BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołembska Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Logistyka międzynarodowa w handlu w warunkach globalizacji
International Logistics in the Global Trade
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 179, s. 96-106, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka międzynarodowa, Sieci logistyczne, Regionalizm, Globalizacja, Handel międzynarodowy
International logistics, Logistic networks, Regionalism, Globalization, International trade
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem rozważań w niniejszym artykule jest ukazanie istoty wpływu współczesnej logistyki międzynarodowej na kształtowanie się struktury handlu i jego rozmiarów w kontekście korzyści z wymiany międzynarodowej. W pierwszej kolejności przedstawiono relacje pomiędzy teoriami międzynarodowego podziału pracy i rozwojem gospodarki światowej a rolą logistyki w tworzeniu struktury handlu. Jak wynika z badań, handel międzynarodowy będzie zmieniał się do 2030 roku pod wpływem nowych metod zarządzania międzynarodowym łańcuchem dostaw; wynika to z faktu, że operacje logistyczne to od 15 do 20% wartości handlu zagranicznego. W opracowaniu zaprezentowano więc nowe scenariusze rozwoju logistyki do 2030 roku, a w tym prognozę wdrażania zrównoważonej logistyki, holistyczną wizję logistyki czy rekonstrukcję międzynarodowych łańcuchów dostaw sterowanych popytem. Ważnym narzędziem oceny skuteczności logistyki w gospodarce światowej jest indeks LPI, według którego ocenia się poziom operacji logistycznych w wybranych 150 krajach. Stwierdzono także w pracy, że centra logistyczne lokalizowane wokół aglomeracji miejskich, portów morskich czy lotniczych są ważnym elementem międzynarodowej sieci logistycznej, generującym korzyści handlu międzynarodowego. (abstrakt oryginalny)

The article examines the influence of contemporary international logistics on the size and structure of trade in the context of benefits from international economic exchange. The relationships between theories on international division of labour, development of world economy and the role of logistics in the setting up of trade structures are discussed. As research shows, changes in international trade until 2030 will be inspired by new methods of international supply chains management, since logistic operations make up as much as 15-20 percent of the international trade value. The article outlines the new scenarios for logistics development until the year 2030, including forecasts for such issues as the implementation of sustainable logistics, a holistic vision of logistics, or the reconstruction of demand driven international supply chains. An important benchmarking tool measuring the effectiveness of logistics in the world economy is the Logistics Performance Index (LPI) which is used to assess the level of logistic operations across a group of 155 countries. The article also asserts that logistics centres located in proximity to city conurbations, sea ports or airports are important elements of international logistics network, generating benefits from international trade. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Blaik, P., 2010, Projektowanie wizji rozwoju logistyki w przyszłości, w: Gołembska E. (red.), Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznań, Poznań.
  2. Branch, A.E., 2009, Global Supply Management and International Logistics, Wydawnictwo Routlege, New York and London.
  3. Burnewicz, J., 2009, Deutsche Post DHL Annual Report, na podstawie IHS Global Insight.
  4. Gołembska, E., Kempny, D., Witkowski, J., 2005, Eurologistyka w zarządzaniu międzynarodowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  5. Gołembska, E., 2008, Nowe paradygmaty w rozwoju logistyki międzynarodowej, w: Gołembska, E., Szuster, M. (red.), Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
  6. Gołembska, E., 2009, Logistyka w gospodarce światowej, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa.
  7. Krugman Obstfeld, 2007, Wydawnictwo Naukowe PWN.
  8. Mangan, J., Lalwani, C.H., Butcher, T., 2009, Global Logistocs and Supply Chain Management, John Wiley & Sons Ltd, Great Britain.
  9. Misala, J., 2005, Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa, SGH, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu