BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michałowski Tomasz (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Integracja gospodarcza w Afryce na przykładzie południowoafrykańskiej unii celnej
Economic Integration in Africa: the Case of the Southern African Customs Union
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 179, s. 186-197, tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza, Międzynarodowa współpraca gospodarcza, Unie celne
Economic integration, International economic cooperation, Customs unions
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Afryka Południowa
South Africa
Abstrakt
Południowoafrykańska Unia Celna (South African Customs Union - SACU) jest najstarszą na świecie unią celną. Ugrupowanie to powstało na mocy umowy podpisanej w 1910 roku przez Związek Południowej Afryki (ZPA) oraz trzy ówczesne protektoraty brytyjskie: Beczuanę, Basuto i Suazi. W 1969 roku, po uzyskaniu niepodległości przez Botswanę, Lesoto i Suazi oraz po przekształceniu się ZPA w Republikę Południowej Afryki (RPA), została podpisana kolejna umowa, która wprowadzała między innymi nową formułę podziału wspólnych dochodów z ceł i akcyzy. Formuła, o której mowa, była korzystna dla trzech mniejszych członków ugrupowania, którym zwiększone płatności z puli wspólnych dochodów SACU zrekompensować miały koszty przesunięcia handlu związanego z wysokim poziomem stawek celnych na towary przywożone z krajów trzecich. W 2002 roku podpisano nowe porozumienie w celu zapewnienia między innymi demokratyzacji procesów decyzyjnych w ramach ugrupowania, w skład którego od akcesji Namibii w 1990 roku wchodzi pięć krajów. Współpracę w ramach SACU charakteryzuje gospodarcza dominacja RPA. Jedną z najbardziej wrażliwych kwestii pozostaje od lat problem podziału wspólnych dochodów z ceł i akcyzy. Płatności z tego źródła wciąż odgrywają kluczową rolę w budżetach słabszych członków SACU. Obecnie do czynników, które stanowią zagrożenie dla przyszłości SACU, zaliczyć należy ponadto problemy związane z negocjacjami porozumień handlowych z krajami trzecimi, a także pogłębianie integracji w regionie w ramach Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju. (abstrakt oryginalny)

The Southern African Customs Union (SACU) is the oldest customs union in the world. The SACU agreement was signed in 1910 by the Union of South Africa and the three British High Commission Territories (HTCs): Bechuanaland (Botswana), Basutoland (Lesotho) and Swaziland. In 1969, after the HTCs gained their independence, the SACU agreement was amended. The new agreement introduced the revised revenue sharing formula for the distribution of customs and excise revenues collected by the union. The new formula was regarded as generous for the smaller members of SACU (Botswana, Lesotho and Suazi). It was a means for compensating the negative effects of the customs union on its smaller members (costs of trade-diverting effects resulting from high external common tariff). In 2002 the new SACU agreement was signed. It was designed primarily to democratise SACU in the post-apartheid era. Nowadays SACU is facing serious threats. They are connected with disagreements over the revenue sharing formula, negotiations of trade agreements with other countries and the proposed customs union of the Southern African Development Community. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bach, D., 2005, Integration through Hysterisis: SACU in a Comparative and Contextual Perspective, w: Hansohm D. i in. (eds.), Monitoring Regional Integration in Southern Africa Yearbook, vol. 5, Namibian Economic Policy Research Unit, Windhoek.
 2. Bosch, van den S., 2010, Unexpected Low Custom Revenue Causes Budget Shortfalls, March 17, http://ipsnews.net [dostęp: 28.03.2011].
 3. Bosch, van den S., 2011, South Africa Losing Interest in SADC Customs Union, February 22, http://ipsnews.net [dostęp: 31.03.2011].
 4. Central Intelligence Agency, 2011, The World Factbook, https://www.cia.gov [dostęp: 25.03.2011].
 5. Chinyoka, R., 2010, Analysis of Regional Integration within SACU, Tralac, http://www.givengain.com [dostęp: 29.03.2011].
 6. Financial Standards Foundation, 2010, Country Brief: Swaziland, October 27, http://estandardsforum.org [dostęp: 25.03.2011].
 7. Hichert, T., Draperand, P., Bertelsmann-Scott, T., 2003, What Does the Future Hold for SACU? From Own Goal to Laduma! Scenarios for the Future of the Southern African Customs Union, Occasional Paper no. 63, July, South African Institute of International Affairs.
 8. IMF, 2010, World Economic Outlook Database, October, http://www.imf.org [dostęp: 23.03.2011].
 9. International Labour Organization, 2009, Swaziland, http://www.ilo.org [dostęp: 25.03.2011].
 10. Kiala, C.Z., 2010, The Politics of Trade in the Southern African Customs Union (SACU): Prospect of a SACU-China Free Trade Agreement, Lambert Academic Publishing.
 11. Kirk, R., Stern, M., 2003, The New Southern African Customs Union Agreement, Africa Region Working Paper Series, no. 57, June.
 12. Mabula, T., 2010, Celebrating 100 Years of SACU, Transformer, vol. 16, no. 5, October-November.
 13. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2010, Lesotho - Informator ekonomiczny o krajach świata, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, http://www.msz.gov.pl [dostęp: 25.03.2011].
 14. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2011a, Botswana - Informator ekonomiczny o krajach świata, http://www.msz.gov.pl [dostęp: 25.03.2011].
 15. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2011b, Namibia - Informator ekonomiczny o krajach świata, http://www.msz.gov.pl [dostęp: 25.03.2011].
 16. Namibia Macro-economic Outlook 2011-2012, March 2, Investment House Namibia.
 17. Ngalawa, H., Ahmedyand, K., Whitesidez, A., 2010, Public Health Expenditure Implications of the Southern African Customs Union Revenue Volatility in BLNS Countries, University of KwaZulu-Natal, Durban.
 18. SACU, About SACU [online], http://www.sacu.int [dostęp: 25.03.2011].
 19. SADC Pushes Free Trade, Customs Union, 2010, August 18, http://www.southafrica.info [dostęp: 25.03.2011].
 20. Senatla, L., Chankuluba, T., Chepete, Ch.S.G., 2010, The Southern African Customs Union (SACU) Agreement: Past, Present and Future Prospects, The Research Bulletin, vol. 24, no. 1, August, Bank of Botswana, Gaborone.
 21. South Africa Gives Green Light to SACU-EU EPA Talks, 2010, Bridges Weekly Trade News Digest, vol. 14, no. 35, October 13.
 22. World Bank, 2010a, World Development Indicators & Global Development Finance, http://databank.worldbank.org [dostęp: 25.03.2011].
 23. World Bank, 2010b, Africa Development Indicators 2010, http://data.worldbank.org [dostęp: 25.03.2011].
 24. WTO, 2009, Trade Policy Review, Report by the Secretariat, Southern African Customs Union, September 30.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu