kawecka-Wyrzykowska, E., 1997, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa.
 9. Gawrycki, M.F., 2004, Strefa Wolnego Handlu Ameryk (FTAA) - koncepcja integracji regionalnej, Stosunki Międzynarodowe, nr 1-2, t. 29.
 10. Gawrycki, M.F., 2007, Procesy integracyjne w Ameryce Łacińskiej, Difin, Warszawa.
 11. Jantoń-Drozdowska, E., 1998, Regionalna integracja gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 12. Kundera, J., 1995, Liberalizacja handlu a dysproporcje w rozwoju gospodarczym, Rynki Zagraniczne, nr 1-2.
 13. Kundera, J., 1996, Liberalizacja obrotów gospodarczych w strefach wolnego handlu, WUW, Wrocław.
 14. Latoszek, E., 2007, Integracja europejska, Mechanizmy i wyzwania, Książka i Wiedza, Warszawa.
 15. Ładyka, S., 2001, Z teorii integracji gospodarczej, SGH, Warszawa.
 16. Ławniczak, R., 1974, Strefy wolnego handlu rozwiniętych krajów kapitalistycznych, PWN, Warszawa.
 17. Miklaszewski, S., 1991, Mechanizm regionalnej integracji gospodarczej w teorii i praktyce Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, AE, Kraków.
 18. Miklaszewski, S., 1999, Historyczne i ekonomiczne podstawy integracji krajów Unii Europejskiej, WSB, Nowy Sącz.
 19. Milczarek, D., Nowak, A.Z. (red.), 2003, Integracja europejska, wybrane problemy, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 20. Misala, J., 2001, Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, SGH, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu