BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pera Bożena (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Preferencyjne porozumienia handlowe Unii Europejskiej i ich konsekwencje w latach 2005-2010
European Union's Preferential Trade Agreements and Their Consequences in the Years 2005-2010
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 179, s. 236-252, tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Porozumienia międzynarodowe, Umowa handlowa, Strefy wolnego handlu, Państwa członkowskie
International agreements, Trade agreement, Free trade area, Member states
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Kraje Trzeciego Świata
Third World's countries
Abstrakt
Unia Europejska coraz częściej reguluje swoje stosunki z krajami trzecimi, zawierając preferencyjne układy handlowe. W artykule przedstawiono preferencyjne porozumienia handlowe zawarte przez Unię Europejską i podjęto próbę określenia ich wpływu na wymianę z krajami trzecimi. Przedstawiono w nim istotę i rodzaje preferencyjnych porozumień handlowych zawieranych przez państwa członkowskie WTO. Scharakteryzowano realizowane i negocjowane porozumienia handlowe. W ostatniej części przeprowadzono analizę wymiany handlowej Unii Europejskiej z krajami trzecimi, będącymi stronami preferencyjnych porozumień handlowych. (abstrakt oryginalny)

The European Union more and more frequently determines its relations with the third countries by concluding preferential trade agreements. The aim of the article is to present the influence of these agreements on the EU trade with the third countries. The article explains the essence of various preferential trade agreements negotiated by WTO members. The EU agreements, both concluded and currently under negotiation, are described. In the final part the author makes an analysis of trade between the EU and the third countries which signed preferential trade agreements. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambroziak, A.A., Kawecka-Wyrzykowska, E., 2004, Traktatowe stosunki handlowe Wspólnoty Europejskiej z państwami trzecimi, w: Kawecka-Wyrzykowska, E., Synowiec, E. (red.), Unia Europejska, IKCHZ, Warszawa, t. 1.
 2. Barcz, J., 2008, Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty ustanawiające Unię Europejską. Stan obecny oraz teksty skonsolidowane w brzmieniu Traktatu Lizbońskiego, Wyd. LexisNexis, Warszawa.
 3. Bartkowiak, Ł., 2009, Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej, Wyd. A. Marszałek, Toruń.
 4. Borkowski, P.J., 2009, Polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej, Difin, Warszawa.
 5. Bożyk, P., Misala, J., 2003, Integracja ekonomiczna, PWE, Warszawa.
 6. Council Regulation (EC), no. 732/2008, of 22 July 2008, applying scheme of generalized tariff preferences for the period from 1 January 2009 to 31 December 2011 and amending the Regulation (EC), no. 1933/2006 and Commission Regulation (EC), no. 1100/2006 and (EC) no. 964/2007, 2008, Official Journal of the European Union L 211, August 6.
 7. Crawford, J., Fiorentini, R.V., 2005, The Changing Landscape of Regional Trade Agreement, Discussion Paper, WTO, Geneva, no. 8.
 8. Czarny, E., Menkes, J., Śledziewska, K., 2009, Regionalizacja a liberalizacja handlu międzynarodowego - analiza empiryczna, w: Determinanty i wyzwania gospodarki światowej, Najlepszy, E., Bartosik-Purgat, M. red., Zeszyty Naukowe, nr 126, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 9. Differential and More Favourable Treatment Reciprocity and Fuller Participation of Developing Countries, Decision of 28 November 1979, L/4903, http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/enabling1979_e.htm [dostęp: 8.03.2011].
 10. EU Trade. Overview of FTA and Other Trade Negotiations, 2011, March 1, http://rtais.wto.org [dostęp: 10.03.2011].
 11. European Commission, 2010, Report on Progress Achieved on the Global Europe Strategy, 2006-2010, Brussels, SEC(2010) 1268/2, COM(2010) 612.
 12. European Commission, Creating Opportunities. Bilateral Relations. Statistics, http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/statistics/ [dostęp: 2.04.2011].
 13. European Commission Proposes to Renew Autonomous Trade Preferences for the Western Balkans, 2010, Brussels, February 22, http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=528&serie=323&langId=en [dostęp: 15.03.2011].
 14. Eurostat, 2010, External and Intra-European Union Trade - Statistical Yearbook 1958-2009, European Commission, European Union, Luxemburg.
 15. Hoekman, B., Kostecki, M.M., 2002, Ekonomia światowego systemu handlu. WTO: Zasady i mechanizmy negocjacji, tłum. W. Kisiel, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 16. Hoekman, B., Kostecki, M. M., 2011, Ekonomia światowego systemu handlu. WTO: zasady i mechanizmy negocjacji, tłum. W. Kisiel, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, wyd. 2 popr. i zm., Wrocław.
 17. Kołodziejczyk, K., 2010, Umowy o partnerstwie gospodarczym (EPA) w stosunkach Unia Europejska - grupa państw AKP, Żurawia Papers, z. 16, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Studiów Międzynarodowych, Warszawa.
 18. Pomfret, R., 2007, Is Regionalism an Increasing Feature of the World Economy? The World Economy, vol. 30.
 19. Transparency Mechanism for Regional Trade Agreements, 2006, Decision of 14 December 2006, WTO, WT/L/671, December 18, http://docsonline.wto.org/DDFDocuments/t/WT/L/671.doc [dostęp: 6.08.2011].
 20. http://www.wto.org.
 21. http://trade.ec.europa.eu.
 22. http://ec.europa.eu.
 23. www.mg.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu