BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rymarczyk Jan (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Globalizacja a gospodarka oparta na wiedzy
Globalization and Knowledge Based Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 179, s. 253-265, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja, Globalizacja gospodarki, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Innowacyjność gospodarki, Nowa ekonomia, Strategia rozwoju regionalnego, Klastry
Globalization, Economic globalization, Knowledge-based economy, Innovation economy, New economy, Regional development strategy, Business cluster
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przemiany, jakie następują w gospodarce światowej począwszy od drugiej połowy lat 60. ubiegłego wieku, określane ogólnie jako globalizacja, spowodowały ogromny wzrost znaczenia intelektualnego kapitału w tworzeniu dóbr i ich wykorzystaniu. Postindustrialną ekonomię nazywaną gospodarką opartą na wiedzy (GOW) cechuje: - powszechne zastosowanie nowych technik informatycznych i komunikacyjnych, - skrócenie cyklu życia produktów i technologii, - wzrost znaczenia niematerialnych czynników wytwarzania, - wzrost sieciowych powiązań w gospodarce. - Wbrew jednak przewidywaniu, że procesy globalizacji doprowadzą do rozprzestrzeniania się działalności innowacyjnej na całym świecie, "produkcja" wiedzy okazała się mocno związana geograficznie i ma ciągle charakter terytorialny (klastry innowacji). Świadomość tego spowodowała rozwój regionalnych systemów innowacji, czyli tworzenia instytucjonalnej infrastruktury wspierającej innowacje w regionie. (abstrakt oryginalny)

Processes of globalization caused a great increase in participation of human capital in production of goods and services. This is why the contemporary economics is called "knowledge based economy". Despite the expectations that globalization will spread innovative activity throughout the world, "production of knowledge" is still mainly connected with geographical concentration - with innovative clusters. In order to support this phenomenon the regional innovative strategies are created. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Asheim, B.T., 2010, Territoriality and Economics: on the Substantial contribution of Economic Geography, w: Jonsson, O., Olender, L.O. (eds.), Economic Geography in Transition, The Swedish Geographical Tearbook, vol. 74, s. 98-109.
  2. Cantwell, J., Immarino, S., 2003, Multinational Corporations and European Regional Systems of Innowation, Routledge, London and New York.
  3. Cooke, P., 2002, Knowledge Economies, Clusters, Learning and Corporative Advantage, Routledge, London and New York.
  4. Cooke, P. i in. (eds.), 2004, Regional Innovation Systems, Routledge, London and New York.
  5. Dunning, H., 2002, Regions, Globalization and the Knowledge - Based Economy, Oxford University Press, Oxford.
  6. Fageberg, J. i in., 2005, The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press, Oxford.
  7. Karlsson, C.H. i. in., 2006, Entrepreneurship and Dynamics in the Knowledge Economy, Routledge, New York and London.
  8. Rutden, R., 2003, Knowledge and Innovation in Regional Industry, Routledge, London and New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu