BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Młody Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Charakter procesów integracyjnych w Azji Wschodniej
The Nature of Integration Processes in East Asia
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 179, s. 198-209, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza, Integracja regionalna, Międzynarodowa współpraca regionalna, Współpraca regionalna
Economic integration, Regional integration, International regional cooperation, Regional cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Azja Wschodnia, Chiny
Eastern Asia, China
Abstrakt
W ostatnich latach obserwuje się pogłębienie procesów integracyjnych w Azji Południowo-Wschodniej. Kilkudziesięcioletnia historia współpracy zaowocowała utworzeniem w 2010 roku strefy wolnego handlu między kilkoma członkami ASEAN oraz najbardziej dynamicznym rynkiem na świecie - Chinami. Choć można doszukiwać się pewnych podobieństw do powiązań integracyjnych w Europie, specyfika kooperacji w Azji Wschodniej jest odmienna i wciąż obarczona problemami na wielu płaszczyznach. Brak wspólnej wizji politycznej, duże zróżnicowanie w rozwoju państw członkowskich czy w końcu odsunięcie na dalszy plan Japonii oraz Korei Południowej, mogą skutkować w najbliższych latach wieloma napięciami pomiędzy państwami regionu. Jednak mimo trudności decydenci krajów Azji Wschodniej zarysowują korzystne perspektywy partnerstwa na najbliższe lata. (abstrakt oryginalny)

East Asia is full of disproportions and diversities, difficult to find in other regions of the world. It is necessary to conduct a deep historical and economic analysis to understand the processes occurring there. The article focuses on the fundamental issues related to the nature of integration in East Asia. The author points to the crucial moments in the history of cooperation between countries and tries to show some problematic areas, such as the lack of a common political vision or large differences in the economic development between ASEAN (Association of South-East Asian Nations) members. The article also describes China's role in enhancing the relations between the countries of East Asia. The changes made in China in recent decades (transition to a free-market economy and trade liberalization) reorganized strongly the balance of power not only in Asia but worldwide. The author tries to answer the question whether the integration processes in East Asia are similar to those we saw in Europe. Compared were the genesis of formation, level of institutionalism and scope of the activities. However, the key issue is the integration perspective in East Asia for the next few years. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Antkiewicz, A., Whalley, J., 2005, China's New Regional Trade Agreements, The World Economy, vol. 28, iss. 10.
  2. Belderbos, R., Zou, J., 2006, Asian Economic Journal, vol. 20.
  3. Chia, S.Y, 2010, Regional Trade Policy Cooperation and Architecture in East Asia, ADBI Working Paper, no. 191, Tokyo, Asian Development Bank Institute.
  4. Gawlikowski, K., 2004, Azja Wchodnia na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo TRIO, Warszawa.
  5. He, B., 2005, East Asian Ideas of Regionalism: a Normative Critique, Australian Journal of Innational Affairs, vol. 58, no. 1.
  6. Kawai, M., Wignaraja, G., 2007, ASEAN+3 or ASEAN+6: Which Way Forward? Asian Development Bank Institute Discussion Paper, no. 77.
  7. Nawrot, K., 2008, Determinanty rozwoju gospodarczego państw ASEAN, Wydawnictwo naukowe Scholar, Warszawa.
  8. Rajan, S.R., Rongala, S., 2008, Asia in the Global Economy. Finance, Trade and Investment, World Scientific.
  9. World Investment Report 2009, Transnational Corporations, Agricultural Production and Development, 2007-2008, UNCTAD, New York and Geneva, http://www.unctad.org/en/docs/wir2009_en.pdf [dostęp: 20.03.2010].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu