BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janicka Małgorzata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Międzynarodowy fundusz walutowy wobec procesu liberalizacji przepływów finansowych w gospodarce światowej
The International Monetary Fund in the Process of Liberalization of Financial Flows in the Global Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 179, s. 107-118, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Liberalizacja przepływów kapitałowych, Globalizacja, Globalizacja gospodarki, Kraje rozwijające się, Ograniczenia finansowe
Capital flows liberalization, Globalization, Economic globalization, Developing countries, Financial limitations
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW)
International Monetary Fund (IMF)
Abstrakt
Stanowisko Międzynarodowego Funduszu Walutowego odnośnie do liberalizacji przepływów finansowych w krajach członkowskich ewoluowało na przestrzeni lat. Wiodącą determinantą tej ewolucji była zmiana uwarunkowań działania międzynarodowego systemu walutowego i wiążąca się z nią zmiana postrzegania roli swobody przepływów kapitałowych jako czynnika potencjalnie destabilizującego krajowe rynki finansowe. W okresie działania systemu z Bretton Woods Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) aprobował nakładanie ograniczeń na przepływy kapitałowe. Podejście to uległo zmianie w systemie wielodewizowym, wraz z rozpoczęciem drugiej fali globalizacji rynków finansowych na początku lat 80. XX wieku. Obecnie opinia MFW dotycząca nakładania/znoszenia ograniczeń staje się coraz mniej przejrzysta. Celem artykułu jest analiza uwarunkowań, które przyczyniły się do powstania takiej sytuacji oraz próba oceny stanowiska MFW. (abstrakt oryginalny)

Position of the International Monetary Fund with regard to liberalization of financial flows in the Member States has evolved over years, the leading determinant of this evolution was the amendment of the conditions of the international monetary system and the change of perception of free capital movements as a factor potentially destabilizing national financial markets. During the period of the Bretton Woods system the International Monetary Fund (IMF) accepted imposing restrictions on capital flows. This approach changed in the present system, together with the start of the second wave of globalization of financial markets at the beginning of the 1980s. XX. Currently the IMF's opinion as far as the imposition of the restrictions is concerned is becoming less clear. The purpose of the paper is to analyze the determinants that contributed to such a situation and try to assess the position of the IMF. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ali Abbas, S.M., 2004, Evaluating the Success of Malaysia's Exchange Controls (1998-99), QEH Working Paper, no. 113, January.
 2. Ariyoshi, A., Habermeier, K., Laurens, B. i in., 2000, Capital Controls: Country Experiences with Their Use and Liberalization, IMF Occasional Paper, no. 190.
 3. Cowan, K., De Gregorio, J., 2005, International Borrowing, Capital Controls and the Exchange Rate: Lessons from Chile, NBER Working Paper, no. 11382, May.
 4. Dooley, M.P., 1995, A Survey of Academic Literature on Controls Over International Capital Transactions, NBER Working Paper, no. 5352, November.
 5. Dooley, M.P., Isard, P., 1980, Capital Controls, Political Risk, and Deviations from Interest-Rate Parity, The Journal of Political Economy, vol. 88, iss. 2, April.
 6. Edwards, S., 1999, How Effective Are Capital Controls?, NBER Working Paper, no. 7413, November.
 7. Edwards, S., Rigobon, R., 2005, Capital Controls, Exchange Rate Volatility and External Vulnerability, NBER Working Paper 11434, June.
 8. IMF, 2010, The Funds Role Regarding Cross-Border Capital Flows, prepared by the Strategy, Policy and Review Department and the Legal Department, in consultation with other Departments, November 15.
 9. Janicka, M., 2008, Liberalizacja przepływów kapitałowych - korzyści i zagrożenia, Bank i Kredyt, nr 3, Narodowy Bank Polski.
 10. Janicka, M., 2009, Rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego w procesie liberalizacji przepływów kapitałowych, w: Bednarczyk, J.L., Bukowski, S.L, Misala, J. (red.) Globalne rynki finansowe w dobie kryzysu, CeDeWu.Pl, Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.
 11. Johnson, S., Mitton, T., 2002, Cronyism and Capital Controls: Evidence from Malaysia, Journal of Financial Economics, vol. 67, February, s. 351-382.
 12. Kaminsky, G., Schmukler, S., 2001, Short- and Long-Run Integration, Do Capital Controls Matter?, The World Bank, Policy Research Working Paper Series, no. 2660.
 13. Kaplan, E., Rodrik, D., 2001, Did the Malaysian Capital Controls Work? NBER Working Paper, no. 8142, February.
 14. Laurens, B., Cardoso, J., 1998, Managing Capital Flows: Lessons from the Experience of Chile, IMF Working Paper, no. 168, December.
 15. Stigiltz, J., 2004, Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Ostry, J.D., Gosh, A.R., Habermeier, K., Chamon, M., Quereshi, M.S., Reinhardt, D.B.S., 2010, Capital Inflows: The Role of Controls, IMF, Research Department, February 19.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu